Kardiowersja

Jonofereza
24.07.2023
Kinezyterapia
24.07.2023

Rehabilitacja

kardiowersją, kardiowersji

Zabieg mający na celu przywrócenie prawidłowego rytmu serca za pomocą podania krótkiego impulsu elektrycznego zsynchronizowanego z pracą serca. Zabieg ten stosuje się przy różnego rodzaju tachyarytmiach (zaburzeniach rytmu serca).


Zaktualizowano: 28-07-2023, 10:56