Słowniczek pojęć medycznych

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

cystometria

To badanie polegające na pomiarze zależności ilości (objętości) moczu w pęcherzu w stosunku do ciśnienia wewnątrzpęcherzowego w spoczynku i podczas mikcji. Badanie jest podzielone na dwa etapy (faza napełniania i faza opróżniania) i odbywa się najczęściej w pozycji siedzącej. Pozwala…

To badanie polegające na pomiarze zależności ilości (objętości) moczu w pęcherzu w stosunku do ciśnienia wewnątrzpęcherzowego w spoczynku i podczas mikcji. Badanie jest podzielone na dwa etapy (faza napełniania i faza opróżniania) i odbywa się najczęściej w pozycji siedzącej. Pozwala to na uzyskanie informacji o mechanice i czynności mięśni pęcherza moczowego.

rozwiń

cystoskopia

To badanie za pomocą cystoskopu wprowadzanego wziernikiem przez cewkę moczową do pęcherza moczowego. Umożliwia to wzrokową ocenę błony śluzowej wewnątrz pęcherza, pobranie wycinka do badania histopatologicznego oraz wykonanie niewielkich zabiegów (np. Usunięcie kamienia moczowego). Jest to istotne badanie w rozpoznawaniu…

To badanie za pomocą cystoskopu wprowadzanego wziernikiem przez cewkę moczową do pęcherza moczowego. Umożliwia to wzrokową ocenę błony śluzowej wewnątrz pęcherza, pobranie wycinka do badania histopatologicznego oraz wykonanie niewielkich zabiegów (np. Usunięcie kamienia moczowego). Jest to istotne badanie w rozpoznawaniu różnych stanów zapalnych i guzów pęcherza moczowego.

rozwiń

ESWL

To nieinwazyjna metoda leczenia kamieni nerkowych za pomocą energii fal dźwiękowych generowanych poza organizmem. Skupione fale uderzeniowe skupiają się na kamieniu (do wysokości 2 cm) i powodują jego rozpad na cząstki mniejsze niż 1 mm. Procedura ta nie wymaga nacięć…

To nieinwazyjna metoda leczenia kamieni nerkowych za pomocą energii fal dźwiękowych generowanych poza organizmem. Skupione fale uderzeniowe skupiają się na kamieniu (do wysokości 2 cm) i powodują jego rozpad na cząstki mniejsze niż 1 mm. Procedura ta nie wymaga nacięć i cewników, a powstałe cząstki są wydalane wraz z moczem.

rozwiń

kamienie nerkowe

To złogi powstające w nerkach lub drogach moczowych w skutek wytrąceń związków chemicznych obecnych w moczu. Wytrącanie się złogów jest wynikiem schorzeń i zdarzeń patologicznych oraz zakażenie moczu, niedobór w moczu substancji przeciwdziałających kamicy i występowania organicznych jąder krystalizacji, co…

To złogi powstające w nerkach lub drogach moczowych w skutek wytrąceń związków chemicznych obecnych w moczu. Wytrącanie się złogów jest wynikiem schorzeń i zdarzeń patologicznych oraz zakażenie moczu, niedobór w moczu substancji przeciwdziałających kamicy i występowania organicznych jąder krystalizacji, co prowadzi do niekorzystnego odczynu moczu, a także powoduje bóle, dyskomfort w jamie brzusznej, krwiomocz, a także nudności i wymioty.

rozwiń

kamienie w pęcherzu moczowym

To złogi powstałe z soli wapnia lub kwasu moczowego, występujące w pęcherzu moczowym w różnych ilościach i wielkościach. Przyczynami powstawania kamicy pęcherza moczowego są przeszkoda podpęcherzowa (np. Przerost gruczołu krokowego, zwężenie cewki moczowej), nawracająca infekcja układu moczowego, ciało obce wprowadzane…

To złogi powstałe z soli wapnia lub kwasu moczowego, występujące w pęcherzu moczowym w różnych ilościach i wielkościach. Przyczynami powstawania kamicy pęcherza moczowego są przeszkoda podpęcherzowa (np. Przerost gruczołu krokowego, zwężenie cewki moczowej), nawracająca infekcja układu moczowego, ciało obce wprowadzane do pacjenta (cewniki, nici chirurgiczne) i narastanie kamienia nerkowego. Najczęstszymi objawami są: bóle podbrzusza, krwiomocz, częste i bolesne oddawanie moczu oraz przerywany strumień moczu.

rozwiń

litotrypsja

To ESWL

To ESWL

rozwiń

nefroskopia

(PCNL) To zabieg polegający na usunięciu kamieni nerkowych za pomocą nefroskopu wprowadzonego przetoką nerkową (metodą nakłucia w okolicy lędźwiowej) do układu kielichowo-miedniczkowego. Nefroskop umożliwia wprowadzenie narzędzi endoskopowych, które rozkruszają złogi oraz usunięcie powstałych cząstek.

(PCNL) To zabieg polegający na usunięciu kamieni nerkowych za pomocą nefroskopu wprowadzonego przetoką nerkową (metodą nakłucia w okolicy lędźwiowej) do układu kielichowo-miedniczkowego. Nefroskop umożliwia wprowadzenie narzędzi endoskopowych, które rozkruszają złogi oraz usunięcie powstałych cząstek.

rozwiń

nietrzymanie moczu (inkotynencja)

Według Światowej Organizacji Zdrowia i Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji nietrzymanie moczu (NTM) to „niezależny od woli wyciek moczu przez cewkę moczową, który w efekcie stanowi problem socjalny i higieniczny”. W zależności od przyczyny wyróżnia się różne rodzaje NTM: z parcia (odczuwanie…

Według Światowej Organizacji Zdrowia i Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji nietrzymanie moczu (NTM) to „niezależny od woli wyciek moczu przez cewkę moczową, który w efekcie stanowi problem socjalny i higieniczny”. W zależności od przyczyny wyróżnia się różne rodzaje NTM: z parcia (odczuwanie parcia nawet przy małej ilości moczu), wysiłkowe (spowodowane osłabieniem mięśni miednicy i wzrostem ciśnienia w jamie brzusznej), mieszane, z przepełnienia (spowodowane zwężeniem cewki moczowej), odruchowe (spowodowane dysfunkcją układu nerwowego), pozacewkowe (spowodowane nieprawidłowym połączeniem przewodów moczowych, uryna zbiera się w jamie brzusznej), moczenie (każdy mimowolny wyciek moczu), moczenie nocne, ciągłe (stały wyciek moczu) i niesklasyfikowane.

rozwiń

profilometria

To badanie polegające na mierzeniu ciśnienia wewnątrzpęcherzowego i cewki moczowej za pomocą rozcieńczonego roztworu soli fizjologicznej oraz cewników. Badanie rozpoczyna się wprowadzeniem przez cewnik roztworu. Następnie po usunięciu pierwszego cewnika, wprowadzany jest kolejny, zaopatrzony w dwa czujniki służące do pomiaru…

To badanie polegające na mierzeniu ciśnienia wewnątrzpęcherzowego i cewki moczowej za pomocą rozcieńczonego roztworu soli fizjologicznej oraz cewników. Badanie rozpoczyna się wprowadzeniem przez cewnik roztworu. Następnie po usunięciu pierwszego cewnika, wprowadzany jest kolejny, zaopatrzony w dwa czujniki służące do pomiaru ciśnienia w cewce moczowej i w pęcherzu. Po pomiarze, jeden czujników wysuwa się w celu dokonania pomiaru ciśnienia na całej długości cewki moczowej. Podczas badania, pacjent musi być w pozycji nieruchomej.

rozwiń

resekcja

„Operacja chirurgiczna polegająca na usunięciu chorego narządu lub jego części”

„Operacja chirurgiczna polegająca na usunięciu chorego narządu lub jego części”

rozwiń

terapia nietrzymania moczu

Wyróżnia się leczenie zachowawcze i chirurgiczne. Leczenie zachowawcze obejmuje: fizykoterapię (m. in. Elektrostymulacja oraz zabiegi wykorzystujące pola magnetyczne), farmakoterapię (leki hormonalne, antycholinergiczne, leki usuwające przyczynę nietrzymania moczu np. W przypadku zapalenia pęcherza) oraz ćwiczenia (w przypadku kobiet ćwiczenia mięśni Kegla).…

Wyróżnia się leczenie zachowawcze i chirurgiczne. Leczenie zachowawcze obejmuje: fizykoterapię (m. in. Elektrostymulacja oraz zabiegi wykorzystujące pola magnetyczne), farmakoterapię (leki hormonalne, antycholinergiczne, leki usuwające przyczynę nietrzymania moczu np. W przypadku zapalenia pęcherza) oraz ćwiczenia (w przypadku kobiet ćwiczenia mięśni Kegla). Leczenie chirurgiczne obejmuje: plastykę pochwy, cewki moczowej lub krocza, częściową lub całkowitą resekcję gruczołu krokowego.

rozwiń

ureterorenoskopia

(URS) To zabieg endoskopowy polegający na wziernikowaniu moczowodu przez cewkę moczową. Wyróżnia się URS diagnostyczny i leczniczy. URS diagnostyczny pozwala ocenić możliwe zwężenia światła moczowodu lub nowotworów, a także umożliwia pobranie wycinka do badania histopatologicznego. URS leczniczy pozwala na leczenie…

(URS) To zabieg endoskopowy polegający na wziernikowaniu moczowodu przez cewkę moczową. Wyróżnia się URS diagnostyczny i leczniczy. URS diagnostyczny pozwala ocenić możliwe zwężenia światła moczowodu lub nowotworów, a także umożliwia pobranie wycinka do badania histopatologicznego. URS leczniczy pozwala na leczenie kamicy moczowodowej, zwężenia moczowodu oraz niektórych nowotworów.

rozwiń

uretrotomia

To zabieg polegający na endoskopowym rozcięciu zwężenia cewki moczowej przeprowadzany w znieczuleniu dożylnym lub regionalnym za pomocą uretrotomu. Uretrotom jest narzędziem endoskopowym, za pomocą którego lokalizuje się miejsce zwężenia oraz rozcina je za pomocą ruchomego ostrza. Po rozcięciu zwężenia wykonuje…

To zabieg polegający na endoskopowym rozcięciu zwężenia cewki moczowej przeprowadzany w znieczuleniu dożylnym lub regionalnym za pomocą uretrotomu. Uretrotom jest narzędziem endoskopowym, za pomocą którego lokalizuje się miejsce zwężenia oraz rozcina je za pomocą ruchomego ostrza. Po rozcięciu zwężenia wykonuje się cystoskopię (wziernikowanie pęcherza moczowego). Po zabiegu, na czasu paru dni zakładany jest cewnik Foley'a.

rozwiń

urodynamika

To badanie polegające na kompleksowej ocenie czynności dolnych dróg moczowych (pęcherza moczowego i cewki moczowej) za pomocą specjalnych cewników wprowadzanych przez cewkę moczową do pęcherza i przez odbyt do kiszki stolcowej.

To badanie polegające na kompleksowej ocenie czynności dolnych dróg moczowych (pęcherza moczowego i cewki moczowej) za pomocą specjalnych cewników wprowadzanych przez cewkę moczową do pęcherza i przez odbyt do kiszki stolcowej.

rozwiń

uroflowmetria

To nieinwazyjne badanie, które polega na ocenie przepływu cewkowego moczu za pomocą uroflowmetru analizującego przepływ moczu przez cewkę moczową w funkcji czasu (tzn. Objętość i szybkość oddawania moczu oraz objętość moczu przepływającą przez cewkę w czasie jednej sekundy).

To nieinwazyjne badanie, które polega na ocenie przepływu cewkowego moczu za pomocą uroflowmetru analizującego przepływ moczu przez cewkę moczową w funkcji czasu (tzn. Objętość i szybkość oddawania moczu oraz objętość moczu przepływającą przez cewkę w czasie jednej sekundy).

rozwiń

Porady eksperta

Wyposażam prywatny gabinet rehabilitacji i zastanawiam się nad wyborem aparatu do krioterapii. Lepiej zdecydować się na aparat na azot czy dwutlenek węgla?

Oba aparaty powodują podobny efekt terapeutyczny u pacjenta - różnią się przede wszystkim temperaturą czynnika chłodzącego.  Aparaty do krioterapii z ciekłym azotem generują temperaturę ok. -160°C, natomiast aparaty do krioterapii z dwutlenkiem węgla pozwalają na uzyskanie temperatury -70°C do -80°C. Z punktu widzenia eksploatacji zdecydowanie korzystniej wypada aparat na CO2, jednak jeżeli rozważa Pani kontraktowanie świadczeń z NFZ, korzystniej będzie zdecydować się na aparat zasilany ciekłym azotem, ponieważ tylko tego typu zabiegi są obecnie refundowane przez NFZ.

Zaczynam ćwiczyć z piłką gimnastyczną – jaką wielkość piłki powinnam wybrać, żeby była odpowiednia do większości treningów?

Ćwiczenia z piłką do fitness w domu to świetny pomysł! Rozmiar piłki gimnastycznej powinna Pani dopasować przede wszystkim do wzrostu - to gwarantuje, że obciążenia podczas wykonywania ćwiczeń będą dopasowane do Pani możliwości. Proszę zapoznać się z tabelką, która powinna ułatwić podjęcie decyzji:

 

Średnica piłki Wzrost
55 cm 150 - 165 cm
65 cm 165 - 175 cm
75 cm 175 - 185 cm
85 cm powyżej 185 cm

Chciałbym kupić do łazienki profesjonalną wannę do hydromasażu. Czy wanny z waszej oferty mogą być używane w warunkach domowych?

Wanny z naszej oferty mogą być stosowane nie tylko w profesjonalnych placówkach, ale i w domu. W tym przypadku zalecamy kontakt z naszym działem Serwisu, który dokona instalacji naszej wanny z hydromasażem u Pana w domu lub przekaże niezbędne instrukcje montażu.

Finansowanie

Sektor medyczny charakteryzuje się dużymi potrzebami inwestycyjnymi. Szpitale realizują proces odnawiania i unowocześnienia aparatury medycznej co wiąże się z koniecznością ponoszenia wysokich nakładów finansowych. Inwestycje te mogą być jednak skutecznie realizowane poprzez wykorzystanie finansowania zewnętrznego. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, przygotowaliśmy ofertę czterech rodzajów finansowania zakupu sprzętu medycznego.

zamknij karty

Pozyskiwanie funduszy
Leasing medyczny
Leasing medyczny
Dofinansowanie

POZYSKIWANIE FUNDUSZY

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. została założona we wrześniu 2007 roku w Szczecinie. Po siedmiu latach działalności jest to największa firma doradcza w województwie zachodniopomorskim. W rankingu magazynu „Fundusze Europejskie" w latach 2010-2012 r. firma corocznie uzyskiwała 1. miejsce wśród firm doradczych naszego regionu oraz znalazła się w pierwszej dziesiątce firm doradczych w całej Polsce.

Co dla Klientów w latach 2014-2020?

Środki unijne

Lata 2014-2020 to kolejna pełna perspektywa finansowa Polski w budżecie unijnym. Do naszych regionów trafi blisko 100 mld €. Środki będą transferowane do beneficjentów poprzez Regionalne i Centralne Programy Operacyjne.

16. Regionalnych Programów Operacyjnych, które będą finansowały inwestycje, doradztwo i szkolenia związane przede wszystkim z potrzebami mieszkańców regionów. Ważne miejsce pośród priorytetów zajmuje sfera ochrony zdrowia – profilaktyka, lecznictwo, edukacja, wsparcie dla osób niepełnosprawnych, inwestycje i doposażenie szpitali.  Przewidziano system bezzwrotnych grantów finansujących część wydatków poniesionych w związku z realizowanymi projektami.

Programy Operacyjne zarządzane ze szczebla krajowego – związane z innowacjami, nowymi technologiami, badaniami i rozwojem, ochroną zdrowia i środowiska, społeczeństwem informacyjnym, wiedzą, edukacją i rozwojem.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – finansowanie inwestycji na obszarach wiejskich, czyli wsi i miast do 5 000 mieszkańców. Są to projekty mniejszej wartości, jednak środki są stosunkowo łatwiejsze i pewniejsze do pozyskania.

Pierwsze nabory projektów zaplanowano na początek 2015 r.

Środki krajowe

 • Program wyrównywania różnic między regionami II
 • Aktywny samorząd
 • Junior - Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów PIERWSZA PRACA
 • Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD
  • Kardiologia, kardiologia dziecięca i kardiochirurgia (Rehabilitacja kardiologiczna Innomed)
  • Wyposażenie hybrydowej sali zabiegowej
  • Zakup zestawów elektroanatomicznych dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii
  • Zakup sprzętu i aparatury medycznej ma potrzeby kardiologii dziecięcej
  • Chirurgia naczyniowa
  • Zakup średniej klasy aparatów do USG Doppler naczyń obwodowych.
  • Neurologia ( Armeo Boom, YouGrabber, Gloreha, Litegait, bieżnie Woodway, Systemy SIMI )
 • Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych
 • Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu
  • Choroby wewnętrzne
  • Zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych

Zapraszamy wszystkie osoby prawne oraz fizyczne zainteresowane pozyskaniem dotacji do kontaktu telefonicznego lub mailowego z doradcami:

FINANSOWANIE MEDFINANCE

Firma Meden-Inmed Sp. z o. o. i MEDFinance S.A. oferują program finansowania inwestycji dla szpitali publicznych i niepublicznych.

MEDfactoring, MEDpożyczka

Rozłożenie kosztu nabycia aparatury medycznej na miesięczne raty:

 • pozwala na płatność za usługi i towary w systemie ratalnym,
 • okres finansowania do 60 miesięcy,
 • brak wkładu własnego nabywcy,
 • wysokość rat dopasowana do aktualnych możliwości finansowych odbiorcy,
 • koszt finansowania i podatek wliczony w cenę towaru,
 • nabywca dokonuje odpisów amortyzacyjnych,
 • minimum formalności.

Dedykowany dla szpitali publicznych uproszczony system analizy kredytowej.

MEDleasing

Leasing finansowy - 8% VAT na sprzęt medyczny:

 • płatność w równych ratach przez cały okres finansowania,
 • okres finansowania do 60 miesięcy,
 • brak wymagań dotyczących zdolności kredytowej,
 • wkład własny już od 0% wartości przedmiotu leasingu,
 • płatność podatku VAT (8%) w terminie 7 dni od daty dostarczenia sprzętu medycznego (w przypadku często oferowanego Leasingu operacyjnego VAT wynosi 23%),
 • leasingobiorca zalicza w koszty amortyzację oraz część odsetkową rat leasingowych,
 • przedmiot leasingu zawsze przechodzi na własność leasingobiorcy po zakończeniu umowy,
 • minimum formalności,
 • leasing finansowy - 8% VAT na sprzęt medyczny.

1. Ulotka ogólna

2. Przykłady warunków finansowania produktów

Kontakt:

 • Maciej Zinka - Dyrektor Handlowy, Pełnomocnik Zarządu,
  tel. kom.: 608 310 656,
  e-mail: mzinka@meden.com.pl

FINANSOWANIE GET IN BANK

Leasing jest skierowany głównie do fizjoterapeutów, fizykoterapeutów, rehabilitantów, oraz przedsiębiorstw świadczących usługi zdrowotne lub prowadzące działalność w formie NZOZ.

Zalety leasingu:

 • elastyczny i wygodny sposób pozyskiwania środków stałych,
 • proste i szybkie procedury,
 • harmonogram spłat rat leasingowych dostosowany do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa,
 • wpłatę początkową i raty w całości można wliczyć w koszty uzyskania przychodu,
 • obsługa w miejscu prowadzenia działalności.

Opis produktu:

 • opłata wstępna 1%,
 • okres leasingu do 60 miesięcy,
 • szybka decyzja leasingowa,
 • minimum formalności,
 • od pierwszego dnia prowadzenia działalności,
 • raty równe, degresywne oraz sezonowe.

Wymagane dokumenty - procedura uproszczona:

 • podstawowe dokumenty rejestrowe: Regon, NIP, wpis do ewidencji,
 • dyplom.

Przedmiotem leasingu mogą być:

 • sprzęt rehabilitacyjny,
 • aparaty medyczne,
 • sprzęt do wyposażenia gabinetów lekarskich, przychodni i klinik,
 • sprzęt laboratoryjny, itp..

Kontakt w sprawie finansowania:

Kontakt w sprawie sprzętu:

Meden-Inmed Logo

INICJATYWA JEREMIE

Inicjatywa JEREMIE - możliwość sfinansowania inwestycji w sprzęt medyczny

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. Ideą programu jest ułatwienie dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez oferowanie im dedykowanych instrumentów finansowych, tj. pożyczek, kredytów i poręczeń.

Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na rynku komercyjnym miałyby trudności z uzyskaniem kredytów, dlatego ta oferta skierowana jest do firm, które rozpoczynają działalność, nie posiadają historii kredytowej lub nie posiadają zabezpieczeń  wystarczającej wartości. Wartość kredytu wynosi zazwyczaj maksymalnie 500 tyś zł, a preferencyjne oprocentowanie oscyluje w okolicach 5% rocznie.

W Polsce Inicjatywa JEREMIE realizowana jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W tej chwili finansowanie dostępne jest dla placówek prywatnych z województw: Dolnośląskiego, Łódzkiego , Mazowieckiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego.

Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na unowocześnienie składników majątku trwałego - zakup wyposażenia i urządzeń medycznych bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia. W ramach programu można nabyć, m.in. falę uderzeniową, laser wysokoenergetyczny czy też urządzenie do rehabilitacji kończyny górnej Armeo Spring.

Szczegółowe informacje o programie w danym województwie znajdą Państwo na stronie internetowej: www.jeremie.com.pl

Newsletter

Dział w przygotowaniu...

Katalogi produktowe

2016.09.22 Katalog Rehabilitacja 2017 ZobaczPobierz
2016.09.01 Katolog Ortopedia 2017 ZobaczPobierz
2016.01.01 Katalog Medycyna Nuklearna 2016 ZobaczPobierz
2016.01.01 Katalog Neurofizjologia 2016 ZobaczPobierz
2016.01.01 Katalog Urodynamika 2016 ZobaczPobierz