Podniesienie konkurencyjności oraz wzrost potencjału technologicznego i eksportowego firmy Meden-Inmed spółka z o.o. w Koszalinie poprzez wdrożenie innowacji procesowej, produktowej i organizacyjnej

 

ciąg logotypów_NSS-UE-EFRR_RPO-WZ_14-20_kolor-PZ jedna linia 

 

W okresie grudzień 2017 r.– październik 2018 r. w Firmie Meden-Inmed Sp. z o.o. realizowany był projekt

„Podniesienie konkurencyjności oraz wzrost potencjału technologicznego i eksportowego firmy MEDEN-INMED Spółka z o.o. w Koszalinie poprzez wdrożenie innowacji procesowej, produktowej i organizacyjnej.”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie; Poddziałanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcyjnego.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy MEDEN–INMED Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia innowacji procesowej, produktowej i organizacyjnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację inwestycji poprawiającej poziom technologiczny i organizacyjny przedsiębiorstwa.

Mierzalnymi rezultatami projektu będą:

  • wprowadzenie innowacji produktowej (3 produkty),
  • wprowadzenie innowacji procesowej (2 procesy: w obszarze produkcji oraz logistyki),
  • wprowadzenie innowacji nietechnologicznej (organizacyjnej–system zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw), – wprowadzenie elementów ekoinnowacji (technologie zapewniające efektywne zużycie materiałów oraz energii),
  • wzrost przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów,
  • wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie – 3 miejsca pracy.

Wartość projektu: 2 733 330,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 999 999,00PLN

 

 

 

Zapytania ofertowe dotyczące projektu:

“Podniesienie konkurencyjności oraz wzrost potencjału technologicznego i eksportowego firmy Meden-Inmed spółka z o.o. w Koszalinie poprzez wdrożenie innowacji procesowej, produktowej i organizacyjnej”

Zapraszamy do składania ofert w zakresie:

brak aktualnych zapytań

 

  ZAPYTANIA ZAKOŃCZONE 

KOMPUTERY Z EKRANEM DOTYKOWYM

Dostawa  10 komputerów z ekranami dotykowymi    

Postępowanie zostało oznaczone znakiem nr 8.1_RPOWZ_1.8_2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

 

 

TERMINALE KODÓW KRESKOWYCH

Dostawa 5 szt. terminali kodów kreskowych wraz z zapasowymi bateriami, stacją dokująco-ładującą i 4-portową stacją do ładowania baterii,  4 szt. drukarek etykiet termo transferowych, 10 szt. czytników kodów kreskowych bezprzewodowych ze stacjami dokującymi

Postępowanie zostało oznaczone znakiem nr 7.1_RPOWZ_1.8_2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

 

 

KOMPUTERY Z EKRANEM DOTYKOWYM

Dostawa  10 komputerów z ekranami dotykowymi    

Postępowanie zostało oznaczone znakiem nr 8_RPOWZ_1.8_2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

 1. W dniu 28.09.2018 zmianie uległ opis przedmiotu zamówienia. Uszczegółowione zostały zapisy w Zapytaniu ofertowym oraz w Załączniku nr 3. Zamieszczone pliki usunięto i zastąpiono skorygowanymi plikami. Zakres zmian przedstawiono w odrębnym pliku Informacja o zakresie zmian
W związku z wprowadzonymi zmianami wydłużono termin składania ofert do 4 października 2018 r.

 

TERMINALE KODÓW KRESKOWYCH

Dostawa   5 terminali kodów kreskowych z stacją dokującą służącą do ładowania, 4 drukarek etykiet termo transferowych, 10 czytników kodów kreskowych bezprzewodowych ze stacją dokującą  

Postępowanie zostało oznaczone znakiem nr 7_RPOWZ_1.8_2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

  1. W dniu 28.09.2018 zmianie uległ opis przedmiotu zamówienia. Uszczegółowione zostały zapisy w Zapytaniu ofertowym oraz w Załączniku nr 3. Zamieszczone pliki usunięto i zastąpiono skorygowanymi plikami. Zakres zmian przedstawiono w odrębnym pliku Informacja o zakresie zmian
W związku z wprowadzonymi zmianami wydłużono termin składania ofert do 4 października 2018 r.

 

CENTRUM OBRÓBCZE 5-OSIOWE

Dostawa 5-osiowego centrum frezarskiego CNC.

Postępowanie zostało oznaczone znakiem nr 6_RPOWZ_1.8_2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

 

 

CENTRUM OBRÓBCZE do płyt MDF 2018

Dostawa centrum obróbczego CNC do nestingu płyt MDF z automatycznym załadunkiem i rozładunkiem.

Postępowanie zostało oznaczone znakiem nr 2_RPOWZ_1.8_2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

 

 

WYCINARKA 2018

Dostawa wycinarki CNC do wykrawania skaju i pianki.

Postępowanie zostało oznaczone znakiem nr 3_RPOWZ_1.8_2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

 

FREZARKO_WIERTARKA 2018

Dostawa frezarko-wiertarki CNC do obróbki profili.

Postępowanie zostało oznaczone znakiem nr 4_RPOWZ_1.8_2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

 

SERWERY 2018

Dostawa do miejsca użytkowania 3 serwerów aplikacyjnych, 1 serwera NAS wraz z systemami operacyjnymi, licencjami dostępowymi do systemu Windows Serwer, 1 zasilacza UPS.

Postępowanie zostało oznaczone znakiem nr 5_RPOWZ_1.8_2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

INFORMACJA O ZMIANIE z dn. 31.01.2018

 1. W dniu 31.01.2018 zmianie uległ opis przedmiotu zamówienia. Uszczegółowione zostały zapisy w załączniku nr 4 oraz w Załączniku nr 5. Zamieszczone pliki usunięto i zastąpiono skorygowanymi plikami. Zakres zmian przedstawiono w odrębnym pliku Informacja o zakresie zmian
2. W dniu 31.01.2018 zamieszczono odpowiedzi na pytania Oferentów – w odrębnym pliku  Odpowiedzi na pytania

 

 

 

SYSTEM ERP 2017

Zakupu oprogramowania i wdrożenie u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP

Postępowanie zostało oznaczone znakiem nr 1_RPOWZ1.8_2017 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Poniżej zamieszczona została pełna dokumentacja dotycząca zapytania.

 


Zaktualizowano: 02-01-2017, 07:30