Fizjoterapia

EMG
24.07.2023
Fizykoterapia
24.07.2023

Rehabilitacja

fizjoterapeutyczna, fizjoterapeutyczny, fizjoterapii

Ogół metod leczniczych wykorzystujących podatność organizmu i jego odpowiedź na różnego rodzaju bodźce. Fizjoterapia jest silnie związana z rehabilitacją. W skład fizjoterapii wchodzą: balneoterapia, klimatoterapia, hydroterapia, kinezyterapia, fizykoterapia itp.


Zaktualizowano: 28-07-2023, 10:55