Artykuły

Najnowsze

III Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Rebuild Ukraine

W ubiegłym tygodniu mieliśmy okazję uczestniczyć w III Międzynarodowej Wystawie i Konferencji Rebuild Ukraine w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział […]

Najpopularniejsze

Wymagania dla gabinetu fizykoterapii

Do 2013 r. dokumentem normującym wszystkie wymagania stawiane świadczeniodawcom była ustawa z 2004 r. (od dawien dawna każdy na niej bazował, […]

Gęstość energii w aplikatorach fali uderzeniowej

Gęstość energii jest uzależniona od wartości ciśnienia, jest to zależność liniowa. Czyli ze wzrostem ciśnienia rośnie gęstość energii. Niektóre aparaty dysponujące […]

Zastosowanie EMG w bólu kręgosłupa

Na świecie przeszło 60% populacji cierpi z powodu dolegliwości kręgosłupa, które rozwijając się przez długie lata prowadzą do poważnych schorzeń. […]

Mieszalnik THERMO – MIX F-40/B do podgrzewania borowiny

Mieszalnik  THERMO – MIX F-40/B to zautomatyzowane urządzenie do podgrzewania borowiny oraz jej utrzymywania w określonej przez użytkownika temperaturze.

Bezpieczna trakcja kręgosłupa z Saunders Cervical Home Traction

Urządzenie Saunders Cervical Home Traction przeznaczone jest do trakcji (oddalenia od siebie powierzchni stawowych, w wyniku przyłożenia siły zewnętrznej) szyjnego […]

Stół rehabilitacyjny Merkury S2.F4 na tle innych stołów rehabilitacyjnych

Stół do masażu Merkury S2.F4 z serii Galaxy Stół rehabilitacyjny Merkury S2.F4 jest to stół przeznaczony do wykonywania masażu oraz […]

Ćwiczenia w podwieszeniu z systemami Redcord

Systemy Redcord to urządzenia przeznaczone do wykonywania ćwiczeń metodą Neurac. Ćwiczenia te mają na celu stabilizację i wzmacnianie mięśni, stawów […]

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa to pewne określone czynności o charakterze zajęć fizycznych lub umysłowych, zlecona przez lekarza a prowadzone przez fachowców w […]

Bezpieczna pionizacja pacjentów ze stołami pionizacyjnymi Vertimo

Stół pionizacyjny Vertimo przeznaczony jest do pionizacji pacjentów, którzy są unieruchomieni (częściowo – poruszający się na wózku inwalidzkim lub całkowicie […]

Bezpieczna symulacja chodu jest już możliwa dzięki urządzeniu PIO

Symulator chodu PIO to urządzenie umożliwiające osobom z niedowładem kończyn dolnych wykonywanie ćwiczeń w pozycji pionowej. Zaprojektowano je tak, aby […]

Aparat do terapii ultradźwiękowej i terapii kombinowanej Intelect Advanced

Aparat Intelect Advanced przeznaczony jest do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i terapii kombinowanej – połączenia elektroterapii i ultradźwięków. Jest to nowoczesna […]

Gloreha (rękawica do rehabilitacji ręki): podsumowanie wyników badań klinicznych

Gloreha (rękawica do rehabilitacji ręki): podsumowanie wyników badań klinicznych