Kinezyterapia

Kardiowersja
24.07.2023
Kriokomora
24.07.2023

Kardiologia, Rehabilitacja

kinezyterapeutyczna, kinezyterapeutyczne, kinezyterapią, kinezyterapii

Inaczej gimnastyka lecznicza- jest jedną z form fizjoterapii. Dzieli się na kinezyterapię miejscową- działającą na chory narząd oraz kinezyterapię ogólną- działanie na narządy nie objęte stanem chorobowym. Do kinezyterapii ogólnej można zaliczyć np. gimnastykę poranną.


Zaktualizowano: 28-07-2023, 12:04