Elektroterapia

Elektrostymulacja
24.07.2023
Ergometr
24.07.2023

Rehabilitacja

elektroterapeutyczny, elektroterapią, elektroterapii

Zabiegi lecznicze wykorzystujące prąd stały (galwanizacja) lub zmienny do osiągnięcia efektu terapeutycznego. Do gałęzi elektroterapii można zaliczyć m.in.: jonoforezę- przezskórne podawanie leków w formie jonów, które pod wpływem działającego prądu stałego przemieszczają się wgłąb organizmu, galwanizację- działanie prądem stałym, elektrostymulację- stymulację mięśni lub nerwów.


Zaktualizowano: 28-07-2023, 10:55