Baza wiedzy

A

 • ACL

  Ortopedia

  Więzadło krzyżowe przednie to jedno z najważniejszych więzadeł stawu kolanowego i znajduje się wewnątrz jamy stawu kolanowego (więzadło wewnątrzstawowe), w większej części w dole międzykłykciowym kości udowej i składa się z dwóch pęczków: przednio-przyśrodkowego i tylno-bocznego. ACL ma średnio 4 cm długości i jest zbudowane z wody (60%), kolagenu (35%) i elastyny (5%). Tętnica środkowa kolana i tętnice dolne kolana odżywiają więzadło, a tylny nerw stawowy unerwia je.
 • Ajuryveda

  Kardiologia

  System medycyny niekonwencjonalnej wywodzący się z Indii. Termin ten oznacza "wiedza o życiu".
 • Alloplastyka

  Ortopedia

  To zabieg chirurgiczny polegający na wszczepieniu elementów metalowych lub z tworzywa sztucznego na miejsce uszkodzonych tkanek lub w celu poprawienia sprawności danego narządu.
 • Artroskopia

  Ortopedia

  To bezinwazyjna metoda operacyjna w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, za pomocą artroskopu składającego się z kamery i różnego rodzaju drobnych narzędzi chirurgicznych, które są wprowadzane przez dwa niewielkie cięcia skórne. Wyróżnia się artroskopię diagnostyczną, w której po wprowadzeniu artroskopu podaje się roztwór soli fizjologicznej, co umożliwia dokładny wgląd w okolice stawu oraz artroskopię operacyjną, w której korzysta się z dostępnych narzędzi chirurgicznych.
 • Artroza

  Ortopedia

  To choroba zwyrodnienia stawów polegająca na przedwczesnym zużyciu i zwyrodnieniu tkanek tworzących staw (tzn. Chrząstki stawowej, więzadeł, mięśni, torebki stawowej, płynu stawowego i warstwy podchrzęstnej kości). W trakcie rozwoju choroby chrząstka stawowa uszkadza się, dochodzi do jej stwardnienia, a także do erozji kości oraz zmian w błonie maziowej i torebce stawowej.

B

 • Balneoterapia

  Kardiologia, Rehabilitacja

  balneo, balneologiczna, balneoterapii

  Dział fizjoterapii wykorzystujący do osiągnięcia efektu terapeutycznego wodę w różnych temperaturach oraz zawarte w niej składniki, typu: borowina, dwutlenek węgla, solanka.
 • Bicze szkockie

  Kardiologia, Rehabilitacja

  bicz szkocki, bicz wodny, bicze wodne

  Zabieg stosowany w wodolecznictwie polegający na działaniu na pacjenta wodą o odpowiednim ciśnieniu i temperaturze. Wskazania do zabiegu to m. in. zaburzenia ukrwienia, nerwice, przewlekłe schorzenia dróg oddechowych, reumatoidalne zapalenie stawów. Stosowane również jako zabieg kosmetyczny.
 • Biofeedback

  Kardiologia, Ortopedia, Rehabilitacja

  biofeed, biofeedbackiem, biofeedbacku

  Biologiczne sprzężenie zwrotne. Polega na dostarczaniu pacjentowi informacji o stanie fizjologicznym oraz o jego zmianach. Dzięki systemowi biofeedback pacjent ma możliwość aktywnie obserwować postępy w rehabilitacji i leczeniu dzięki czemu zwiększa się jego motywacja (za czym idzie poprawa efektów).

C

 • Chromoterapia

  Kardiologia

  Koloroterapia- leczenie barwami. Terapia ta wykorzystuje różny wpływ kolorów na samopoczucie człowieka. Poszczególne barwy mogą uspokajać, pobudzać, drażnić tip.
 • Ciepłolecznictwo

  Kardiologia, Rehabilitacja

  ciepłolecznictwa, ciepłolecznicze, ciepłoleczniczych

  Jedna z gałęzi termoterapii polegająca na dostarczaniu do pacjenta ciepła w celu osiągnięcia efektu terapeutycznego. Ciepło jest przekazywane za pomocą promieniowania, przewodzenia lub konwekcji. Działanie na organizm ciepłem powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych za czym idzie zwiększony przepływ krwi. Kolejnym efektem działania ciepła na organizm jest rozluźnienie mięśni oraz łagodzenie bólu. Zabiegi ciepłolecznicze stosuje się zatem w schorzeniach takich jak: choroba reumatoidalna stawów, niedowłady i przykurcze, nerwobóle, zapalenie nerwów.
 • Crosstrainer

  Rehabilitacja

  crosstrainera, crosstrainerze

  Stacjonarne urządzenie do ćwiczeń imitujących wchodzenie po schodach, chodzenie lub bieganie. W urządzeniach tych zminimalizowane jest obciążenie stawów. Istnieje możliwość ustawienia intensywności treningu w zależności od stanu pacjenta.
 • Cystometria

  Urologia

  To badanie polegające na pomiarze zależności ilości (objętości) moczu w pęcherzu w stosunku do ciśnienia wewnątrzpęcherzowego w spoczynku i podczas mikcji. Badanie jest podzielone na dwa etapy (faza napełniania i faza opróżniania) i odbywa się najczęściej w pozycji siedzącej. Pozwala to na uzyskanie informacji o mechanice i czynności mięśni pęcherza moczowego.
 • Cystoskopia

  Urologia

  To badanie za pomocą cystoskopu wprowadzanego wziernikiem przez cewkę moczową do pęcherza moczowego. Umożliwia to wzrokową ocenę błony śluzowej wewnątrz pęcherza, pobranie wycinka do badania histopatologicznego oraz wykonanie niewielkich zabiegów (np. Usunięcie kamienia moczowego). Jest to istotne badanie w rozpoznawaniu różnych stanów zapalnych i guzów pęcherza moczowego.

D

 • Defibrylator dwufazowy

  Rehabilitacja

  defibrylatora dwufazowego, defibrylatorem dwufazowym

  Urządzenie służące do defibrylacji serca czyli przywrócenia mu poprawnego rytmu na skutek zadziałania prądem stałym o odpowiedniej energii. W defibrylatorze dwufazowym pierwsze wyładowanie ma inną energię niż pozostałe (pierwsze- 150-200J, kolejne 150-360 J).
 • Defibrylator monofazowy

  Rehabilitacja

  defibrylatorem monofazowym, defibrylatory monofazowe

  Urządzenie służące do defibrylacji serca czyli przywrócenia mu poprawnego rytmu na skutek zadziałania prądem stałym o odpowiedniej energii. W defibrylatorze monofazowym pierwsze wyładowanie ma taką samą energię jak pozostałe (360 J).
 • Diatermia krótkofalowa

  Rehabilitacja

  diatermią krótkofalową, diatermii krótkofalowej

  Zabieg terapeutyczny wykorzystujący silne pole elektryczne lub magnetyczne do podgrzania tkanek, które skutkuje rozluźnieniem i złagodzeniem bólu. Wskazania do zabiegu to m. in.: zwyrodnienie kręgosłupa, odmrożenia, mięśniobóle, nerwobóle i zapalenie nerwów, stany pourazowe.
 • Diatermia mikrofalowa

  Rehabilitacja

  diatermią mikrofalową, diatermii mikrofalowej

  Zabieg terapeutyczny wykorzystujący pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości (0,3–3,0 GHz)- mikrofale (o długości ok cm). Wskazaniem do zabiegu jest m.in.: przewlekłe zapalenie stawów, nerwobóle, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, zapalenia okołostawowe.
 • Drenaż limfatyczny

  Kardiologia, Rehabilitacja

  drenaż, drenażem limfatycznym, drenażu, drenażu limfatycznego

  Zabieg terapeutyczny mający na celu poprawę krążenia limfy. Wykonywany jest bezpośrednio przez fizjoterapeutę lub przy użyciu specjalnych urządzeń. Polega on na masażu bardzo płynnymi, wolnymi i delikatnymi ruchami. Stosowany jest również w kosmetyce.
 • Dyskopatia

  Ortopedia

  To schorzenie krążka międzykręgowego najczęściej w odcinku lędźwiowym lub szyjnym kręgosłupa polegające na wypukleniu jądra miażdżystego, co prowadzi do ucisku i podrażnienia elementów kanału kręgowego (m. in. rdzenia kręgowego, korzeni kręgowych).
 • Dystonia

  Neurologia

  Wykonywanie przez pacjenta niekontrolowalnych - mimowolnych skurczów mięśni.

E

 • EEG

  Rehabilitacja

  Elektroencefalografia- metoda badania aktywności mózgu polegająca na pomiarze zmian potencjału elektrycznego na powierzchni czaszki za pomocą odpowiednio rozmieszczonych elektrod. Za pomocą elektroencefalografii można diagnozować m.in. padaczkę oraz zaburzenia snu. EEG znajduje również zastosowanie przy biofeedbacku.
 • EKG

  Rehabilitacja

  Elektrokardiografia- badanie polegające na rejestracji pobudzeń układu bodźcoprzewodzącego serca za pomocą odpowiednio umieszczonych elektrod. Dzięki EKG można badać poprawność pracy serca i diagnozować zaburzenia takie jak zawał mięśnia sercowego. Obraz EKG jest bardzo charakterystyczną krzywą.
 • Elektroda igłowa

  Neurologia

  Elektroda inwazyjna, zazwyczaj jednorazowa, wbijana w mięsień w celu wykonania badania EMG. Elektrody igłowe umożliwiają zbadanie jednej jednostki motorycznej z dużą dokładnością.
 • Elektrody klipsowe EKG

  Neurologia

  Elektrody EKG umożliwiające łatwe założenie na kończyny (np. na nadgarstki) w celu wykonania badania EKG.
 • Elektrody miseczkowe

  Neurologia

  Elektrody do wykonywania badań EEG- elektroencefalografii czyli badania fal mózgowych.
 • Elektrody mostkowe

  Neurologia

  Elektrody wykorzystywane w badaniu EEG.
 • Elektrody powierzchniowe

  Neurologia

  Elektrody stosowane np. do badań: EMG- elektromiografii. Elektrody te mają mniejszą dokładność niż elektrody igłowe, gdyż dochodzi do nich sporo sygnałów zakłócających. Za pomocą tym elektrod nie ma możliwość obserwacji pojedynczej jednostki motorycznej, gdyż dochodzi do nich sygnał z kilku.
 • Elektrostymulacja

  Kardiologia, Rehabilitacja

  elektrostymulacją, elektrostymulacji, elektrostymulator

  Pobudzanie nerwów lub mięśni za pomocą impulsów elektrycznych charakteryzujących się zadaną częstotliwością, amplitudą w określonym czasie. Istnieją trzy główne rodzaje elektrostymulacji: TENS, EMS, stymulacja interferencyjna. Elektrostymulację stosuje się przy dolegliwościach bólowych (różnego pochodzenia), jako przeciwdziałanie atrofii unieruchomionych mięśni, wspomagająco przy nietrzymaniu moczu, przy leczeniu zaburzeń krążenia.
 • Elektroterapia

  Rehabilitacja

  elektroterapeutyczny, elektroterapią, elektroterapii

  Zabiegi lecznicze wykorzystujące prąd stały (galwanizacja) lub zmienny do osiągnięcia efektu terapeutycznego. Do gałęzi elektroterapii można zaliczyć m.in.: jonoforezę- przezskórne podawanie leków w formie jonów, które pod wpływem działającego prądu stałego przemieszczają się wgłąb organizmu, galwanizację- działanie prądem stałym, elektrostymulację- stymulację mięśni lub nerwów.
 • EMG

  Neurologia, Rehabilitacja

  Elektromiografia- badanie czynności nerwów obwodowych i mięśni. Polega ono na obserwowaniu za pomocą elektrod powierzchniowych lub igłowych impulsów nerwowych dochodzących do mięśni. Za pomocą EMG można ocenić czy zaburzenia pracy mięśnia są pochodzenia mięśniowego czy nerwowego.
 • Endoproteza

  Ortopedia

  To element wykonany z jednego lub paru różnych biomateriałów, wszczepiany operacyjnie do organizmu, mający na celu całkowicie zastąpić lub wspomagać utracone funkcje narządu lub narządów.
 • Endoskopia

  Chirurgia

  Zabiegi polegające na obserwacji wnętrza ciała za pomocą wzierników i układów optycznych. Zabiegi te wykorzystywane są do celów diagnostycznych oraz leczniczych.
 • Ergometr

  Rehabilitacja

  Urządzenie do pomiaru pracy wykonywanej przez mięśnie. Najczęściej stosuje się ergometry wioślarskie i ergometry rowerowe.
 • ESWL

  Urologia

  To nieinwazyjna metoda leczenia kamieni nerkowych za pomocą energii fal dźwiękowych generowanych poza organizmem. Skupione fale uderzeniowe skupiają się na kamieniu (do wysokości 2 cm) i powodują jego rozpad na cząstki mniejsze niż 1 mm. Procedura ta nie wymaga nacięć i cewników, a powstałe cząstki są wydalane wraz z moczem.

F

 • Fizjoterapia

  Rehabilitacja

  fizjoterapeutyczna, fizjoterapeutyczny, fizjoterapii

  Ogół metod leczniczych wykorzystujących podatność organizmu i jego odpowiedź na różnego rodzaju bodźce. Fizjoterapia jest silnie związana z rehabilitacją. W skład fizjoterapii wchodzą: balneoterapia, klimatoterapia, hydroterapia, kinezyterapia, fizykoterapia itp.
 • Fizykoterapia

  Rehabilitacja

  fizykoterapeutyczna, fizykoterapeutyczne, fizykoterapeutyczny, fizykoterapią, fizykoterapii

  Dział fizjoterapii wykorzystujący do osiągnięcia efektu terapeutycznego zjawiska fizyczne takie jak prąd, pole magnetyczne, ultradźwięki, ciepło oraz światło.

G

 • Gimnastyka bierna

  Kardiologia, Rehabilitacja

  gimnastyką bierną, gimnastyki biernej

  Gimnastyka, w której ruch pacjenta wywołany jest przez czynniki inne niż jego mięśnie- np. siłę fizjoterapeuty lub za pomocą specjalnych urządzeń.

H

 • Hemodializa

  Rehabilitacja

  hemodializą, hemodializowany, hemodializy

  Zabieg pozaustrojowego usunięcia toksyn. Stosowany przy niewydolności nerek - zastępujący ich pracę.
 • Histeroskopia

  Ginekologia

  Wziernikowanie macicy- badanie pozwalające ocenić stan błony śluzowej wewnątrz macicy. Pozwala ona na wykrycie nieprawidłowości takich jak: polipy, guzy nowotworowe, mięśniaki, zrosty. Polega na wprowadzeniu do jamy macicy histeroskopu. Umożliwia to obejrzenie w powiększeniu jamy macicy oraz w razie potrzeby pobranie próbek do badań.
 • Holter

  Rehabilitacja

  Urządzenie/ badanie, które w sposób ciągły rejestruje pracę serca. Polega ono na rejestracji sygnałów elektrycznych serca przez elektrody umieszczone na ciele. Badanie trwa 24 godziny. Przez ten czas pacjent notuje wykonywane czynności. Po zakończeniu badania lekarz analizuje zapis EKG i konfrontuje go z notatkami pacjenta. System ten umożliwia "wychwycenie" wad takich jak migotanie przedsionków, które w innych warunkach jest trudne do zaobserwowania gdyż zachodzi w niespodziewanych momentach.
 • Hydromasaż

  Kardiologia, Rehabilitacja

  hydromasażem, hydromasażu, masaż wodny

  Hydromasaż masaż prowadzony przy użyciu wody wypuszczanej z dysz pod odpowiednio wysokim ciśnieniem. Hydromasaż zalicza się do hydroterapii. Jest stosowany przede wszystkim w celu poprawy krążenia i do relaksu.
 • Hydroterapia

  Kardiologia, Rehabilitacja

  hydroterapeutyczny, hydroterapią, hydroterapii, wodolecznictwa, wodolecznictwo

  Jedna z gałęzi fizjoterapii stosująca wodę (w różnych temperaturach, stanach skupienia i o różnym ciśnieniu) jako czynnik leczniczy.

I

 • Impulsowe pole magnetyczne

  Neurologia

  Dostarczane do pacjenta bardzo silne i bardzo krótkotwałe impulsy powodują dostarczenie do organizmu dużej ilości energii bez jednoczesnego efektu termicznego.
 • Insulflator

  Chirurgia, Ginekologia

  Urządzenie pozwalające na utrzymanie określonego ciśnienia w jamie otrzewnej podczas zabiegów chirurgicznych.
 • Integracja sensomotoryczna

  Rehabilitacja

  integracją sensomotoryczną, integracji sensomotorycznej

  Polega na ścisłym powiązaniu ze sobą zmysłów takich jak zmysł dotyku, zmysł przedsionkowy (zachowanie równowagi, odczuwanie przyspieszeń), zmysł proprioceptywny (czucie głębokie). Zmysły te powinny ściśle współpracować z układem nerwowym i powodować określone reakcje organizmu- np. zmiana ułożenia głowy powinna powodować automatycznie zmianę ustawienia oczu itp.

J

 • Jonofereza

  Kardiologia, Rehabilitacja

  jonoferezą, jonoferezy

  Przezskórne, miejscowe podanie leku w formie jonu a następnie działanie prądem stałym mające na celu wniknięcie leku wgłąb ciała. Ogromną zaletą jonoforezy jest szybkość działania (omija się układ trawienny) i duża precyzja (lek jest zaaplikowany dokładnie do miejsca, gdzie ma wywołać efekt leczniczy).

K

 • Kamienie do masażu

  Kardiologia

  Bazaltowe kamienie wykorzystywane do masażu. Masaż gorącymi jest wykorzystywany w ośrodkach SPA głównie w celach relaksacyjnych.
 • Kamienie nerkowe

  Urologia

  To złogi powstające w nerkach lub drogach moczowych w skutek wytrąceń związków chemicznych obecnych w moczu. Wytrącanie się złogów jest wynikiem schorzeń i zdarzeń patologicznych oraz zakażenie moczu, niedobór w moczu substancji przeciwdziałających kamicy i występowania organicznych jąder krystalizacji, co prowadzi do niekorzystnego odczynu moczu, a także powoduje bóle, dyskomfort w jamie brzusznej, krwiomocz, a także nudności i wymioty.
 • Kamienie w pęcherzu moczowym

  Urologia

  To złogi powstałe z soli wapnia lub kwasu moczowego, występujące w pęcherzu moczowym w różnych ilościach i wielkościach. Przyczynami powstawania kamicy pęcherza moczowego są przeszkoda podpęcherzowa (np. Przerost gruczołu krokowego, zwężenie cewki moczowej), nawracająca infekcja układu moczowego, ciało obce wprowadzane do pacjenta (cewniki, nici chirurgiczne) i narastanie kamienia nerkowego. Najczęstszymi objawami są: bóle podbrzusza, krwiomocz, częste i bolesne oddawanie moczu oraz przerywany strumień moczu.
 • Kąpiel kwasowęglowa

  Kardiologia, Rehabilitacja

  kąpiel CO2, kąpiele CO2, kąpieli CO2, kąpieli kwasowęglowej

  Dział hydroterapii polegający na kąpieli w wodzie o podwyższonym stężeniu dwutlenku węgla (CO2). Dwutlenek węgla w odpowiednim stężeniu ma właściwości lecznicze i działa relaksująco.
 • Kąpiele solankowe

  Kardiologia, Rehabilitacja

  kąpiel solankowa, kąpieli solankowej

  Forma hydroterapii polegająca na kąpieli w wodzie zawierającej sól (NaCl) o stężeniu 1-6% w zależności od celu leczenia. Kąpiel w solance powoduje m.in. poprawę nawilżenia i ukrwienia skóry, szybsze usuwanie toksyn z organizmu, zmniejszenie potliwości, odprężenie.
 • Kapsuła SPA

  Kardiologia

  Specjalistyczne urządzenie wykonujące zabiegi SPA. Łączy w sobie kilka zabiegów umożliwiając odprężenie, relaks oraz poprawę samopoczucia.
 • Kardiowersja

  Rehabilitacja

  kardiowersją, kardiowersji

  Zabieg mający na celu przywrócenie prawidłowego rytmu serca za pomocą podania krótkiego impulsu elektrycznego zsynchronizowanego z pracą serca. Zabieg ten stosuje się przy różnego rodzaju tachyarytmiach (zaburzeniach rytmu serca).
 • Kifoza

  Ortopedia

  To fizjologiczne łukowate wygięcie kręgosłupa w stronę grzbietową, w odcinku piersiowym i krzyżowym kręgosłupa. Kifoza jest określona jako patologiczna, jeśli występuje w miejscu, w którym nie powinno jej być lub gdy przekracza fizjologiczne wartości kątowe w odcinku piersiowym (powyżej 45 stopni) – popularnie zwana garbem. Prowadzi to do nieprawidłowej sylwetki, bólów i zwyrodnienia kręgosłupa, a nawet do powikłań płucnych i krążeniowych.
 • Kinezyterapia

  Kardiologia, Rehabilitacja

  kinezyterapeutyczna, kinezyterapeutyczne, kinezyterapią, kinezyterapii

  Inaczej gimnastyka lecznicza- jest jedną z form fizjoterapii. Dzieli się na kinezyterapię miejscową- działającą na chory narząd oraz kinezyterapię ogólną- działanie na narządy nie objęte stanem chorobowym. Do kinezyterapii ogólnej można zaliczyć np. gimnastykę poranną.
 • Kolano kinomana

  Ortopedia

  To dysfunkcja stawu rzepkowo-udowego, który przenosi największe obciążenia w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. Jest to częsty problem osób prowadzących statyczny tryb życia. Najczęstszą przyczyną jest brak równowagi mięśniowej i przykurcze więzadłowe powodujące boczne ustawienie rzepki, co prowadzi do nierównomiernego obciążenia i szybszego zużycia. Inną przyczyną może być długotrwałe siedzenie, które prowadzi do uciskania chrząstki przez zgięte kolano, a także chodzenie na wysokich obcasach. Kolano kinomana charakteryzuje się uczuciem dyskomfortu i bólu np. W czasie chodzenia oraz krepitacje („strzelanie”) w stawie w trakcie ruchu np. W czasie przysiadów. Chwilową ulgę przynosi zmiana pozycji.
 • Kolano skoczka

  Ortopedia

  To zwyrodnienie więzadła rzepki, wywołane jej silnym przeciążeniem, zwane enzenopatią kolana. Przeciążenie jest spowodowane często częstymi podskokami i skrętami w stawie kolanowym. Ze względu na przyczynę, kolano skoczka najczęściej występuje wśród sportowców. Najczęstszymi objawami są silny ból kolana, uczucie sztywności, obrzęk. Początkowo objawy te pojawiają się po wysiłku fizycznym, jednak z czasem nawet mała aktywność fizyczna wywołuje ból. Kolano skoczka może prowadzić nawet do naderwania lub zerwania więzadła.
 • Kriokomora

  Rehabilitacja

  kriokomory, kriokomorze

  Komora - pomieszczenie do przeprowadzania krioterapii ogólnej. W pomieszczeniu tym panuje bardzo niska temperatura (-160÷-100°C).
 • Ksenon

  Chirurgia

  Pierwiastek chemiczny, który w praktyce medycznej wykorzystywany jest do anestezji- znieczuleń.

L

 • Laparoskopia

  Chirurgia

  Sposób diagnozowania i leczenia chorych polegający na dostaniu się do jamy otrzewnej bez konieczności wykonywania dużego cięcia.
 • Laparoskopia ginekologiczna

  Ginekologia

  Laparoskopia (sposób diagnozowania i leczenia chorych polegający na dostaniu się do jamy otrzewnej bez konieczności wykonywania dużego cięcia) wykorzystywana do celów ginekologicznych.
 • Laseroterapia

  Kardiologia, Ortopedia, Rehabilitacja

  laseroterapią, laseroterapii

  Zabiegi lecznicze, dział fizykoterapii wykorzystujący światło lasera do terapii. Laser używa się m.in. do zabiegów chirurgicznych (np. okulistycznych), do niszczenia tkanek zmienionych chorobowo (również nowotworowych), jako zabiegi zachowawcze do biostymulacji (laseroterapia niskoenergetyczna).
 • Laseroterapia wysokoenergetyczna

  Kardiologia, Rehabilitacja

  HILT, MLS, terapia laserem wysokoenergetycznym

  Terapia z zastosowaniem lasera o wysokiej energii. Terapię taką stosuje się w stanach zapalnych stawów, przy przykurczach mięśniowych, obrzękach pourazowych. Powoduje ona efekt fotochemiczny, fotomechaniczny oraz fototermiczny zmniejszające stan zapalny, obrzęki i ból oraz poprawiające natlenowanie tkanek oraz ich zaopatrzenie w substancje odżywcze.
 • Litotrypsja

  Urologia

  To ESWL
 • Lordoza

  Ortopedia

  To fizjologiczne, łukowate wygięcie kręgosłupa w stronę brzuszną, w odcinku szyjnym i lędźwiowym kręgosłupa. Prawidłowy kąt lordozy szyjnej wynosi 20-40 stopni, a lordozy lędźwiowej 30-50 stopni. Patologiczne stany lordozy występują powyżej tych wartości (hiperlordoza i poniżej (hipolordoza).

M

 • Magnetostymulacja

  Kardiologia, Rehabilitacja

  magnetostymulacji, stymulacja magnetyczna, stymulacji magnetycznej

  Dziedzina fizykoterapii, metoda terapii polegająca na działaniu na organizm słabym polem magnetycznym. Stosowana jest najczęściej w rehabilitacji pourazowej, po oparzeniach, neurologicznie- do zmniejszania bólu.
 • Magnetoterapia

  Kardiologia, Rehabilitacja

  magnetoterapią, magnetoterapii

  Dziedzina fizykoterapii, metoda polegająca na działaniu na organizm polem magnetycznym o przebiegu sinusoidalnym, trójkątnym lub prostokątnym. Stosowana jest przy złamaniach i długo gojących się ranach gdyż pobudza tkanki do regeneracji.
 • Masaż kamieniami bazaltowymi

  Kardiologia

  Masaż gorącymi kamieniami jest wykorzystywany w ośrodkach SPA głównie w celach relaksacyjnych. Polega na położeniu zmoczonych, nagrzanych kamieni na ciele. Kamienie rozgrzewają i zwilżają ciało jednocześnie wywołując nacisk. Często do masażu kamieniami dołącza się również muzykoterapię i aromaterapię, w celu pobudzania jak największej liczby zmysłów jednocześnie. Powoduje to ogóle zrelaksowanie i odprężenie.
 • Masaż leczniczy

  Kardiologia, Rehabilitacja

  masaż, masaż terapeutyczny, masaże lecznicze, masażu leczniczego

  Terapia polegająca na stosowaniu dotyku w celach leczniczych. Masaż polega na ruchach takich jak nacieranie, uciskanie, oklepywanie, głaskanie. Stosuje się go w celu relaksacji napiętych mięśni oraz do ogólnej poprawy samopoczucia.
 • Masaż perełkowy

  Kardiologia, Rehabilitacja

  Zabieg balneologiczny polegający na kąpieli w wodzie z doprowadzeniem powietrza pod ciśnieniem systemem otworów w wannie. Stosowany zarówno przy schorzeniach fizycznych (chorobach zwyrodnieniowych, chorobach skórnych, żylakach) jak również przy stresie, nerwicach, bezsenności.
 • Masaż podciśnieniowy

  Kardiologia

  Zabieg, który oddziałuje na skórę powodując wzrost przepływu krwi i limfy oraz usuwanie toksyn z organizmu. Głównymi wskazaniami do masażu podciśnieniowego są: niewydolność krążenia tętniczego, krążenia żylnego i limfatycznego, oraz leczenie blizn Przeprowadza się go za pomocą specjalnych urządzeń.
 • Masaż wibracyjny

  Kardiologia, Rehabilitacja

  masażem wibracyjnym, masażu wibracyjnego, wibramasaż

  Element masażu klasycznego polegający na pobudzeniu tkanek do drgań za pomocą uderzeń opuszkami palców fizjoterapeuty lub przy użyciu specjalnych urządzeń. Do pozytywnych skutków wibracji należą: obniżenie pobudliwości receptorów bólowych, korzystne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, usuwanie obrzęku.
 • Masaż wirowy

  Kardiologia, Rehabilitacja

  masażem wirowym, masażu wirowego, wirmasaż

  Masaż wykonywany wirującą wodą. Powoduje zmniejszenie bólu, rozluźnienie tkanek, poprawę ukrwienia, zmniejszenie napięcia mięśniowego.
 • Masaż wyszczuplający

  Kardiologia

  Masaż mający na celu rozbicie i zredukowanie tkanki tłuszczowej.
 • Metoda Bobath

  Rehabilitacja

  metodą Bobath, metody Bobath

  Metoda rehabilitacji stosowana w przypadku dzieci z porażeniem mózgowym oraz dorosłych po przebytym udarze mózgu. Metoda ta oparta jest na ciągłej pracy z pacjentem zespołu- lekarza, rodziny, pielęgniarki, logopedy, fizjoterapeuty, psychoterapeuty, ergoterapeuty również w domu.
 • Metoda McKenzie

  Rehabilitacja

  McKenzie, metodą McKenzie, metody McKenzie

  Metoda diagnozy i leczenia polegająca na precyzyjnym określeniu i sklasyfikowaniu bólu kręgosłupa a następnie leczeniu przyczyny tego bólu.
 • Metoda Neurac

  Rehabilitacja

  metodą Neurac, metody Neurac, Neurac

  Metoda ćwiczeń w zamkniętych łańcuchach kinematycznych. W ćwiczeniach tych eliminuje się siły ścinające mogące uszkodzić elementy kostne i ścięgna. W wyniku ćwiczeń pobudzonych jest wiele jednostek motorycznych, co nadaje ćwiczeniom bardziej uogólniony efekt.
 • Metoda Vojty

  Rehabilitacja

  metodą Vojta, metodą Vojty, metody Vojta, metody Vojty

  Metoda rehabilitacji stosowana głównie u dzieci z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej polegająca na uaktywnianiu genetycznie zakodowanych wzorców ruchowych.
 • Miastenia

  Neurologia

  Przewlekła choroba autoimmunizacyjna, która objawia się namierną męczliwością mięśni szkieletowych.
 • Morcelacja

  Ginekologia

  Usuwanie wyciętych podczas zabiegów laparoskopowych struktur wykorzystujące ich rozdrobnienie mechaniczne.
 • MR (rezonans)

  Ortopedia

  Rezonans magnetyczny- metoda badania pozwalająca uzyskać obraz wewnętrznych struktur obiektów- wykorzystywany na szeroką skalę w medycynie do obrazowania wnętrza ciała człowieka. Bardzo dobrze sprawdza się w obrazowaniu tkanek miękkich, co umożliwia obserwację zmian w mózgu i innych narządach trudnych do obrazowania innymi metodami (np. tomografią komputerową TK).

N

 • Narzędzia bipolarne

  Chirurgia, Ginekologia

  Narzędzia modularne służące do przeprowadzania operacji laparoskopowych.
 • Narzędzia monopolarne

  Chirurgia, Ginekologia

  Narzędzia jednoczęściowe służące do przeprowadzania operacji laparoskopowych.
 • Nefroskopia

  Urologia

  (PCNL) To zabieg polegający na usunięciu kamieni nerkowych za pomocą nefroskopu wprowadzonego przetoką nerkową (metodą nakłucia w okolicy lędźwiowej) do układu kielichowo-miedniczkowego. Nefroskop umożliwia wprowadzenie narzędzi endoskopowych, które rozkruszają złogi oraz usunięcie powstałych cząstek.
 • Neurofizjologia

  Neurologia

  Jedna z gałęzi biologii zajmująca się badaniem poprawnej pracy układu nerwowego.
 • neuroOrtopedia

  Ortopedia

  Ortopedia skierowana do pacjentów z zaburzeniami układu nerwowego najczęściej na skutek udarów lub innych uszkodzeń mózgu lub chorób takich jak stwardnienie rozsiane czy zespół Parkinsona. Ma ona na celu przywrócenie utraconych funkcji organizmu. Jeśli nie jest to możliwe stara się zaadaptować pacjenta do niepełnosprawności i zapobieganie pogłębieniu dysfunkcji oraz powstrzymywanie dobrych wzorców.
 • Neuropatia

  Neurologia

  Choroba objawiająca się drętwieniem, mrowieniem, osłabieniem, paleniem kończyn. Stan ten dotyka nerwów i powoduje zaburzone przekazywanie impulsów z mózgu do mięśni.
 • Neurorehabilitacja

  Rehabilitacja

  neurorehabilitacją, neurorehabilitacji, rehabilitacja neurologiczna, rehabilitacji neurologicznej

  Rehabilitacja skierowana do pacjentów z zaburzeniami układu nerwowego najczęściej na skutek udarów lub innych uszkodzeń mózgu lub chorób takich jak stwardnienie rozsiane czy zespół Parkinsona. Ma ona na celu przywrócenie utraconych funkcji organizmu. Jeśli nie jest to możliwe stara się zaadaptować pacjenta do niepełnosprawności i zapobieganie pogłębieniu dysfunkcji oraz powstrzymywanie dobrych wzorców.
 • Niedowład

  Neurologia

  Stan, w którym występuje osłabienie lub upośledzenie działania mięśnia. Niedowład może mieć przyczynę w ośrodkowym układzie nerwowym, obwodowym układzie nerwowym lub w samym mięśniu.
 • Nietrzymanie moczu (inkotynencja)

  Urologia

  Według Światowej Organizacji Zdrowia i Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji nietrzymanie moczu (NTM) to „niezależny od woli wyciek moczu przez cewkę moczową, który w efekcie stanowi problem socjalny i higieniczny”. W zależności od przyczyny wyróżnia się różne rodzaje NTM: z parcia (odczuwanie parcia nawet przy małej ilości moczu), wysiłkowe (spowodowane osłabieniem mięśni miednicy i wzrostem ciśnienia w jamie brzusznej), mieszane, z przepełnienia (spowodowane zwężeniem cewki moczowej), odruchowe (spowodowane dysfunkcją układu nerwowego), pozacewkowe (spowodowane nieprawidłowym połączeniem przewodów moczowych, uryna zbiera się w jamie brzusznej), moczenie (każdy mimowolny wyciek moczu), moczenie nocne, ciągłe (stały wyciek moczu) i niesklasyfikowane.

O

 • Obwodowy układ nerwowy

  Neurologia

  Fragment układu nerwowego, który przekazuje impulsy nerwowe z ośrodkowego układu nerwowego do narządów i mięśni oraz w drugą stronę.
 • Optyka

  Chirurgia

  Optyka laparoskopowa to system soczewek i światłowodów umożliwiający poprzez niewielki otwór (z niewielkiego dojścia) obserwować struktury i narządy wewnętrzne człowieka.
 • Orteza

  Ortopedia, Rehabilitacja

  ortez, ortezą, ortezy

  Aparat mający na celu usztywnienie stawów (często zastępuje gips). Istnieją również ortezy aktywne zmniejszające spastyczność- nadmierne napięcie mięśni. Ortezy stosowane są przy urazach takich jak złamania, zerwania więzadeł, zwichnięcia, często jako unieruchomienie po zabiegach chirurgicznych oraz w chorobach- np. zespole cieśni nadgarstka, po udarach.
 • Ortopedia funkcjonalna

  Ortopedia

  Ortopedia ukierunkowana na przywrócenie czynności potrzebnych pacjentowi do normalnego funkcjonowania takich jak siedzenie, samodzielne jedzenie, oraz indywidualnie czynności związanych z pracą (np. przywrócenie odpowiedniej sprawności palców osobie pracującej przy komputerze).
 • Ortopedia kardiologiczna

  Ortopedia

  Ortopedia mająca na celu zapobieganie chorobom serca oraz poprawę jakości zycia pacjentów poprzez leczenie i ograniczenie postępu choroby.
 • Osteopatia

  Rehabilitacja

  osteopata, osteopatią, osteopatii, osteopatycznej

  Metoda leczenia polegająca na całościowym spojrzeniu na organizm ludzki, oparta o założenie zależności ciała, psychiki i umysłu zarówno w zdrowiu jak i w chorobie.

P

 • Panel przyłóżkowy

  Panele i systemy komunikacji

  To wyrób medyczny, który łączy media dostarczone z różnych źródeł, niezbędne zarówno dla pacjenta jak i dla personelu szpitalnego. Mogą być wyposażone w gniazda elektryczne, systemy przyzywowe, oświetlenie i punkty poboru gazów medycznych.
 • Parafinoterapia

  Rehabilitacja

  parafinoterapią, parafinoterapii, terapia parafiną, terapii parafiną

  Jedna z metod fizykoterapii. Polega na poddaniu ciała pacjenta działaniu gorącej parafiny, która głęboko ogrzewa tkanki. Jednocześnie zmniejszając objętość wywiera na nie nacisk. Parafinoterapia powoduje działanie przeciwbólowe, rozluźniające oraz rozszerza naczynia krwionośne co przyczynia się do usuwania z organizmu toksyn.
 • Parestezja

  Neurologia

  Czucie opaczne. Parestezja objawia się nieprzyjemnymi wrażeniami takimi jak mrowienie, drętwienie, zmiany temperatury skóry. Spowodowana jest najczęściej uszkodzeniami nerwów obwodowych ale może tez być wynikiem nieprawidłowego działania centralnego układu nerwowego.
 • Pionizacja pacjenta

  Rehabilitacja

  pionizacja, pionizacji, pionizacji pacjenta

  Element rehabilitacji polegający na ustawianiu pacjentów leżących w pozycji pionowej- na specjalnych pionizatorach. Jest to bardzo istotne ze względu na to, że wiele narządów i układów jest przystosowanych do pozycji stojącej (pionowej) i ciągłe leżenie może powodować w nich różnego rodzaju degeneracje.
 • Prądy diadynamiczne

  Rehabilitacja

  prąd diadynamiczny, prądem diadynamicznym

  Zmienne prądy o małej częstotliwości powstałe na skutek prostowania prądu sinusoidalnego. Prądy te mają dzianie przeciwbólowe oraz poprawiają ukrwienie i odżywienie tkanek.
 • Prądy interferencyjne

  Rehabilitacja

  Stosowane są w terapii do pobudzenia mięśni do skurczu, rozszerzenia naczyń krwionośnych, zwiększania metabolizmu w tkankach. Główną zaletą prądów interferencyjnych jest to, że wnikają głęboko w tkanki.
 • Prądy TENS

  Rehabilitacja

  prąd TENS, prądem TENS, TENS

  Terapia przezskórnej stymulacji elektrycznej nerwów. Stosuje się je jako terapię przeciwbólową. Krótkotrwałe impulsy elektryczne są przenoszone na ciało za pomocą elektrod naskórnych.
 • Profilometria

  Urologia

  To badanie polegające na mierzeniu ciśnienia wewnątrzpęcherzowego i cewki moczowej za pomocą rozcieńczonego roztworu soli fizjologicznej oraz cewników. Badanie rozpoczyna się wprowadzeniem przez cewnik roztworu. Następnie po usunięciu pierwszego cewnika, wprowadzany jest kolejny, zaopatrzony w dwa czujniki służące do pomiaru ciśnienia w cewce moczowej i w pęcherzu. Po pomiarze, jeden czujników wysuwa się w celu dokonania pomiaru ciśnienia na całej długości cewki moczowej. Podczas badania, pacjent musi być w pozycji nieruchomej.
 • Proktologia

  Chirurgia

  Dział chirurgii specjalizujący się w chorobach jelita grubego i odbytnicy.
 • Promieniowanie IR

  Rehabilitacja

  IR, promieniowanie podczerwone, promieniowaniem IR

  Promieniowanie podczerwone (Infra Red). Promieniowanie o długości fali od 780nm do 1mm. Promieniowanie to jest możliwe do detekcji i wykorzystywane jest do wielu metod pomiarowych np. do pulskoksymetrii.
 • Propriocepcja

  Rehabilitacja

  propriocepcją, propriocepcji

  Czucie głębokie. Zmysł dostarczający człowiekowi informację o położeniu jego ciała- np. kończyn. Jest on odpowiedzialny za to, że nawet z zamkniętymi oczyma wiemy w jaki sposób ułożone jest nasze ciało i gdzie znajdują się kończyny.
 • Pulsoksymetr

  Rehabilitacja

  Urządzenie do badania nasycenia krwi gazami (głównie tlenem). Badanie to jest nieinwazyjne i pozwala na ciągłe badanie saturacji podczas operacji chirurgicznych oraz w salach intensywnej opieki medycznej. Jest to bardzo istotne, gdyż pozwala ocenić czy organizm otrzymuje odpowiednią ilość tlenu.

R

 • Reedukacja chodu

  Rehabilitacja

  Powtórna nauka chodu osób, które tę umiejętność utraciły na skutek różnego rodzaju zaburzeń- udarów mózgu, oraz urazów np. na skutek wypadków komunikacyjnych itp.
 • Rehabilitacja funkcjonalna

  Rehabilitacja

  Rehabilitacja ukierunkowana na przywrócenie czynności potrzebnych pacjentowi do normalnego funkcjonowania takich jak siedzenie, samodzielne jedzenie, oraz indywidualnie czynności związanych z pracą (np. przywrócenie odpowiedniej sprawności palców osobie pracującej przy komputerze).
 • Rehabilitacja kardiologiczna

  Rehabilitacja

  Rehabilitacja mająca na celu zapobieganie chorobom serca oraz poprawę jakości życia pacjentów poprzez leczenie i ograniczenie postępu choroby.
 • Resekcja

  Urologia

  Operacja chirurgiczna polegająca na usunięciu chorego narządu lub jego części.
 • Resektoskopia

  Ginekologia

  Zabieg operacyjny laparoskopowy polegający na usunięciu niepożądanych zmian takich jak komórki nowotworowe czy polipy.
 • Rotor rehabilitacyjny

  Ortopedia, Rehabilitacja

  Urządzenie rehabilitacyjne umożliwiające wykonywanie okrężnych ruchów (podobnie jak w rowerze).
 • Ruch bierny

  Ortopedia, Rehabilitacja

  Ruch nie wykonywany przez osobę, która jest jemu poddawana, jest wynikiem działania siły zewnętrznej.
 • Ruch czynny

  Ortopedia, Rehabilitacja

  Ruch wywołany przez wewnętrzną siłę mięśniową.

S

 • Sauna

  Kardiologia, Rehabilitacja

  Pomieszczenie popularnie wykorzystywane jako forma relaksu lub terapii. Sauna charakteryzuje się wysoką temperaturą oraz wysoką lub niską wilgotnością- w zależności od rodzaju. Przebywanie w saunie poprawia krążenie. Po pobycie w saunie bierze się zwykle zimną kąpiel.
 • Shaver ortopedyczny

  Ortopedia

  Narzędzie ortopedyczne służące do przeprowadzania zabiegów operacyjnych.
 • Skolioza

  Ortopedia

  Trójpłaszczyznowe skrzywienie kręgosłupa. Popularnie nazywane jest bocznym skrzywieniem, gdyż w tej płaszczyźnie jest najbardziej widoczne. W większości przypadków przyczyna powstania skoliozy nie jest znana.
 • Skręcenie stawu skokowego

  Ortopedia

  Inaczej dystorsja. Dochodzi do niego po wykonaniu niefizjologicznego ruchu (np. przekroczenie zakresu ruchu). Może spowodować uszkodzenie torebki stawowej, ścięgien i innych struktur znajdujących się w stawie. Skręcenie stawu skokowego jest popularnie nazywane skręceniem kostki.
 • Skupiona fala uderzeniowa

  Ortopedia

  Fala uderzeniowa skoncentrowana w określonym punkcie. Stosowana jest do terapii, która często stanowi alternatywę do chirurgii. Inaczej nazywana zogniskowaną falą uderzeniową.
 • Spastyczność

  Rehabilitacja

  Powstawanie oporu podczas wywoływania biernego ruchu (rozciągania) mięśnia.
 • Staw biodrowy

  Ortopedia

  Staw kulisty, trójpłaszczyznowy. W skład stawu biodrowego wchodzi kość biodrowa i kość miedniczna. Głowa kości biodrowej wchodzi w panewkę stawu biodrowego. Jest to najbardziej obciążony staw w ciele ludzkim, dlatego najczęściej ulega zniszczeniu.
 • Staw kolanowy

  Ortopedia

  Bardzo skomplikowany i największy staw człowieka, utworzony przez kość piszczelową i kość udową. W skład stawu wchodzi również rzepka oraz łąkotki stawowe. Stabilizację zapewnia układ więzadłowy. Staw znajduje się w torebce stawowej, która zapewnia odpowiednie jego "smarowanie". W stawie tym można wykonać ruch zgięcia, oraz ruch nawracania i odwracania - tylko przy zgiętym stawie.
 • Staw ramienny

  Ortopedia

  Staw kulisty o największej ruchomości w ciele człowieka. Powierzchnie stawowe tworzą głowa kości ramiennej oraz wydrążenie stawowe oraz obrąbek łopatki. Staw ten stabilizowany jest przez więzadła. Ze względu na małą stabilizację kostną staw ramienny jest bardzo podatny na urazy.
 • Staw skokowy

  Ortopedia

  Dzieli się na staw skokowy górny i staw skokowy dolny. Staw skokowy górny- staw skokowo goleniowy jest stawem zawiasowym złożonym (w jego skład wchodzą więcej niż 2 kości). Dzięki niemu możliwe jest zgięcie stopy. Staw skokowy dolny- staw skokowo-piętowo-łódkowy to staw jednoosiowy, złożony. Dzięki niemu możemy wykonywać ruchy odwracania i nawracania stopy.
 • Staw łokciowy

  Ortopedia

  Dzieli się na 3 części- ramienno-promieniową, ramienno- łokciową, promieniowo- łokciową. Jest to staw zawiasowo-obrotowy, dwuosiowy. Staw otoczony jest torebką stawową.
 • Stymulacja aferentna

  Rehabilitacja

  Stymulacja neuronów aferentnych- prowadzących bodźce czuciowe do ośrodkowego układu nerwowego OUN (w odróżnieniu od neuronów eferentnych prowadzących z OUN do neuronów motorycznych- związanych z ruchem).
 • Stymulacja magnetyczna TMS

  Neurologia

  Inaczej - przezczaszkowa stymulacja magnetyczna. Polega na indukowaniu słabego napięcia elektrycznego poprzez zmienne pole magnetyczne. Powoduje to aktywność mózgu, która umożliwia na jego badanie.
 • Suchy masaż wodny

  Kardiologia, Rehabilitacja

  Masaż polegający na kierowaniu wody pod ciśnieniem na elastyczne tworzywo na którym leży pacjent.
 • Supinacja

  Rehabilitacja

  Odwracanie- ruch obrotowy kończyny "na zewnątrz". Np. obrót prawego ramienia zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 • System przyzywowy

  Panele i systemy komunikacji

  To system, który polega na wywołaniu sygnału za pomocą przycisku w celu wezwania pomocy przez pacjenta. System przyzywowy usprawnia pracę oddziału i zapewnia bezpieczeństwo pacjenta, który szybko kontaktuje się z personelem medycznym. Zgodnie z normą DIN 57834 / VDE 0834, przycisk musi mieć kolor czerwony, posiadać lampkę, która zaświeci się po wezwaniu pomocy i znajdować się w zasięgu pacjenta.
 • Systemy Redcord

  Rehabilitacja

  Systemy wykorzystywane do ćwiczeń w odciążeniu. Polega to na podwieszaniu całego pacjenta lub poszczególnych partii jego ciała a następnie wykonywanie przez niego ćwiczeń. Ćwiczenia te nie wymagają pokonywania siły grawitacji.
 • Szyna CPM

  Ortopedia, Rehabilitacja

  Szyna umożliwiająca bierną rehabilitację- mobilizację stawów np. po zabiegach operacyjnych. Szyny pozwalają na szybkie rozpoczęcie rehabilitacji poprzez odtwarzanie naturalnych ruchów w stawie bez powodowania w nim nadmiernych obciążeń.

Ś

 • Światłolecznictwo

  Kardiologia, Rehabilitacja

  Inaczej fototerapia- leczenie światłem. Do leczenia wykorzystuje się światło o różnej długości zarówno naturalne jak i sztuczne - od podczerwonego poprzez widzialne do ultrafioletu. Światło podczerwone emitowane jest za pomocą lamp Sollux i wykorzystywane jest w fizykoterapii w celu ogrzewania tkanek. Światło widzialne (w różnym spektrum) wykorzystuje się w dermatologii, w celu leczenia depresji oraz do zmniejszania poziomu bilirubiny (powodu żółtaczki) u niemowląt. Światło UV stosuje się głównie do fotochemioterapii.

T

 • Tablica optometryczna

  Rehabilitacja

  Tablica wykorzystywana do badania wzroku. Na tablicy znajdują się litery (bądź obrazki- w wersji dla dzieci) stopniowo zmniejszające rozmiar. Na podstawie tego, jaki najmniejszy rozmiar liter pacjent jest w stanie odczytać, optyk bądź okulista określa wadę wzroku.
 • Terapia antycellulitowa

  Kardiologia

  Terapia mająca na celu usunięcie cellulitu. Cellulit jest to nierównomierne rozłożenie tkanki tłuszczowej pod skórą.
 • Terapia falą uderzeniową

  Rehabilitacja

  Terapia polegająca na przyłożeniu do miejsca zabiegu głowicy, wysyłającej impulsowe fale akustyczne o bardzo wysokiej energii. Wykorzystuje się ją m.in. w stanach zapalnych stawów, nadwyrężeniu mięśni oraz różnego rodzaju bólach stawowych.
 • Terapia HILT

  Rehabilitacja

  Terapia laserem wysokoenergetycznym. Stosuje się ją do wywołania efektu przeciwzapalnego, przeciwobrzękowego, przeciwbólowego oraz regenerującego. Działanie terapeutyczne osiąga się dzięki efektowi fotochemicznemu, fototermicznemu i fotomechanicznemu.
 • Terapia manualna

  Kardiologia, Rehabilitacja

  Forma diagnozy i leczenia. Polega ona na dokładnym określeniu dolegliwości- ustawienia, bolesności i zakresu ruchów w stawach. Terapia polega na odblokowaniu nieprawidłowo działających struktur i przywróceniu stawom odpowiedniej biomechaniki przez fizjoterapeutę.
 • Terapia MLS

  Rehabilitacja

  Terapia laserem wysokoenergetycznym. Polega na generacji emisji ciągłej i impulsowej w tym samym momencie. Działanie terapii MLS jest przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Pulsacyjna fala 905 nm odpowiada w głównej mierze za szybkie uśmierzenie bólu, podczas gdy ciągła fala 808 nm przeciwdziała stanowi zapalnemu i zmniejsza opuchliznę. Dzięki zastosowaniu dużego pola aplikacji, który wynosi 19,6 cm2 dla aplikatora skanującego oraz 3,14 cm2 dla aplikatora ręcznego.
 • Terapia nietrzymania moczu

  Urologia

  Wyróżnia się leczenie zachowawcze i chirurgiczne. Leczenie zachowawcze obejmuje: fizykoterapię (m. in. Elektrostymulacja oraz zabiegi wykorzystujące pola magnetyczne), farmakoterapię (leki hormonalne, antycholinergiczne, leki usuwające przyczynę nietrzymania moczu np. W przypadku zapalenia pęcherza) oraz ćwiczenia (w przypadku kobiet ćwiczenia mięśni Kegla). Leczenie chirurgiczne obejmuje: plastykę pochwy, cewki moczowej lub krocza, częściową lub całkowitą resekcję gruczołu krokowego.
 • Terapia skojarzona

  Rehabilitacja

  Terapia wykorzystująca więcej niż jeden rodzaj zabiegu do osiągnięcia efektu terapeutycznego. Skojarzenie takie to połączenie działania fali ultradźwiękowej i impulsowego bodźca elektroterapeutycznego. Terapia ta stosowana jest głównie w celu zmniejszania bólu.
 • Terapia uciskowa

  Kardiologia, Rehabilitacja

  Terapia polegająca na wywieraniu nacisku w celu osiągnięcia efektu leczniczego. Nacisk zewnętrzny wywierany jest za pomocą przystosowanych do tego pończoch, bandaży lub specjalnych urządzeń.
 • Terapia ultradźwiękowa

  Kardiologia, Rehabilitacja

  Terapia wykorzystująca ultradźwięki- fale dźwiękowe o częstotliwości wyższej niż słyszana przez człowieka. Energia ultradźwięków pochłaniana jest przez poddane jej działaniu tkanki. Powoduje to m.in. wzrost syntezy kolagenu i elastyny, rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz inne korzystne efekty.
 • Tor wizyjny

  Ginekologia

  Urządzenie służące do laparoskopii umożliwiające obserwację przez kamerę (na ekranie) postępów operacji lub badania.
 • Trakcja

  Rehabilitacja

  Odciągnięcie od siebie powierzchni stawowych. Używane zwykle w stosunku do kręgosłupa w celu jego odciążenia np. w przebiegu dyskopatii. Trakcja jest wykonywana rękoma fizjoterapeuty lub za pomocą specjalnych urządzeń.
 • Trening funkcjonalny

  Rehabilitacja

  Trening polegający na przywracaniu lub rozwojowi ruchów, które człowiek wykonuje w ramach codziennych czynności. Jest on bardzo korzystny, gdyż pacjent widzi jego przydatność co pomaga mu w mobilizacji i zaangażowaniu w ćwiczenia.
 • Trokar

  Chirurgia, Ginekologia

  Narzędzie do laparoskopii wykonujące kanał. Po wprowadzeniu do ciała z trokaru wysuwa się trzpień nazywany mandrynem. W ten sposób w ciele zostaje kaniula przez którą wprowadza się narzędzia endoskopowe.

U

 • UGUL

  Rehabilitacja

  Kabina do prowadzenia ćwiczeń w odciążeniu. Kabina utworzona jest z krat na których istnieje możliwość zawieszenia linek i podwieszenia całego pacjenta lub partii jego ciała. Takie ćwiczenia nie wymagają od pacjenta pokonywania siły grawitacji, co stanowi dla niego duże uproszczenie. Alternatywą dla kabiny UGUL są systemy Redcord.
 • Ultrasonografia

  Rehabilitacja

  Popularnie nazywana USG. Badanie pozwalające na uzyskanie dwuwymiarowego obrazu struktur wewnątrz ciała człowieka za pomocą fal ultradźwiękowych.
 • Ureterorenoskopia

  Urologia

  (URS) To zabieg endoskopowy polegający na wziernikowaniu moczowodu przez cewkę moczową. Wyróżnia się URS diagnostyczny i leczniczy. URS diagnostyczny pozwala ocenić możliwe zwężenia światła moczowodu lub nowotworów, a także umożliwia pobranie wycinka do badania histopatologicznego. URS leczniczy pozwala na leczenie kamicy moczowodowej, zwężenia moczowodu oraz niektórych nowotworów.
 • Uretrotomia

  Urologia

  To zabieg polegający na endoskopowym rozcięciu zwężenia cewki moczowej przeprowadzany w znieczuleniu dożylnym lub regionalnym za pomocą uretrotomu. Uretrotom jest narzędziem endoskopowym, za pomocą którego lokalizuje się miejsce zwężenia oraz rozcina je za pomocą ruchomego ostrza. Po rozcięciu zwężenia wykonuje się cystoskopię (wziernikowanie pęcherza moczowego). Po zabiegu, na czasu paru dni zakładany jest cewnik Foley'a.
 • Urodynamika

  Urologia

  To badanie polegające na kompleksowej ocenie czynności dolnych dróg moczowych (pęcherza moczowego i cewki moczowej) za pomocą specjalnych cewników wprowadzanych przez cewkę moczową do pęcherza i przez odbyt do kiszki stolcowej.
 • Uroflowmetria

  Urologia

  To nieinwazyjne badanie, które polega na ocenie przepływu cewkowego moczu za pomocą uroflowmetru analizującego przepływ moczu przez cewkę moczową w funkcji czasu (tzn. Objętość i szybkość oddawania moczu oraz objętość moczu przepływającą przez cewkę w czasie jednej sekundy).
 • USG

  Ortopedia

  Popularnie nazywana USG. Badanie pozwalające na uzyskanie dwuwymiarowego obrazu struktur wewnątrz ciała człowieka za pomocą fal ultradźwiękowych.

W

 • Wideoanaliza ruchu

  Rehabilitacja

  Systemy służące do oceny rehabilitacji lub do diagnozy schorzeń układu ruchu człowieka. Polegają na analizie monitorowanych ruchów i porównywanie ich z ruchami fizjologicznymi- poprawnymi.

Z

 • Zapalenie ścięgna

  Ortopedia

  Stan, w którym dochodzi do zapalenia ścięgna lub jego okolicy. Powoduje on silny ból. Bardzo często ma charakter przewlekły i nawracający. Podczas zapalenia ścięgno należy unieruchomić.
 • Zespół cieśni nadgarstka

  Ortopedia

  Zespół chorobowy polegający na ucisku nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka. Dochodzi do niego zazwyczaj w wyniku stanu zapalnego w obrębie nadgarstka. Może powodować upośledzenie niektórych funkcji ręki.
 • Zimnolecznictwo (krioterapia)

  Kardiologia, Rehabilitacja

  Terapia z zastosowaniem temperatury poniżej 0°C- krioterapia. Krioterapia miejscowa polega na działaniu na miejsce zmienione chorobowo. Stosuje się ją do likwidowania zmian skórnych, zmian na błonach śluzowych itp. Krioterapia ogólna polega na poddaniu całego ciała działaniu niskiej temperatury (-160÷-100°C) przez maksymalnie 3 min.

Zaktualizowano: 03-08-2023, 18:16