Słowniczek pojęć medycznych

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

balneoterapia

Dział fizjoteriapii wykorzystujący do osiągnięcia efektu terapeutycznego wodę w różnych temperaturach oraz zawarte w niej składniki, typu: borowina, dwutlenek węgla, solanka.

Dział fizjoteriapii wykorzystujący do osiągnięcia efektu terapeutycznego wodę w różnych temperaturach oraz zawarte w niej składniki, typu: borowina, dwutlenek węgla, solanka.

rozwiń

bicze szkockie

Zabieg stosowany w wodolecznictwie polegający na działaniu na pacjenta wodą o odpowiednim ciśnieniu i temperaturze. Wskazania do zabiegu to m. in. zaburzenia ukrwienia, nerwice, przewlekłe schorzenia dróg oddechowych, reumatoidalne zapalenie stawów. Stosowane również jako zabieg kosmetyczny.

Zabieg stosowany w wodolecznictwie polegający na działaniu na pacjenta wodą o odpowiednim ciśnieniu i temperaturze. Wskazania do zabiegu to m. in. zaburzenia ukrwienia, nerwice, przewlekłe schorzenia dróg oddechowych, reumatoidalne zapalenie stawów. Stosowane również jako zabieg kosmetyczny.

rozwiń

biofeedback

Biologiczne sprzężenie zwrotne. Polega na dostarczaniu pacjentowi informacji o stanie fizjologicznym oraz o jego zmianach. Dzięki systemowi biofeedback pacjent ma możliwość aktywnie obserwować postępy w rehabilitacji i leczeniu dzięki czemu zwiększa się jego motywacja (za czym idzie poprawa efektów)

Biologiczne sprzężenie zwrotne. Polega na dostarczaniu pacjentowi informacji o stanie fizjologicznym oraz o jego zmianach. Dzięki systemowi biofeedback pacjent ma możliwość aktywnie obserwować postępy w rehabilitacji i leczeniu dzięki czemu zwiększa się jego motywacja (za czym idzie poprawa efektów)

rozwiń

ciepłolecznictwo

Jedna z gałęzi termoterapii polegająca na dostarczaniu do pacjenta ciepła w celu osiągnięcia efektu terapeutycznego. Ciepło jest przekazywane za pomocą promieniowania, przewodzenia lub konwekcji. Działanie na organizm ciepłem powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych za czym idzie zwiększony przepływ krwi. Kolejnym efektem…

Jedna z gałęzi termoterapii polegająca na dostarczaniu do pacjenta ciepła w celu osiągnięcia efektu terapeutycznego. Ciepło jest przekazywane za pomocą promieniowania, przewodzenia lub konwekcji. Działanie na organizm ciepłem powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych za czym idzie zwiększony przepływ krwi. Kolejnym efektem działania ciepła na organizm jest rozluźnienie mięśni oraz łagodzenie bólu. Zabiegi ciepłolecznicze stosuje się zatem w schorzeniach takich jak: choroba reumatoidalna stawów, niedowłady i przykurcze, nerwobóle, zapalenie nerwów .

rozwiń

crosstrainer

Stacjonarne urządzenie do ćwiczeń imitujących wchodzenie po schodach, chodzenie lub bieganie. W urządzeniach tych zminimalizowane jest obciążenie stawów. Istnieje możliwość ustawienia intensywności treningu w zależności od stanu pacjenta.

Stacjonarne urządzenie do ćwiczeń imitujących wchodzenie po schodach, chodzenie lub bieganie. W urządzeniach tych zminimalizowane jest obciążenie stawów. Istnieje możliwość ustawienia intensywności treningu w zależności od stanu pacjenta.

rozwiń

defibrylator dwufazowy

Urządzenie służące do defibrylacji serca czyli przywrócenia mu poprawnego rytmu na skutek zadziałania prądem stałym o odpowiedniej energii. W defibrylatorze dwufazowym pierwsze wyładowanie ma inną energię niż pozostałe (pierwsze- 150-200J, kolejne 150-360 J).

Urządzenie służące do defibrylacji serca czyli przywrócenia mu poprawnego rytmu na skutek zadziałania prądem stałym o odpowiedniej energii. W defibrylatorze dwufazowym pierwsze wyładowanie ma inną energię niż pozostałe (pierwsze- 150-200J, kolejne 150-360 J).

rozwiń

defibrylator monofazowy

Urządzenie służące do defibrylacji serca czyli przywrócenia mu poprawnego rytmu na skutek zadziałania prądem stałym o odpowiedniej energii. W defibrylatorze monofazowym pierwsze wyładowanie ma taką samą energię jak pozostałe (360 J).

Urządzenie służące do defibrylacji serca czyli przywrócenia mu poprawnego rytmu na skutek zadziałania prądem stałym o odpowiedniej energii. W defibrylatorze monofazowym pierwsze wyładowanie ma taką samą energię jak pozostałe (360 J).

rozwiń

diatermia krótkofalowa

Zabieg terapeutyczny wykorzystujący silne pole elektryczne lub magnetyczne do podgrzania tkanek, które skutkuje rozluźnieniem i złagodzeniem bólu. Wskazania do zabiegu to m. in.: zwyrodnienie kręgosłupa, odmrożenia, mięśniobóle, nerwobóle i zapalenie nerwów, stany pourazowe.

Zabieg terapeutyczny wykorzystujący silne pole elektryczne lub magnetyczne do podgrzania tkanek, które skutkuje rozluźnieniem i złagodzeniem bólu. Wskazania do zabiegu to m. in.: zwyrodnienie kręgosłupa, odmrożenia, mięśniobóle, nerwobóle i zapalenie nerwów, stany pourazowe.

rozwiń

diatermia mikrofalowa

Zabieg terapeutyczny wykorzystujący pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości (0,3–3,0 GHz)- mikrofale (o długości ok centymentra). Wskazaniem do zabiegu jest m.in.: przewlekłe zapalenie stawów, nerwobóle, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, zapalenia okołostawowe.

Zabieg terapeutyczny wykorzystujący pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości (0,3–3,0 GHz)- mikrofale (o długości ok centymentra). Wskazaniem do zabiegu jest m.in.: przewlekłe zapalenie stawów, nerwobóle, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, zapalenia okołostawowe.

rozwiń

drenaż limfatyczny

Zabieg terapeutyczny mający na celu poprawę krążenia limfy. Wykonywany jest bezpośrednio przez fizjoterapeutę lub przy użyciu specjalnych urządzeń. Polega on na masażu bardzo płynnymi, wolnymi i delikatnymi ruchami. Stosowany jest również w kosmetyce.

Zabieg terapeutyczny mający na celu poprawę krążenia limfy. Wykonywany jest bezpośrednio przez fizjoterapeutę lub przy użyciu specjalnych urządzeń. Polega on na masażu bardzo płynnymi, wolnymi i delikatnymi ruchami. Stosowany jest również w kosmetyce.

rozwiń

EEG

Elektroencefalografia- metoda badania aktywności mózgu polegająca na pomiarze zmian potencjału elektrycznego na powierzchni czaszki za pomocą odpowiednio rozmieszczonych elektrod. Za pomocą elektroencefalografii można diagnozować m.in. padaczkę oraz zaburzenia snu. EEG znajduje również zastosowanie przy biofeedbacku.

Elektroencefalografia- metoda badania aktywności mózgu polegająca na pomiarze zmian potencjału elektrycznego na powierzchni czaszki za pomocą odpowiednio rozmieszczonych elektrod. Za pomocą elektroencefalografii można diagnozować m.in. padaczkę oraz zaburzenia snu. EEG znajduje również zastosowanie przy biofeedbacku.

rozwiń

EKG

Elektrokardiografia- badanie polegające na rejestracji pobudzeń układu bodźcoprzewodzącego serca za pomocą odpowiednio umieszczonych elektrod. Dzięki EKG można badać poprawność pracy serca i diagnozować zaburzenia takie jak zawał mięśnia sercowego. Obraz EKG jest bardzo charakterystyczną krzywą.

Elektrokardiografia- badanie polegające na rejestracji pobudzeń układu bodźcoprzewodzącego serca za pomocą odpowiednio umieszczonych elektrod. Dzięki EKG można badać poprawność pracy serca i diagnozować zaburzenia takie jak zawał mięśnia sercowego. Obraz EKG jest bardzo charakterystyczną krzywą.

rozwiń

elektrostymulacja

Pobudzanie nerwów lub mięśni za pomocą impulsów elektrycznych charakteryzujących się zadaną częstotliwością, amplitudą w określonym czasie. Istnieją trzy główne rodzaje elektrostymulacji: TENS, EMS, stymulacja interferencyjna. Elektrostymulację stosuje się przy dolegliwościach bólowych (różnego pochodzenia), jako przeciwdziałanie atrofii unieruchomionych mięśni, wspomagająco przy…

Pobudzanie nerwów lub mięśni za pomocą impulsów elektrycznych charakteryzujących się zadaną częstotliwością, amplitudą w określonym czasie. Istnieją trzy główne rodzaje elektrostymulacji: TENS, EMS, stymulacja interferencyjna. Elektrostymulację stosuje się przy dolegliwościach bólowych (różnego pochodzenia), jako przeciwdziałanie atrofii unieruchomionych mięśni, wspomagająco przy nietrzymaniu moczu, przy leczeniu zaburzeń krążenia.

rozwiń

elektroterapia

Zabiegi lecznicze wykorzystujące prąd stały (galwanizacja) lub zmienny do osiągnięcia efektu terapeutycznego. Do gałęzi elektroterapii można zaliczyć m.in.: jonoforezę- przezskórne podawanie leków w formie jonów, które pod wpływem działającego prądu stałego przemieszczają się wgłąb organizmu, galwanizację- działanie prądem stałym, elektrostymulację-…

Zabiegi lecznicze wykorzystujące prąd stały (galwanizacja) lub zmienny do osiągnięcia efektu terapeutycznego. Do gałęzi elektroterapii można zaliczyć m.in.: jonoforezę- przezskórne podawanie leków w formie jonów, które pod wpływem działającego prądu stałego przemieszczają się wgłąb organizmu, galwanizację- działanie prądem stałym, elektrostymulację- stymulację mięśni lub nerwów

rozwiń

EMG

Elektromiografia- badanie czynności nerwów obwodowych i mięśni. Polega ono na obserwowaniu za pomocą elektrod powierzchniowych lub igłowych impulsów nerwowych dochodzących do mięśni. Za pomocą EMG można ocenić czy zaburzenia pracy mięśnia są pochodzenia mięśniowego czy nerwowego.

Elektromiografia- badanie czynności nerwów obwodowych i mięśni. Polega ono na obserwowaniu za pomocą elektrod powierzchniowych lub igłowych impulsów nerwowych dochodzących do mięśni. Za pomocą EMG można ocenić czy zaburzenia pracy mięśnia są pochodzenia mięśniowego czy nerwowego.

rozwiń

ergometr

Urządzenie do pomiaru pracy wykonywanej przez mięśnie. Najczęściej stosuje się ergometry wioslarskie i ergometry rowerowe.

Urządzenie do pomiaru pracy wykonywanej przez mięśnie. Najczęściej stosuje się ergometry wioslarskie i ergometry rowerowe.

rozwiń

fizjoterapia

Ogół metod leczniczych wykorzystujących podatność organizmu i jego odpowiedź na różnego rodzaju bodźce. Fizjoterapia jest silnie związana z rehabilitacją. W skład fizjoterapii wchodzą: balneoterapia, klimatoterapia, hydroterapia, kinezyterapia, fizykoterapia itp.

Ogół metod leczniczych wykorzystujących podatność organizmu i jego odpowiedź na różnego rodzaju bodźce. Fizjoterapia jest silnie związana z rehabilitacją. W skład fizjoterapii wchodzą: balneoterapia, klimatoterapia, hydroterapia, kinezyterapia, fizykoterapia itp.

rozwiń

fizykoterapia

Dział fizjoterapii wykorzystujący do osiągnięcia efektu terapeutycznego zjawiska fizyczne takie jak prąd, pole magnetyczne, ultradźwięki, ciepło oraz światło.

Dział fizjoterapii wykorzystujący do osiągnięcia efektu terapeutycznego zjawiska fizyczne takie jak prąd, pole magnetyczne, ultradźwięki, ciepło oraz światło.

rozwiń

gimnastyka bierna

Gimnastyka, w której ruch pacjenta wywołany jest przez czynniki inne niż jego mięśnie- np. siłę fizjoterapety lub za pomocą specjalnych urządzeń.

Gimnastyka, w której ruch pacjenta wywołany jest przez czynniki inne niż jego mięśnie- np. siłę fizjoterapety lub za pomocą specjalnych urządzeń.

rozwiń

hemodializa

Zabieg pozaustrojowego usunięcia toksyn. Stosowany przy niewydolności nerek- zastępujący ich pracę.

Zabieg pozaustrojowego usunięcia toksyn. Stosowany przy niewydolności nerek- zastępujący ich pracę.

rozwiń

holter

Urządzenie/ badanie, które w sposób ciągły rejestruje pracę serca. Polega ono na rejestracji sygnałów elektrycznych serca przez elektrody umieszczone na ciele. Badanie trwa 24 godziny. Przez ten czas pacjent notuje wykonywane czynności. Po zakończeniu badania lekarz analizuje zapis EKG i…

Urządzenie/ badanie, które w sposób ciągły rejestruje pracę serca. Polega ono na rejestracji sygnałów elektrycznych serca przez elektrody umieszczone na ciele. Badanie trwa 24 godziny. Przez ten czas pacjent notuje wykonywane czynności. Po zakończeniu badania lekarz analizuje zapis EKG i konfrontuje go z notatkami pacjenta. System ten umożliwia "wychwycenie" wad takich jak migotanie przedsionków, które w innych warunkach jest trudne do zaobserwowania gdyż zachodzi w niespodziewanych momentach.

rozwiń

hydromasaż

Hydromasaż masaż prowadzony przy użyciu wody wypuszczanej z dysz pod odpowiednio wysokim ciśnieniem. Hydromasaż zalicza się do hydroterapii. Jest stosowany przede wszystkimw celu poprawy krążenia i do relaksu.

Hydromasaż masaż prowadzony przy użyciu wody wypuszczanej z dysz pod odpowiednio wysokim ciśnieniem. Hydromasaż zalicza się do hydroterapii. Jest stosowany przede wszystkimw celu poprawy krążenia i do relaksu.

rozwiń

hydroterapia

Jedna z gałęzi fizjoterapii stosująca wodę (w różnych temperaturach, stanach skupienia i o różnym ciśnieniu) jako czynnik leczniczy.

Jedna z gałęzi fizjoterapii stosująca wodę (w różnych temperaturach, stanach skupienia i o różnym ciśnieniu) jako czynnik leczniczy.

rozwiń

integracja sensomotoryczna

Polega na ścisłym powiązaniu ze sobą zmysłów takich jak zmysł dotyku, zmysł przedsionkowy (zachowanie równowagi, odczuwanie przyspieszeń), zmysł proprioceptywny (czucie głębokie). Zmysły te powinny ściśle współpracować z układem nerwowym i powodować określone reakcje organizmu- np. zmiana ułożenia głowy powinna powodować…

Polega na ścisłym powiązaniu ze sobą zmysłów takich jak zmysł dotyku, zmysł przedsionkowy (zachowanie równowagi, odczuwanie przyspieszeń), zmysł proprioceptywny (czucie głębokie). Zmysły te powinny ściśle współpracować z układem nerwowym i powodować określone reakcje organizmu- np. zmiana ułożenia głowy powinna powodować automatycznie zmianę ustawienia oczu itp.

rozwiń

jonofereza

Przezskórne, miejscowe podanie leku w formie jonu a następnie działanie prądem stałym mające na celu wniknięcie leku wgłąb ciała. Ogromną zaletą jonoforezy jest szybkość działania (omija się układ trawienny) i duża precyzja (lek jest zaaplikowany dokładnie do miejsca, gdzie ma…

Przezskórne, miejscowe podanie leku w formie jonu a następnie działanie prądem stałym mające na celu wniknięcie leku wgłąb ciała. Ogromną zaletą jonoforezy jest szybkość działania (omija się układ trawienny) i duża precyzja (lek jest zaaplikowany dokładnie do miejsca, gdzie ma wywołać efekt leczniczy).

rozwiń

kąpiel kwasowęglowa

Dział hydroterapii polegający na kąpieli w wodzie o podwyższonym stężeniu dwutlenku węgla (CO2). Dwutlenek węgla w odpowiednim stężeniu ma właściwości lecznicze i działa relaksująco.

Dział hydroterapii polegający na kąpieli w wodzie o podwyższonym stężeniu dwutlenku węgla (CO2). Dwutlenek węgla w odpowiednim stężeniu ma właściwości lecznicze i działa relaksująco.

rozwiń

kąpiele solankowe

Forma hydroterapii polegająca na kąpieli w wodzie zawierającej sól (NaCl) o stężeniu 1-6% w zależności od celu leczenia. Kąpiel w solance powoduje m.in. poprawę nawilżenia i ukrwienia skóry, szybsze usuwanie toksyn z organizmu, zmniejszenie potliwości, odprężenie

Forma hydroterapii polegająca na kąpieli w wodzie zawierającej sól (NaCl) o stężeniu 1-6% w zależności od celu leczenia. Kąpiel w solance powoduje m.in. poprawę nawilżenia i ukrwienia skóry, szybsze usuwanie toksyn z organizmu, zmniejszenie potliwości, odprężenie

rozwiń

kardiowersja

Zabieg mający na celu przywrócenie prawidłowego rytmu serca za pomocą podania krótkiego impulsu elektrycznego zsynchronizowanego z pracą serca. Zabieg ten stosuje się przy różnego rodzaju tachyarytmiach (zaburzeniach rytmu serca)

Zabieg mający na celu przywrócenie prawidłowego rytmu serca za pomocą podania krótkiego impulsu elektrycznego zsynchronizowanego z pracą serca. Zabieg ten stosuje się przy różnego rodzaju tachyarytmiach (zaburzeniach rytmu serca)

rozwiń

kinezyterapia

Inaczej gimnastyka lecznicza- jest jedną z form fizjoterapii. Dzieli się na kinezyterapię miejscową- działającą na chory narząd oraz kinezyterapię ogólną- działanie na narządy nie objęte stanem chorobowym. Do kinezyterapii ogólnej można zaliczyć np. gimnastykę poranną.

Inaczej gimnastyka lecznicza- jest jedną z form fizjoterapii. Dzieli się na kinezyterapię miejscową- działającą na chory narząd oraz kinezyterapię ogólną- działanie na narządy nie objęte stanem chorobowym. Do kinezyterapii ogólnej można zaliczyć np. gimnastykę poranną.

rozwiń

kriokomora

Komora- pomieszczenie do przeprowadzania krioterapii ogólnej. W pomieszczeniu tym panuje bardzo niska temperatura (-160÷-100°C).

Komora- pomieszczenie do przeprowadzania krioterapii ogólnej. W pomieszczeniu tym panuje bardzo niska temperatura (-160÷-100°C).

rozwiń

laseroterapia

Zabiegi lecznicze, dział fizykoterapii wykorzystujący światło lasera do terapii. Laser używa się m.in. do zabiegów chirurgicznych (np. okulistycznych), do niszczenia tkanek zmienionych chorobowo (również nowotworowych), jako zabiegi zachowawcze do biostymulacji (laseroterapia niskoenergetyczna).

Zabiegi lecznicze, dział fizykoterapii wykorzystujący światło lasera do terapii. Laser używa się m.in. do zabiegów chirurgicznych (np. okulistycznych), do niszczenia tkanek zmienionych chorobowo (również nowotworowych), jako zabiegi zachowawcze do biostymulacji (laseroterapia niskoenergetyczna).

rozwiń

laseroterapia wysokoenergetyczna

Terapia z zastosowaniem lasera o wysokiej energii. Terapię taką stosuje się w stanach zapalnych stawów, przy przykurczach mięśniowych, obrzękach pourazowych. Powoduje ona efekt fotochemiczny, fotomechaniczny oraz fototermiczny zmniejszające stan zapalny, obrzęki i ból oraz poprawiające natlenowanie tkanek oraz ich zaopatrzenie…

Terapia z zastosowaniem lasera o wysokiej energii. Terapię taką stosuje się w stanach zapalnych stawów, przy przykurczach mięśniowych, obrzękach pourazowych. Powoduje ona efekt fotochemiczny, fotomechaniczny oraz fototermiczny zmniejszające stan zapalny, obrzęki i ból oraz poprawiające natlenowanie tkanek oraz ich zaopatrzenie w substancje odżywcze.

rozwiń

magnetostymulacja

Dziedzina fizykoterapii, metoda terapii polegająca na działaniu na organizm słabym polem magnetycznym. Stosowana jest najczęściej w rehabilitacji pourazowej, po oparzeniach, neurologicznie- do zmniejszania bólu.

Dziedzina fizykoterapii, metoda terapii polegająca na działaniu na organizm słabym polem magnetycznym. Stosowana jest najczęściej w rehabilitacji pourazowej, po oparzeniach, neurologicznie- do zmniejszania bólu.

rozwiń

magnetoterapia

Dziedzina fizykoterapii, metoda polegająca na działaniu na organizm polem magnetycznym o przebiegu sinusoidalnym, trójkątnym lub prostokątnym. Stosowana jest przy złamaniach i długo gojących się ranach gdyż pobudza tkanki do regeneracji.

Dziedzina fizykoterapii, metoda polegająca na działaniu na organizm polem magnetycznym o przebiegu sinusoidalnym, trójkątnym lub prostokątnym. Stosowana jest przy złamaniach i długo gojących się ranach gdyż pobudza tkanki do regeneracji.

rozwiń

masaż leczniczy

Terapia polegająca na stosowaniu dotyku w celach leczniczych. Masaż polega na ruchach takich jak nacieranie, uciskanie, oklepywanie, głaskanie. Stosuje się go w celu relaksacji napiętych mięśni oraz do ogólnej poprawy samopoczucia.

Terapia polegająca na stosowaniu dotyku w celach leczniczych. Masaż polega na ruchach takich jak nacieranie, uciskanie, oklepywanie, głaskanie. Stosuje się go w celu relaksacji napiętych mięśni oraz do ogólnej poprawy samopoczucia.

rozwiń

masaż perełkowy

Zabieg balneologiczny polegający na kąpieli w wodzie z doprowadzeniem powietrza pod ciśnieniem systemem otworów w wannie. Stosowany zarówno przy schorzeniach fizycznych (chorobach zwyrodnieniowych, chorobach skórnych, żylakach) jak również przy stresie, nerwicach, bezsenności.

Zabieg balneologiczny polegający na kąpieli w wodzie z doprowadzeniem powietrza pod ciśnieniem systemem otworów w wannie. Stosowany zarówno przy schorzeniach fizycznych (chorobach zwyrodnieniowych, chorobach skórnych, żylakach) jak również przy stresie, nerwicach, bezsenności.

rozwiń

masaż wibracyjny

Element masażu klasycznego polegający na pobudzeniu tkanek do drgań za pomocą uderzeń opuszkami palców fizjoterapeuty lub przy użyciu specjalnych urządzeń. Do pozytywnych skutków wibracji należą: obniżenie pobudliwości receptorów bólowych, korzystne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, usuwanie obrzęku.

Element masażu klasycznego polegający na pobudzeniu tkanek do drgań za pomocą uderzeń opuszkami palców fizjoterapeuty lub przy użyciu specjalnych urządzeń. Do pozytywnych skutków wibracji należą: obniżenie pobudliwości receptorów bólowych, korzystne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, usuwanie obrzęku.

rozwiń

masaż wirowy

Masaż wykonywany wirującą wodą. Powoduje zmniejszenie bólu, rozluźnienie tkanek, poprawę ukrwienia, zmniejszenie napięcia mięśniowego.

Masaż wykonywany wirującą wodą. Powoduje zmniejszenie bólu, rozluźnienie tkanek, poprawę ukrwienia, zmniejszenie napięcia mięśniowego.

rozwiń

metoda Bobath

Metoda rehabilitacji stosowana w przypadku dzieci z porażeniem mózgowym oraz dorosłych po przebytym udarze mózgu. Metoda ta oparta jest na ciągłej pracy z pacjentem zespołu- lekarza, rodziny, pielęgniarki, logopedy, fizjoterapeuty, psychoterapeuty, ergoterapeuty również w domu.

Metoda rehabilitacji stosowana w przypadku dzieci z porażeniem mózgowym oraz dorosłych po przebytym udarze mózgu. Metoda ta oparta jest na ciągłej pracy z pacjentem zespołu- lekarza, rodziny, pielęgniarki, logopedy, fizjoterapeuty, psychoterapeuty, ergoterapeuty również w domu.

rozwiń

metoda McKenzie

Metoda diagnozy i leczenia polegająca na precyzyjnym określeniu i sklasyfikowaniu bólu kręgosłupa a następnie leczeniu przyczyny tego bólu.

Metoda diagnozy i leczenia polegająca na precyzyjnym określeniu i sklasyfikowaniu bólu kręgosłupa a następnie leczeniu przyczyny tego bólu.

rozwiń

metoda Neurac

Metoda ćwiczeń w zamkniętych łańcuchach kinematycznych. W ćwiczeniach tych eliminuje się siły ścinające mogące uszkodzić elementy kostne i ścięgna. W wyniku ćwiczeń pobudzonych jest wiele jednostek motorycznych, co nadaje ćwiczeniom bardziej uogólniony efekt.

Metoda ćwiczeń w zamkniętych łańcuchach kinematycznych. W ćwiczeniach tych eliminuje się siły ścinające mogące uszkodzić elementy kostne i ścięgna. W wyniku ćwiczeń pobudzonych jest wiele jednostek motorycznych, co nadaje ćwiczeniom bardziej uogólniony efekt.

rozwiń

metoda Vojty

Metoda rehabilitacji stosowana głównie u dzieci z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej polegająca na uaktywnianiu genetycznie zakodowanych wzorców ruchowych.

Metoda rehabilitacji stosowana głównie u dzieci z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej polegająca na uaktywnianiu genetycznie zakodowanych wzorców ruchowych.

rozwiń

neurorehabilitacja

Rehabilitacja skierowana do pacjentów z zaburzeniami układu nerwowego najczęściej na skutek udarów lub innych uszkodzeń mózgu lub chorób takich jak stwardnienie rozsiane czy zespół Parkinsona. Ma ona na celu przywrócenie utraconych funkcji organizmu. Jeśli nie jest to możliwe stara się…

Rehabilitacja skierowana do pacjentów z zaburzeniami układu nerwowego najczęściej na skutek udarów lub innych uszkodzeń mózgu lub chorób takich jak stwardnienie rozsiane czy zespół Parkinsona. Ma ona na celu przywrócenie utraconych funkcji organizmu. Jeśli nie jest to możliwe stara się zaadaptować pacjenta do niepełnosprawności i zapobieganie pogłębieniu dysfunkcji oraz powstrzymywanie dobrych wzorców

rozwiń

orteza

Aparat mający na celu usztywnienie stawów (często zastępuje gips). Istnieją również ortezy aktywne zmniejszające spastyczność- nadmierne napięcie mięśni. Ortezy stosowane są przy urazach takich jak złamania, zerwania więzadeł, zwichnięcia, często jako unieruchomienie po zabiegach chirurgicznych oraz w chorobach- np. zespole…

Aparat mający na celu usztywnienie stawów (często zastępuje gips). Istnieją również ortezy aktywne zmniejszające spastyczność- nadmierne napięcie mięśni. Ortezy stosowane są przy urazach takich jak złamania, zerwania więzadeł, zwichnięcia, często jako unieruchomienie po zabiegach chirurgicznych oraz w chorobach- np. zespole cieśni nadgarstka, po udarach.

rozwiń

osteopatia

Metoda leczenia polegająca na całościowym spojrzeniu na organizm ludzki, oparta o założenie zależności ciała, psychiki i umysłu zarówno w zdrowiu jak i w chorobie.

Metoda leczenia polegająca na całościowym spojrzeniu na organizm ludzki, oparta o założenie zależności ciała, psychiki i umysłu zarówno w zdrowiu jak i w chorobie.

rozwiń

parafinoterapia

Jedna z metod fizykoterapii. Polega na poddaniu ciała pacjenta działaniu gorącej parafiny, która głęboko ogrzewa tkanki. Jednocześnie zmniejszając objętość wywiera na nie nacisk. Parafinoterapia powoduje działanie przeciwbólowe, rozluźniające oraz rozszerza naczynia krwionośne co przyczynia się do usuwania z organizmu toksyn.

Jedna z metod fizykoterapii. Polega na poddaniu ciała pacjenta działaniu gorącej parafiny, która głęboko ogrzewa tkanki. Jednocześnie zmniejszając objętość wywiera na nie nacisk. Parafinoterapia powoduje działanie przeciwbólowe, rozluźniające oraz rozszerza naczynia krwionośne co przyczynia się do usuwania z organizmu toksyn.

rozwiń

pionizacja pacjenta

Element rehabilitacji polegający na ustawianiu pacjentów leżących w pozycji pionowej- na specjalnych pionizatorach. Jest to bardzo istotne ze względu na to, że wiele narządów i układów jest przystosowanych do pozycji stojącej (pionowej) i ciągłe leżenie może powodować w nich różnego…

Element rehabilitacji polegający na ustawianiu pacjentów leżących w pozycji pionowej- na specjalnych pionizatorach. Jest to bardzo istotne ze względu na to, że wiele narządów i układów jest przystosowanych do pozycji stojącej (pionowej) i ciągłe leżenie może powodować w nich różnego rodzaju degeneracje.

rozwiń

prądy diadynamiczne

Zmienne prądy o małej częstotliwości powstałe na skutek prostowania prądu sinusoidalnego. Prądy te mają dzianie przeciwbólowe oraz poprawiają ukrwienie i odżywienie tkanek.

Zmienne prądy o małej częstotliwości powstałe na skutek prostowania prądu sinusoidalnego. Prądy te mają dzianie przeciwbólowe oraz poprawiają ukrwienie i odżywienie tkanek.

rozwiń

prądy interferencyjne

Stosowane są w terapii do pobudzenia mięśni do skurczu, rozszerzenia naczyń krwionośnych, zwiększania metabolizmu w tkankach. Główną zaletą prądów interferencyjnych jest to, że wnikają głęboko w tkanki.

Stosowane są w terapii do pobudzenia mięśni do skurczu, rozszerzenia naczyń krwionośnych, zwiększania metabolizmu w tkankach. Główną zaletą prądów interferencyjnych jest to, że wnikają głęboko w tkanki.

rozwiń

prądy TENS

Terapia przezskórnej stymulacji elektrycznej nerwów. Stosuje się je jako terapię przeciwbólową. Krótkotrwałe impulsy elektryczne są przenoszone na ciało za pomocą elektrod naskórnych.

Terapia przezskórnej stymulacji elektrycznej nerwów. Stosuje się je jako terapię przeciwbólową. Krótkotrwałe impulsy elektryczne są przenoszone na ciało za pomocą elektrod naskórnych.

rozwiń

promieniowanie IR

Promieniowanie podczerwone (Infra Red). Promieniowanie o długości fali od 780nm do 1mm. Promieniowanie to jest możliwe do detekcji i wykorzystywane jest do wielu metod pomiarowych np. do pulskoksymetrii.

Promieniowanie podczerwone (Infra Red). Promieniowanie o długości fali od 780nm do 1mm. Promieniowanie to jest możliwe do detekcji i wykorzystywane jest do wielu metod pomiarowych np. do pulskoksymetrii.

rozwiń

propriocepcja

Czucie głębokie. Zmysł dostarczający człowiekowi informację o położeniu jego ciała- np. kończyn. Jest on odpowiedzialny za to, że nawet z zamkniętymi oczyma wiemy w jaki sposób ułożone jest nasze ciało i gdzie znajdują się kończyny.

Czucie głębokie. Zmysł dostarczający człowiekowi informację o położeniu jego ciała- np. kończyn. Jest on odpowiedzialny za to, że nawet z zamkniętymi oczyma wiemy w jaki sposób ułożone jest nasze ciało i gdzie znajdują się kończyny.

rozwiń

pulsoksymetr

Urządzenie do badania nasycenia krwi gazami (głównie tlenem). Badanie to jest nieinwazyjne i pozwala na ciągłe badanie saturacji podczas operacji chirurgicznych oraz w salach intensywnej opieki medycznej. Jest to bardzo istotne, gdyż pozwala ocenić czy organizm otrzymuje odpowiednią ilość tlenu.

Urządzenie do badania nasycenia krwi gazami (głównie tlenem). Badanie to jest nieinwazyjne i pozwala na ciągłe badanie saturacji podczas operacji chirurgicznych oraz w salach intensywnej opieki medycznej. Jest to bardzo istotne, gdyż pozwala ocenić czy organizm otrzymuje odpowiednią ilość tlenu.

rozwiń

reedukacja chodu

Powtórna nauka chodu osób, które tę umiejętność utraciły na skutek różnego rodzaju zaburzeń- udarów mózgu, oraz urazów np. na skutek wypadków komunikacyjnych itp..

Powtórna nauka chodu osób, które tę umiejętność utraciły na skutek różnego rodzaju zaburzeń- udarów mózgu, oraz urazów np. na skutek wypadków komunikacyjnych itp..

rozwiń

rehabilitacja funkcjonalna

Rehabilitacja ukierunkowana na przywrócenie czynności potrzebnych pacjentowi do normalnego funkcjonowania takich jak siedzenie, samodzielne jedzenie, oraz indywidualnie czynności związanych z pracą (np. przywrócenie odpowiedniej sprawności palców osobie pracującej przy komputerze).

Rehabilitacja ukierunkowana na przywrócenie czynności potrzebnych pacjentowi do normalnego funkcjonowania takich jak siedzenie, samodzielne jedzenie, oraz indywidualnie czynności związanych z pracą (np. przywrócenie odpowiedniej sprawności palców osobie pracującej przy komputerze).

rozwiń

rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja mająca na celu zapobieganie chorobom serca oraz poprawę jakości zycia pacjentów poprzez leczenie i ograniczenie postępu choroby.

Rehabilitacja mająca na celu zapobieganie chorobom serca oraz poprawę jakości zycia pacjentów poprzez leczenie i ograniczenie postępu choroby.

rozwiń

rotor rehabilitacyjny

Urządzenie rehabilitacyjne umożliwiające wykonywanie okrężnych ruchów (podobnie jak w rowerze).

Urządzenie rehabilitacyjne umożliwiające wykonywanie okrężnych ruchów (podobnie jak w rowerze).

rozwiń

ruch bierny

Ruch nie wykonywany przez osobę, która jest jemu poddawana, jest wynikiem działania siły zewnętrznej.

Ruch nie wykonywany przez osobę, która jest jemu poddawana, jest wynikiem działania siły zewnętrznej.

rozwiń

ruch czynny

Ruch wywołany przez wewnętrzną siłę mięśniową.

Ruch wywołany przez wewnętrzną siłę mięśniową.

rozwiń

sauna

Pomieszczenie popularnie wykorzystywane jako forma relaksu lub terapii. Sauna charakteryzuje się wysoką temperaturą oraz wysoką lub niską wilgotnością- w zależności od rodzaju. Przebywanie w saunie poprawia krążenie. Po pobycie w saunie bierze się zwykle zimną kąpiel.

Pomieszczenie popularnie wykorzystywane jako forma relaksu lub terapii. Sauna charakteryzuje się wysoką temperaturą oraz wysoką lub niską wilgotnością- w zależności od rodzaju. Przebywanie w saunie poprawia krążenie. Po pobycie w saunie bierze się zwykle zimną kąpiel.

rozwiń

spastyczność

Powstawanie oporu podczas wywoływania biernego ruchu (rozciągania) mięśnia.

Powstawanie oporu podczas wywoływania biernego ruchu (rozciągania) mięśnia.

rozwiń

stymulacja aferentna

Stymulacja neuronów aferentnych- prowadzących bodźce czuciowe do ośrodkowego układu nerwowego OUN (w odróżnieniu od neuronów eferentnych prowadzących z OUN do neuronów motorycznych- związanych z ruchem).

Stymulacja neuronów aferentnych- prowadzących bodźce czuciowe do ośrodkowego układu nerwowego OUN (w odróżnieniu od neuronów eferentnych prowadzących z OUN do neuronów motorycznych- związanych z ruchem).

rozwiń

suchy masaż wodny

Masaż polegający na kierowaniu wody pod ciśnieniem na elastyczne tworzywo na którym leży pacjent.

Masaż polegający na kierowaniu wody pod ciśnieniem na elastyczne tworzywo na którym leży pacjent.

rozwiń

supinacja

Odwracanie- ruch obrotowy kończyny "na zewnątrz". Np. obrót prawego ramienia zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Odwracanie- ruch obrotowy kończyny "na zewnątrz". Np. obrót prawego ramienia zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

rozwiń

światłolecznictwo

Inaczej fototerapia- leczenie światłem. Do leczenia wykorzystuje się światło o różnej długości zarówno naturalne jak i sztuczne - od podczerwonego poprzez widzialne do ultrafioletu. Światło podczerwone emitowane jest za pomocą lamp Sollux i wykorzystywane jest w fizykoterapii w celu ogrzewania…

Inaczej fototerapia- leczenie światłem. Do leczenia wykorzystuje się światło o różnej długości zarówno naturalne jak i sztuczne - od podczerwonego poprzez widzialne do ultrafioletu. Światło podczerwone emitowane jest za pomocą lamp Sollux i wykorzystywane jest w fizykoterapii w celu ogrzewania tkanek. Światło widzialne (w różnym spektrum) wykorzystuje się w dermatologii, w celu leczenia depresji oraz do zmniejszania poziomu bilirubiny (powodu żółtaczki) u niemowląt. Światło UV stosuje się głównie do fotochemioterapii.

rozwiń

systemy Redcord

Systemy wykorzystywane do ćwiczeń w odciążeniu. Polega to na podwieszaniu całego pacjenta lub poszczególnych partii jego ciała a następnie wykonywanie przez niego ćwiczeń. Ćwiczenia te nie wymagają pokonywania siły grawitacji.

Systemy wykorzystywane do ćwiczeń w odciążeniu. Polega to na podwieszaniu całego pacjenta lub poszczególnych partii jego ciała a następnie wykonywanie przez niego ćwiczeń. Ćwiczenia te nie wymagają pokonywania siły grawitacji.

rozwiń

szyna CPM

Szyna umożliwiająca bierną rehabilitację- mobilizację stawów np. po zabiegach operacyjnych. Szyny pozwalają na szybkie rozpoczęcie rehabilitacji poprzez odtwarzanie naturalnych ruchów w stawie bez powodowania w nim nadmiernych obciążeń.

Szyna umożliwiająca bierną rehabilitację- mobilizację stawów np. po zabiegach operacyjnych. Szyny pozwalają na szybkie rozpoczęcie rehabilitacji poprzez odtwarzanie naturalnych ruchów w stawie bez powodowania w nim nadmiernych obciążeń.

rozwiń

tablica optometryczna

Tablica wykorzystywana do badania wzroku. Na tablicy znajdują się litery (bądź obrazki- w wersji dla dzieci) stopniowo zmniejszające rozmiar. Na podstawie tego, jaki najmniejszy rozmiar liter pacjent jest w stanie odczytać, optyk bądź okulista określa wadę wzroku.

Tablica wykorzystywana do badania wzroku. Na tablicy znajdują się litery (bądź obrazki- w wersji dla dzieci) stopniowo zmniejszające rozmiar. Na podstawie tego, jaki najmniejszy rozmiar liter pacjent jest w stanie odczytać, optyk bądź okulista określa wadę wzroku.

rozwiń

terapia falą uderzeniową

Terapia polegająca na przyłożeniu do miejsca zabiegu głowicy, wysyłającej impulsowe fale akustyczne o bardzo wysokiej energii. Wykorzystuje się ją m.in. w stanach zapalnych stawów, nadwyrężeniu mięśni oraz różnego rodzaju bólach stawowych.

Terapia polegająca na przyłożeniu do miejsca zabiegu głowicy, wysyłającej impulsowe fale akustyczne o bardzo wysokiej energii. Wykorzystuje się ją m.in. w stanach zapalnych stawów, nadwyrężeniu mięśni oraz różnego rodzaju bólach stawowych.

rozwiń

terapia HILT

Terapia laserem wysokoenergetycznym. Stosuje się ją do wywołania efektu przeciwzapalnego, przeciwobrzękowego, przeciwbólowego oraz regenerującego. Działanie terapeutyczne osiąga się dzięki efektowi fotochemicznemu, fototermicznemu i fotomechanicznemu.

Terapia laserem wysokoenergetycznym. Stosuje się ją do wywołania efektu przeciwzapalnego, przeciwobrzękowego, przeciwbólowego oraz regenerującego. Działanie terapeutyczne osiąga się dzięki efektowi fotochemicznemu, fototermicznemu i fotomechanicznemu.

rozwiń

terapia manualna

Forma diagnozy i leczenia. Polega ona na dokładnym określeniu dolegliwości- ustawienia, bolesności i zakresu ruchów w stawach. Terapia polega na odblokowaniu nieprawidłowo działających struktur i przywróceniu stawom odpowiedniej biomechaniki przez fizjoterapeutę.

Forma diagnozy i leczenia. Polega ona na dokładnym określeniu dolegliwości- ustawienia, bolesności i zakresu ruchów w stawach. Terapia polega na odblokowaniu nieprawidłowo działających struktur i przywróceniu stawom odpowiedniej biomechaniki przez fizjoterapeutę.

rozwiń

terapia MLS

Terapia laserem wysokoenergetycznym. Polega na generacji emisji ciągłej i impulsowej w tym samym momencie. Działanie terapii MLS jest przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Pulsacyjna fala 905 nm odpowiada w głównej mierze za szybkie uśmierzenie bólu, podczas gdy ciągła fala 808 nm…

Terapia laserem wysokoenergetycznym. Polega na generacji emisji ciągłej i impulsowej w tym samym momencie. Działanie terapii MLS jest przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Pulsacyjna fala 905 nm odpowiada w głównej mierze za szybkie uśmierzenie bólu, podczas gdy ciągła fala 808 nm przeciwdziała stanowi zapalnemu i zmniejsza opuchliznę. Dzięki zastosowaniu dużego pola aplikacji, który wynosi 19,6 cm2 dla aplikatora skanującego oraz 3,14 cm2 dla aplikatora ręcznego.

rozwiń

terapia skojarzona

Terapia wykorzystująca więcej niż jeden rodzaj zabiegu do osiągnięcia efektu terapeutycznego. Skojarzenie takie to połączenie działania fali ultradźwiękowej i impulsowego bodźca elektroterapeutycznego. Terapia ta stosowana jest głównie w celu zmniejszania bólu.

Terapia wykorzystująca więcej niż jeden rodzaj zabiegu do osiągnięcia efektu terapeutycznego. Skojarzenie takie to połączenie działania fali ultradźwiękowej i impulsowego bodźca elektroterapeutycznego. Terapia ta stosowana jest głównie w celu zmniejszania bólu.

rozwiń

terapia uciskowa

Terapia polegająca na wywieraniu nacisku w celu osiągnięcia efektu leczniczego. Nacisk zewnętrzny wywierany jest za pomocą przystosowanych do tego pończoch, bandaży lub specjalnych urządzeń.

Terapia polegająca na wywieraniu nacisku w celu osiągnięcia efektu leczniczego. Nacisk zewnętrzny wywierany jest za pomocą przystosowanych do tego pończoch, bandaży lub specjalnych urządzeń.

rozwiń

terapia ultradźwiękowa

Terapia wykorzystująca ultradźwięki- fale dźwiękowe o częstotliwości wyższej niż słyszana przez człowieka. Energia ultradźwięków pochłaniana jest przez poddane jej działaniu tkanki. Powoduje to m.in. wzrost syntezy kolagenu i elastyny, rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz inne korzystne efekty.

Terapia wykorzystująca ultradźwięki- fale dźwiękowe o częstotliwości wyższej niż słyszana przez człowieka. Energia ultradźwięków pochłaniana jest przez poddane jej działaniu tkanki. Powoduje to m.in. wzrost syntezy kolagenu i elastyny, rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz inne korzystne efekty.

rozwiń

trakcja

Odciągnięcie od siebie powierzchni stawowych. Używane zwykle w stosunku do kręgosłupa w celu jego odciążenia np. w przebiegu dyskopatii. Trakcja jest wykonywana rękoma fizjoterapeuty lub za pomocą specjalnych urządzeń.

Odciągnięcie od siebie powierzchni stawowych. Używane zwykle w stosunku do kręgosłupa w celu jego odciążenia np. w przebiegu dyskopatii. Trakcja jest wykonywana rękoma fizjoterapeuty lub za pomocą specjalnych urządzeń.

rozwiń

trening funkcjonalny

Trening polegający na przywracaniu lub rozwojowi ruchów, które człowiek wykonuje w ramach codziennych czynności. Jest on bardzo korzystny, gdyż pacjent widzi jego przydatność co pomaga mu w mobilizacji i zaangażowaniu w ćwiczenia.

Trening polegający na przywracaniu lub rozwojowi ruchów, które człowiek wykonuje w ramach codziennych czynności. Jest on bardzo korzystny, gdyż pacjent widzi jego przydatność co pomaga mu w mobilizacji i zaangażowaniu w ćwiczenia.

rozwiń

UGUL

Kabina do prowadzenia ćwiczeń w odciążeniu. Kabina utworzona jest z krat na których istnieje możliwość zawieszenia linek i podwieszenia całego pacjenta lub partii jego ciała. Takie ćwiczenia nie wymagają od pacjenta pokonywania siły grawitacji, co stanowi dla niego duże uproszczenie.…

Kabina do prowadzenia ćwiczeń w odciążeniu. Kabina utworzona jest z krat na których istnieje możliwość zawieszenia linek i podwieszenia całego pacjenta lub partii jego ciała. Takie ćwiczenia nie wymagają od pacjenta pokonywania siły grawitacji, co stanowi dla niego duże uproszczenie. Alternatywą dla kabiny UGUL są systemy Redcord.

rozwiń

ultrasonografia

Popularnie nazywana USG. Badanie pozwalające na uzyskanie dwuwymiarowego obrazu struktur wewnątrz ciała człowieka za pomocą fal ultradźwiękowych.

Popularnie nazywana USG. Badanie pozwalające na uzyskanie dwuwymiarowego obrazu struktur wewnątrz ciała człowieka za pomocą fal ultradźwiękowych.

rozwiń

wideoanaliza ruchu

Systemy służące do oceny rehabilitacji lub do diagnozy schorzeń układu ruchu człowieka. Polegają na analizie monitorowanych ruchów i porównywanie ich z ruchami fizjologicznymi- poprawnymi.

Systemy służące do oceny rehabilitacji lub do diagnozy schorzeń układu ruchu człowieka. Polegają na analizie monitorowanych ruchów i porównywanie ich z ruchami fizjologicznymi- poprawnymi.

rozwiń

zimnolecznictwo (krioterapia)

Terapia z zastosowaniem temperatury poniżej 0°C- krioterapia. Krioterapia miejscowa polega na działaniu na miejsce zmienione chorobowo. Stosuje się ją do likwidowania zmian skórnych, zmian na błonach śluzowych itp.. Krioterapia ogólna polega na poddaniu całego ciała działaniu niskiej temperatury (-160÷-100°C) przez…

Terapia z zastosowaniem temperatury poniżej 0°C- krioterapia. Krioterapia miejscowa polega na działaniu na miejsce zmienione chorobowo. Stosuje się ją do likwidowania zmian skórnych, zmian na błonach śluzowych itp.. Krioterapia ogólna polega na poddaniu całego ciała działaniu niskiej temperatury (-160÷-100°C) przez maksymalnie 3 min.

rozwiń

Porady eksperta

Jaki kod PKWiU posiadają szyny do mobilizacji biernej stawu kolanowego?

Kod dla szyn do mobilizacji biernych stawów to według PKWiU kod 32.50.2 Instrumenty i urządzenia do zastosowań terapeutycznych; wyroby protetyki dentystycznej i wyroby ortopedyczne. Dotyczy to zarówno szyn CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego jak i szyn CPM do ćwiczeń biernych stawu barkowego oraz innych podobnych wyrobów.

Zalecane środki czyszczące i dezynfekujące powierzchni tapicerowanych Meden-Inmed

Czy butla na CO2 w aparacie do krioterapii musi mieć jakieś specjalne atesty, legalizacje oraz jakiej czystości CO2 ma być używany do zabiegów krioterapii?

Butla CO2 musi mieć standardowe atesty (np. UDT) jakie posiadają firmy produkujące i napełniające gaz. Ważne jest, aby butla była syfonowa. Zalecamy stosowanie gazu medycznego, w ostateczności można użyć dobrej jakości gazu technicznego. Stosowanie brudnego gazu powoduje bardzo szybkie zużycie części eksploatacyjnych, przez co pogarsza się wydajność urządzenia. W skrajnych przypadkach brudny gaz może spowodować całkowitą niedrożność aparatu i/lub uszkodzenie wtryskiwacza dyszy.

Wyposażam prywatny gabinet rehabilitacji i zastanawiam się nad wyborem aparatu do krioterapii. Lepiej zdecydować się na aparat na azot czy dwutlenek węgla?

Oba aparaty powodują podobny efekt terapeutyczny u pacjenta - różnią się przede wszystkim temperaturą czynnika chłodzącego.  Aparaty do krioterapii z ciekłym azotem generują temperaturę ok. -160°C, natomiast aparaty do krioterapii z dwutlenkiem węgla pozwalają na uzyskanie temperatury -70°C do -80°C. Z punktu widzenia eksploatacji zdecydowanie korzystniej wypada aparat na CO2, jednak jeżeli rozważa Pani kontraktowanie świadczeń z NFZ, korzystniej będzie zdecydować się na aparat zasilany ciekłym azotem, ponieważ tylko tego typu zabiegi są obecnie refundowane przez NFZ.

Zaczynam ćwiczyć z piłką gimnastyczną – jaką wielkość piłki powinnam wybrać, żeby była odpowiednia do większości treningów?

Ćwiczenia z piłką do fitness w domu to świetny pomysł! Rozmiar piłki gimnastycznej powinna Pani dopasować przede wszystkim do wzrostu - to gwarantuje, że obciążenia podczas wykonywania ćwiczeń będą dopasowane do Pani możliwości. Proszę zapoznać się z tabelką, która powinna ułatwić podjęcie decyzji:

 

Średnica piłki Wzrost
55 cm 150 - 165 cm
65 cm 165 - 175 cm
75 cm 175 - 185 cm
85 cm powyżej 185 cm

Chciałbym kupić do łazienki profesjonalną wannę do hydromasażu. Czy wanny z waszej oferty mogą być używane w warunkach domowych?

Wanny z naszej oferty mogą być stosowane nie tylko w profesjonalnych placówkach, ale i w domu. W tym przypadku zalecamy kontakt z naszym działem Serwisu, który dokona instalacji naszej wanny z hydromasażem u Pana w domu lub przekaże niezbędne instrukcje montażu.

Finansowanie

Sektor medyczny charakteryzuje się dużymi potrzebami inwestycyjnymi. Szpitale realizują proces odnawiania i unowocześnienia aparatury medycznej co wiąże się z koniecznością ponoszenia wysokich nakładów finansowych. Inwestycje te mogą być jednak skutecznie realizowane poprzez wykorzystanie finansowania zewnętrznego. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, przygotowaliśmy ofertę czterech rodzajów finansowania zakupu sprzętu medycznego.

zamknij karty

Pozyskiwanie funduszy
Leasing medyczny
Leasing medyczny
Dofinansowanie

POZYSKIWANIE FUNDUSZY

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. została założona we wrześniu 2007 roku w Szczecinie. Po siedmiu latach działalności jest to największa firma doradcza w województwie zachodniopomorskim. W rankingu magazynu „Fundusze Europejskie" w latach 2010-2012 r. firma corocznie uzyskiwała 1. miejsce wśród firm doradczych naszego regionu oraz znalazła się w pierwszej dziesiątce firm doradczych w całej Polsce.

Co dla Klientów w latach 2014-2020?

Środki unijne

Lata 2014-2020 to kolejna pełna perspektywa finansowa Polski w budżecie unijnym. Do naszych regionów trafi blisko 100 mld €. Środki będą transferowane do beneficjentów poprzez Regionalne i Centralne Programy Operacyjne.

16. Regionalnych Programów Operacyjnych, które będą finansowały inwestycje, doradztwo i szkolenia związane przede wszystkim z potrzebami mieszkańców regionów. Ważne miejsce pośród priorytetów zajmuje sfera ochrony zdrowia – profilaktyka, lecznictwo, edukacja, wsparcie dla osób niepełnosprawnych, inwestycje i doposażenie szpitali.  Przewidziano system bezzwrotnych grantów finansujących część wydatków poniesionych w związku z realizowanymi projektami.

Programy Operacyjne zarządzane ze szczebla krajowego – związane z innowacjami, nowymi technologiami, badaniami i rozwojem, ochroną zdrowia i środowiska, społeczeństwem informacyjnym, wiedzą, edukacją i rozwojem.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – finansowanie inwestycji na obszarach wiejskich, czyli wsi i miast do 5 000 mieszkańców. Są to projekty mniejszej wartości, jednak środki są stosunkowo łatwiejsze i pewniejsze do pozyskania.

Pierwsze nabory projektów zaplanowano na początek 2015 r.

Środki krajowe

 • Program wyrównywania różnic między regionami II
 • Aktywny samorząd
 • Junior - Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów PIERWSZA PRACA
 • Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD
  • Kardiologia, kardiologia dziecięca i kardiochirurgia (Rehabilitacja kardiologiczna Innomed)
  • Wyposażenie hybrydowej sali zabiegowej
  • Zakup zestawów elektroanatomicznych dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii
  • Zakup sprzętu i aparatury medycznej ma potrzeby kardiologii dziecięcej
  • Chirurgia naczyniowa
  • Zakup średniej klasy aparatów do USG Doppler naczyń obwodowych.
  • Neurologia ( Armeo Boom, YouGrabber, Gloreha, Litegait, bieżnie Woodway, Systemy SIMI )
 • Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych
 • Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu
  • Choroby wewnętrzne
  • Zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych

Zapraszamy wszystkie osoby prawne oraz fizyczne zainteresowane pozyskaniem dotacji do kontaktu telefonicznego lub mailowego z doradcami:

FINANSOWANIE MEDFINANCE

Firma Meden-Inmed Sp. z o. o. i MEDFinance S.A. oferują program finansowania inwestycji dla szpitali publicznych i niepublicznych.

MEDfactoring, MEDpożyczka

Rozłożenie kosztu nabycia aparatury medycznej na miesięczne raty:

 • pozwala na płatność za usługi i towary w systemie ratalnym,
 • okres finansowania do 60 miesięcy,
 • brak wkładu własnego nabywcy,
 • wysokość rat dopasowana do aktualnych możliwości finansowych odbiorcy,
 • koszt finansowania i podatek wliczony w cenę towaru,
 • nabywca dokonuje odpisów amortyzacyjnych,
 • minimum formalności.

Dedykowany dla szpitali publicznych uproszczony system analizy kredytowej.

MEDleasing

Leasing finansowy - 8% VAT na sprzęt medyczny:

 • płatność w równych ratach przez cały okres finansowania,
 • okres finansowania do 60 miesięcy,
 • brak wymagań dotyczących zdolności kredytowej,
 • wkład własny już od 0% wartości przedmiotu leasingu,
 • płatność podatku VAT (8%) w terminie 7 dni od daty dostarczenia sprzętu medycznego (w przypadku często oferowanego Leasingu operacyjnego VAT wynosi 23%),
 • leasingobiorca zalicza w koszty amortyzację oraz część odsetkową rat leasingowych,
 • przedmiot leasingu zawsze przechodzi na własność leasingobiorcy po zakończeniu umowy,
 • minimum formalności,
 • leasing finansowy - 8% VAT na sprzęt medyczny.

1. Ulotka ogólna

2. Przykłady warunków finansowania produktów

Kontakt:

FINANSOWANIE GET IN BANK

Leasing jest skierowany głównie do fizjoterapeutów, fizykoterapeutów, rehabilitantów, oraz przedsiębiorstw świadczących usługi zdrowotne lub prowadzące działalność w formie NZOZ.

Zalety leasingu:

 • elastyczny i wygodny sposób pozyskiwania środków stałych,
 • proste i szybkie procedury,
 • harmonogram spłat rat leasingowych dostosowany do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa,
 • wpłatę początkową i raty w całości można wliczyć w koszty uzyskania przychodu,
 • obsługa w miejscu prowadzenia działalności.

Opis produktu:

 • opłata wstępna 1%,
 • okres leasingu do 60 miesięcy,
 • szybka decyzja leasingowa,
 • minimum formalności,
 • od pierwszego dnia prowadzenia działalności,
 • raty równe, degresywne oraz sezonowe.

Wymagane dokumenty - procedura uproszczona:

 • podstawowe dokumenty rejestrowe: Regon, NIP, wpis do ewidencji,
 • dyplom.

Przedmiotem leasingu mogą być:

 • sprzęt rehabilitacyjny,
 • aparaty medyczne,
 • sprzęt do wyposażenia gabinetów lekarskich, przychodni i klinik,
 • sprzęt laboratoryjny, itp..

Kontakt w sprawie finansowania:

Kontakt w sprawie sprzętu:

Meden-Inmed Logo

INICJATYWA JEREMIE

Inicjatywa JEREMIE - możliwość sfinansowania inwestycji w sprzęt medyczny

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. Ideą programu jest ułatwienie dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez oferowanie im dedykowanych instrumentów finansowych, tj. pożyczek, kredytów i poręczeń.

Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na rynku komercyjnym miałyby trudności z uzyskaniem kredytów, dlatego ta oferta skierowana jest do firm, które rozpoczynają działalność, nie posiadają historii kredytowej lub nie posiadają zabezpieczeń  wystarczającej wartości. Wartość kredytu wynosi zazwyczaj maksymalnie 500 tyś zł, a preferencyjne oprocentowanie oscyluje w okolicach 5% rocznie.

W Polsce Inicjatywa JEREMIE realizowana jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W tej chwili finansowanie dostępne jest dla placówek prywatnych z województw: Dolnośląskiego, Łódzkiego , Mazowieckiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego.

Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na unowocześnienie składników majątku trwałego - zakup wyposażenia i urządzeń medycznych bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia. W ramach programu można nabyć, m.in. falę uderzeniową, laser wysokoenergetyczny czy też urządzenie do rehabilitacji kończyny górnej Armeo Spring.

Szczegółowe informacje o programie w danym województwie znajdą Państwo na stronie internetowej: www.jeremie.com.pl

Katalogi produktowe

2021.08.03 Medycyna weterynaryjna i zoofizjoterapia 2021/2022 ZobaczPobierz
2021.07.30 Katalog Rehabilitacja 2021/2022 ZobaczPobierz
2021.07.13 Katalog podnośników pacjenta 2021/2022 ZobaczPobierz
2021.05.04 Katalog produktów medycznych do żywienia klinicznego Avanos ZobaczPobierz
2020.09.21 Katalog Ginekologia 2020/2021 ZobaczPobierz
2020.09.16 Katalog Urologia 2020/2021 ZobaczPobierz
2020.06.01 Katalog Neurofizjologia 2020/2021 ZobaczPobierz
2019.06.14 Nowoczesna Medycyna Sportowa ZobaczPobierz
2019.06.14 Profesjonalny poradnik chirurgii laserowej ZobaczPobierz
2016.09.01 Katolog Ortopedia 2017 ZobaczPobierz
2016.01.01 Katalog Neurofizjologia 2016 ZobaczPobierz
2016.01.01 Katalog Urodynamika 2016 ZobaczPobierz
2016.01.01 Katalog Medycyna Nuklearna 2016 ZobaczPobierz

Cennik

2021.05.08 Cennik 2021 WRH ZobaczPobierz