Elektroda igłowa

Dystonia
28.07.2023
Elektrody klipsowe EKG
28.07.2023

Neurologia

Elektroda inwazyjna, zazwyczaj jednorazowa, wbijana w mięsień w celu wykonania badania EMG. Elektrody igłowe umożliwiają zbadanie jednej jednostki motorycznej z dużą dokładnością.


Zaktualizowano: 28-07-2023, 11:48