Integracja sensomotoryczna

Hydroterapia
24.07.2023
Jonofereza
24.07.2023

Rehabilitacja

integracją sensomotoryczną, integracji sensomotorycznej

Polega na ścisłym powiązaniu ze sobą zmysłów takich jak zmysł dotyku, zmysł przedsionkowy (zachowanie równowagi, odczuwanie przyspieszeń), zmysł proprioceptywny (czucie głębokie). Zmysły te powinny ściśle współpracować z układem nerwowym i powodować określone reakcje organizmu- np. zmiana ułożenia głowy powinna powodować automatycznie zmianę ustawienia oczu itp.


Zaktualizowano: 28-07-2023, 10:56