Nietrzymanie moczu (inkotynencja)

Nefroskopia
28.07.2023
Profilometria
28.07.2023

Urologia

Według Światowej Organizacji Zdrowia i Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji nietrzymanie moczu (NTM) to „niezależny od woli wyciek moczu przez cewkę moczową, który w efekcie stanowi problem socjalny i higieniczny”. W zależności od przyczyny wyróżnia się różne rodzaje NTM: z parcia (odczuwanie parcia nawet przy małej ilości moczu), wysiłkowe (spowodowane osłabieniem mięśni miednicy i wzrostem ciśnienia w jamie brzusznej), mieszane, z przepełnienia (spowodowane zwężeniem cewki moczowej), odruchowe (spowodowane dysfunkcją układu nerwowego), pozacewkowe (spowodowane nieprawidłowym połączeniem przewodów moczowych, uryna zbiera się w jamie brzusznej), moczenie (każdy mimowolny wyciek moczu), moczenie nocne, ciągłe (stały wyciek moczu) i niesklasyfikowane.


Zaktualizowano: 28-07-2023, 11:44