MR (rezonans)

Lordoza
28.07.2023
neuroOrtopedia
28.07.2023

Ortopedia

Rezonans magnetyczny- metoda badania pozwalająca uzyskać obraz wewnętrznych struktur obiektów- wykorzystywany na szeroką skalę w medycynie do obrazowania wnętrza ciała człowieka. Bardzo dobrze sprawdza się w obrazowaniu tkanek miękkich, co umożliwia obserwację zmian w mózgu i innych narządach trudnych do obrazowania innymi metodami (np. tomografią komputerową TK).


Zaktualizowano: 28-07-2023, 11:31