Zwiększenie rozpoznawalności marek produktowych Meden-Inmed Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie promocji branży sprzętu medycznego

FE_IR_rgb 

Zapytania ofertowe dotyczące projektu:

“Zwiększenie rozpoznawalności marek produktowych Meden-Inmed Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie promocji branży sprzętu medycznego”

Zapraszamy do składania ofert w zakresie:

   POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE  

 

TRANSPORT EKSPONATÓW – TARGI MEDICA

 

Usługa w zakresie transportu drogowego eksponatów – targi MEDICA 2019 odbywające się w Düsseldorfie (Niemcy)

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 15_GTB_TRANSPORT_MEDICA_2019 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).  

MATERIAŁY PROMOCYJNE – KATALOGI

 

Druk i dostawa promocyjnych materiałów drukowanych – katalogów  

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 14_GTB_KATALOGI_2019 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.). 

 

ZABUDOWA STOISKA TARGI MEDICA 2019

Wykonania projektu i zabudowa powierzchni wystawienniczej na targach MEDICA 2019 odbywających się w Düsseldorfie (Niemcy) w dniach 19-21.11.2019 r. wraz z montażem i demontażem, z uwzględnieniem wykonania i montażu panelu informacyjnego programu GO TO BRAND według wytycznych Marki Polskiej Gospodarki (MPG) i PARP

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 2_GTB_MEDICA_2019 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).

 

MATERIAŁY PROMOCYJNE – PENDRIVE

Dostawa pendrive USB wraz z wykonanym nadrukiem

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 13_GTB_PROMOCJA_2019 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).  

 

TRANSPORT EKSPONATÓW – TARGI ARAB HEALTH 2019

 

Usługa w zakresie transportu eksponatów wraz z ubezpieczeniem – targi ARAB HEALTH 2019 odbywające się w Dubaju (ZEA)

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 1_GTB_TRANSPORT_ARABHEALTH_2019 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.). 

 

MATERIAŁY PROMOCYJNE – KATALOGI

 Druk i dostawa promocyjnych materiałów drukowanych – katalogów  

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 12_GTB_KATALOGI_2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).  

 

ZABUDOWA STOISKA TARGI MEDICA 2018

Wykonania projektu i zabudowa powierzchni wystawienniczej na targach MEDICA 2018 odbywających się w Düsseldorfie (Niemcy) w dniach 12-15.11.2018 r. wraz z montażem i demontażem, z uwzględnieniem wykonania i montażu panelu informacyjnego programu GO TO BRAND według wytycznych Marki Polskiej Gospodarki (MPG) i PARP

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 11_GTB_MEDICA_2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).

 

MATERIAŁY PROMOCYJNE – POWER BANK

Dostawa urządzeń powerbank wraz z wykonanym nadrukiem

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 9.1_GTB_PROMOCJA_2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

 

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).  

MATERIAŁY PROMOCYJNE – TORBY

Dostawa toreb bawełnianych  z wykonanym nadrukiem

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 10.1_GTB_PROMOCJA_2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).  

 

 MATERIAŁY PROMOCYJNE – PENDRIVE

 

Dostawa pendrive USB wraz z wykonanym nadrukiem

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 8_GTB_PROMOCJA_2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).  

 

 

MATERIAŁY PROMOCYJNE – POWER BANK

Dostawa urządzeń powerbank wraz z wykonanym nadrukiem

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 9_GTB_PROMOCJA_2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

 

 

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).  

 

MATERIAŁY PROMOCYJNE – TORBY

Dostawa toreb bawełnianych  z wykonanym nadrukiem

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 10_GTB_PROMOCJA_2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).  

 

 

MATERIAŁY PROMOCYJNE – PODKŁADKI Z KALENDARZEM

 Dostawa podkładek z kalendarzem  wraz z wykonanym nadrukiem

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 6_GTB_PROMOCJA_2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.). 

 

 

MATERIAŁY PROMOCYJNE – PENDRIVE

 Dostawa pendrive USB wraz z wykonanym nadrukiem

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 7_GTB_PROMOCJA_2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).  

 

ZABUDOWA STOISKA TARGI SALMED 2018

Wykonanie projektu i zabudowa powierzchni wystawienniczej na targach SALMED 2018 odbywających się w Poznaniu w dniach 15 -17 marca 2018 r. wraz z montażem i demontażem, z uwzględnieniem wykonania i montażu panelu informacyjnego programu GO TO BRAND według wytycznych Marki Polskiej Gospodarki (MPG) i PARP

 

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 1_GTB_SALMED_2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

 

INFORMACJA O ZMIANIE z dn. 12.02.2018

 1.W dniu 12.02.2018 zmianie uległ opis przedmiotu zamówienia. Uszczegółowione zostały zapisy w zapytaniu ofertowym, Załączniku nr 1, Załączniku nr 4 oraz w Załączniku nr 5. Zamieszczone pliki usunięto i zastąpiono skorygowanymi plikami. Zakres zmian przedstawiono w odrębnym pliku Informacja o zakresie zmian

 

 

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).

 

MATERIAŁY PROMOCYJNE – PODKŁADKI Z KALENDARZEM

 Dostawa podkładek z kalendarzem  wraz z wykonanym nadrukiem

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 5_GTB_PROMOCJA_2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.). 

 

MATERIAŁY PROMOCYJNE – PODKŁADKI Z KALENDARZEM

 Dostawa podkładek z kalendarzem  wraz z wykonanym nadrukiem

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 4_GTB_PROMOCJA_2017 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).  

 

 

USŁUGA DORADCZA – RYNEK ZEA

Usługa doradczaw zakresie  w zakresie przygotowania wejścia na rynek perspektywiczny Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 1_GTB_USŁUGA_DORADCZA  na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).  

 

 

TRANSPORT EKSPONATÓW – TARGI ARAB HEALTH

 

Usługa w zakresie transportu eksponatów wraz z ubezpieczeniem – targi ARAB HEALTH 2018 odbywające się w Dubaju (ZEA)

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 1_GTB_TRANSPORT_ARABHEALTH_2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.). 

 

 

 

MATERIAŁY PROMOCYJNE – PENDRIVE

 Dostawa pendrive USB wraz z wykonanym nadrukiem

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 3_GTB_PROMOCJA_2017 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).  

 

TRANSPORT EKSPONATÓW – TARGI MEDICA

 

 

Usługa w zakresie transportu drogowego eksponatów – targi MEDICA 2017 odbywające się w Düsseldorfie (Niemcy)

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 1_GTB_TRANSPORT_MEDICA_2017 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).  

 

 

MATERIAŁY PROMOCYJNE – KATALOGI

 Druk i dostawa promocyjnych materiałów drukowanych – katalogów  

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 1_GTB_KATALOGI_2017 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).  

MATERIAŁY PROMOCYJNE – PODKŁADKI Z KALENDARZEM

 Dostawa podkładek z kalendarzem  wraz z wykonanym nadrukiem

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 2_GTB_PROMOCJA_2017 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).  

 

MATERIAŁY PROMOCYJNE – PENDRIVE

 Dostawa pendrive USB wraz z wykonanym nadrukiem

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 1_GTB_PROMOCJA_2017 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).  

 

 PODRÓŻ SŁUŻBOWA TARGI ARAB HEALTH 2018

Usługi związane z organizacją podróży służbowej pracowników przedsiębiorcy uczestniczących  w targach ARAB HEALTH 2018 w Dubaju (ZAE)

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 2_GTB_ARAB_HEALTH_2017  na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.). 

 

ZABUDOWA STOISKA TARGI MEDICA 2017

Wykonania projektu i zabudowa powierzchni wystawienniczej na targach MEDICA 2017 odbywających się w Düsseldorfie (Niemcy) w dniach 13-16.11.2017 r. wraz z montażem i demontażem, z uwzględnieniem wykonania i montażu panelu informacyjnego programu GO TO BRAND według wytycznych Marki Polskiej Gospodarki (MPG) i PARP

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 2.1_GTB_MEDICA_2017 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).

 

NOCLEGI TARGI MEDICA 2017

Zakup usługi hotelarskiej w ramach podróży służbowej pracowników przedsiębiorcy uczestniczących w targach MEDICA 2017 w Düsseldorfie (Niemcy)

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 1.1_GTB_MEDICA_2017 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).

 

 

NOCLEGI TARGI MEDICA 2017

Zakup usługi hotelarskiej w ramach podróży służbowej pracowników przedsiębiorcy uczestniczących w targach MEDICA 2017 w Düsseldorfie (Niemcy)

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 1_GTB_MEDICA_2017 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

 

ZABUDOWA STOISKA TARGI MEDICA 2017

Wykonania projektu i zabudowy powierzchni wystawienniczej na targach MEDICA 2017 odbywających się w Düsseldorfie (Niemcy) w dniach 13-16.11.2017 r. wraz z montażem i demontażem, z uwzględnieniem wykonania i montażu panelu informacyjnego programu GO TO BRAND według wytycznych Marki Polskiej Gospodarki (MPG) i PARP

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 2_GTB_MEDICA_2017 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).

 

STOISKO ARAB HEALTH 2017

Zakup usług związanych z uczestnictwem firmy Meden-Inmed Sp. z o.o. w targach ARAB HEALTH 2018 odbywających się w Dubaju (ZAE) w dniach 29.01.2018 r.-01.02.2018 r. w charakterze Wystawcy.

Postępowanie zostało oznaczone znakiem NR 1_GTB_ARAB_HEALTH_2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

Zamówienia nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93, z późn. zm.).


Zaktualizowano: 03-08-2023, 17:59