Światłolecznictwo

Zimnolecznictwo (krioterapia)
24.07.2023
Endoskopia
28.07.2023

Kardiologia, Rehabilitacja

Inaczej fototerapia- leczenie światłem. Do leczenia wykorzystuje się światło o różnej długości zarówno naturalne jak i sztuczne – od podczerwonego poprzez widzialne do ultrafioletu. Światło podczerwone emitowane jest za pomocą lamp Sollux i wykorzystywane jest w fizykoterapii w celu ogrzewania tkanek. Światło widzialne (w różnym spektrum) wykorzystuje się w dermatologii, w celu leczenia depresji oraz do zmniejszania poziomu bilirubiny (powodu żółtaczki) u niemowląt. Światło UV stosuje się głównie do fotochemioterapii.


Zaktualizowano: 28-07-2023, 12:11