Rehabilitacja po COVID-19 – wskazania

Biopsja fuzyjna w klinice Akmed w Gliwicach
26.04.2021
Meden-Inmed otrzymał Certyfikat EU
02.06.2021
 • Rehabilitacja

  Rehabilitacja

ćwiczące na matach starsze osoby

W momencie, gdy duża część z nas, lub nasi bliscy mają już za sobą infekcję związaną z koronawirusem, coraz wyraźniejszy staje się problem powikłań spowodowanych zarażeniem, a utrzymujących się jeszcze długo po przebytej chorobie. Już na początku pandemii wiadomym było, iż rehabilitacja po COVID-19 stanowić będzie duże wyzwanie, podobne w swojej skali do opanowania samej epidemii. Statystyki wskazują, iż około trzydzieści procent osób boryka się z powikłaniami po COVID-owymi. Artykuł ten adresowany jest do wszystkich osób, które chciałyby zasięgnąć wiedzy, jak zminimalizować szkody w organizmie wynkłe wskutek zetknięcia z wirusem COVID-19. W tej publikacji dowiesz się m. in.:

 • jak przebiega rehabilitacja pocovidowa i jakie są jej rodzaje,
 • jakie są najczęstsze schorzenia wywołane wirusem COVID-19,
 • gdzie i na jakich warunkach przebiega rehabilitacja pocovidowa,
 • kto i kiedy może się ubiegać o świadczenie rehabilitacyjne.

Rodzaje zaburzeń po COVID-19:

Schorzenia wywołane koronawirusem dotykają zróżnicowanych układów zdrowotnych. Chorzy, którzy przed zarażeniem cierpieli na choroby współistniejące, lub któryś z ich układów był osłabiony (np. w wyniku palenia papierosów) są narażeni na komplikacje pocovidowe w dużo większym stopniu niż osoby bez przewlekłych chorób. W dalszym ciągu jednak większośc ofiar wirusa, szacowana na około 80% będzie borykać się z różnego rodzaju powikłaniami po przebytej chorobie. Najczęściej wymienianymi przez specjalistów są:

 • zaburzenia neurologiczne,
 • choroby układu oddechowego,
 • problemy wydolnościowe,
 • ograniczenia układu krążenia,
 • bóle mięśniowo-stawowe,
 • zmniejszona ogólna sprawność fizyczna i tolerancja wysiłku fizycznego,
 • zaburzenia lękowe i depresyjne.

Zobacz też: Leczenie depresji. Fototerapia światłem.

Dodatkowo schorzenia te często są ze sobą powiązane, nasze ciało po przebytej chorobie jest osłabione i wyczerpane, narażone również w większym stopniu na inne zagrożenia.

Rehabilitacja po COVID-19 – rodzaje

Rehabilitacja po COVID-19 może zostać przeprowadzana w różnych trybach, stacjonarnie, lub ambulatoryjnie. O rodzaju rehabilitacji pocovidowej decyduje lekarz, podstawą do wydania decyzji jest stan zdrowia pacjenta.

Możliwe są cztery tryby rehabilitacji pocovidowej:

 • stacjonarny,
 • uzdrowiskowy,
 • ambulatoryjny,
 • domowy.

Do rehabilitacji domowej kwalifikują się ozdrowieńcy, u których występują trudności z poruszaniem się, samodzielnym funkcjonowaniem, itp.

Informacja

Lista placówek, w których dostępna jest rehabilitacja po COVID-19

Do otrzymania skierowania na rehabilitację pocovidową potrzebne będą:

 • morfologia, OB, CRP,
 • EKG wykonane po przebytej i wyleczonej ostrej fazie COVID-19,
 • RTG klatki piersiowej z opisem, wykonane po przebytej i wyleczonej ostrej fazie COVID-19.

Wskaźniki klasyfikacji pacjentów do domowej rehabilitacji pocovidowej:

 • ocena 3-9 w skali oceny funkcjonalnej (skala 0-10);
 • ocena siły mięśniowej MRC (skala 0-5);
 • występowanie zespołu słabości po pobycie na oddziale intensywnej terapii.

Rehabilitacja po COVID-19 – kiedy można się ubiegać, jak długo trwa terapia?

Do programu Rehabilitacja po COVID-19 kwalifikują się ozdrowieńcy do sześciu miesięcy po przebytej chorobie. Szczególnym wskazaniem do rehabilitacji postcovidowej są utrzymujące się duszności i problemy z oddychaniem. Spory nacisk kładziony jest na edukację i profilaktykę zdrowotną. Rehabilitacja po COVID-19 trwa do sześciu tygodni i jest dopasowana do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dzieli się ją na poszczególne etapy:

Wizyta wstępna

Obejmuje m.in.: szczegółowy wywiad, podstawowe badania, próby wysiłkowe, oddechowe.

Wizyta terapeutyczna

Po wizycie wstępnej terapeuta ustala wraz z pacjentem dalszy przebieg terapii. Standardowo ustalane są trzy wizyty tygodniowo, jednak, gdy stan pacjenta tego wymaga, możliwe są dodatkowe spotkania. Podczas terapii pacjent pod kontrolą prowadzącego wykonuje wymagane dla jego zdrowia treningi. Ważnym elementem kuracji jest edukacja w zakresie dalszych samodzielnych ćwiczeń (porehabilitacyjnych) oraz ogólnych wskazówek co do utrzymania zdrowego trybu życia. Gdy zachodzi potrzeba, do terapii dołączane są ćwiczenia technik odkrztuszania, ćwiczenia równowagi, pomocy psychologicznej.

Wizyta końcowa

Po zakończonej terapii następuje wizyta podsumowująca. Pacjent powtarza badania i testy wykonywane podczas wizyty wstępnej, ich wyniki są porównywane i szczegółowo omawiane przez fizjoterapeutę. Następnie określany jest dalszy plan rozwoju zdrowotnego i ćwiczeń dla ozdrowieńca. Pacjent dostaje też porady wg najlepszej wiedzy prowadzącego terapię co do możliwości dalszych powikłań i postępowania w razie ich wystąpienia.

Jak wygląda rehabilitacja po COVID-19?

Rehabilitacja pocovidowa to szereg różnych zabiegów, w skład których wchodzi m.in:

 • Kinezyterapia – zwłaszcza ćwiczenia oddechowe, ogólnousprawniające, ćwiczenia efektywnego kaszlu, trening wytrzymałościowy. Kładziony jest nacisk na wykonywanie ćwiczeń na wolnym powietrzu;
 • opukiwanie i oklepywanie klatki piersiowej oraz drenaże ułożeniowe;
 • inhalacja indywidualna (solankowa), okołotężniowa, nadmorska, lub subterraneoterapia;
 • terenoterapia – treningi marszowe;
 • balneoterapia, z podziałem na:
 • wodne kąpiele balneologiczne,
 • gazowe kąpiele CO2,
 • okłady z pasty borowinowej.
 • masaż – wg indywidualnych zaleceń;
 • trening relaksacyjny;
 • hydroterapia i fizykoterapia;
 • leczenie dietetyczne – wg indywidualnych potrzeb i wskazań;
 • wspomaganie rehabilitacyjne chorób współistniejących;
 • promocja zdrowia, edukacja w zakresie zdrowego trybu życia.

Laser wysokoenergetyczny – terapia MLS aparat M6

Laser wysokoenergetyczny przeznaczony do prowadzenia terapii MLS. Wyposażony w wielodiodowy aplikator i dwa niezależne kanały terapeutyczne umożliwia efektywną pracę z pacjentem.

Podczas rehabilitacji pacjent ma również prawo do konsultacji medycznych oraz terapii psychologicznej, wedle indywidualnych potrzeb.
Informacje pochodzą ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, dostęp z dnia 01.06.2021

Pozostałe artykuły


Zaktualizowano: 16-08-2023, 16:13