Promieniowanie IR

Pionizacja pacjenta
24.07.2023
Propriocepcja
24.07.2023

Rehabilitacja

IR, promieniowanie podczerwone, promieniowaniem IR

Promieniowanie podczerwone (Infra Red). Promieniowanie o długości fali od 780nm do 1mm. Promieniowanie to jest możliwe do detekcji i wykorzystywane jest do wielu metod pomiarowych np. do pulskoksymetrii.


Zaktualizowano: 28-07-2023, 10:58