neuroOrtopedia

MR (rezonans)
28.07.2023
Ortopedia funkcjonalna
28.07.2023

Ortopedia

Ortopedia skierowana do pacjentów z zaburzeniami układu nerwowego najczęściej na skutek udarów lub innych uszkodzeń mózgu lub chorób takich jak stwardnienie rozsiane czy zespół Parkinsona. Ma ona na celu przywrócenie utraconych funkcji organizmu. Jeśli nie jest to możliwe stara się zaadaptować pacjenta do niepełnosprawności i zapobieganie pogłębieniu dysfunkcji oraz powstrzymywanie dobrych wzorców.


Zaktualizowano: 28-07-2023, 11:32