Ergometr
24.07.2023
EKG
24.07.2023

Rehabilitacja

Elektroencefalografia- metoda badania aktywności mózgu polegająca na pomiarze zmian potencjału elektrycznego na powierzchni czaszki za pomocą odpowiednio rozmieszczonych elektrod. Za pomocą elektroencefalografii można diagnozować m.in. padaczkę oraz zaburzenia snu. EEG znajduje również zastosowanie przy biofeedbacku.


Zaktualizowano: 28-07-2023, 10:55