MLS® a COVID-19: postępy w leczeniu śródmiąższowego zapalenia płuc

Depresja. Objawy i leczenie. Fototerapia światłem
25.11.2020
Oskary Medenu 2020
04.02.2021
  • Rehabilitacja

    Rehabilitacja

Nowy przypadek potwierdza skuteczność MLS® jako terapii wspomagającej w leczeniu zapalenia płuc wywołanego przez COVID-19.

Wykorzystanie terapii MLS w leczeniu COVID-19

U pacjentki z otyłością, leczonej z powodu śródmiąższowego zapalenia płuc i poddawanej przez 4 dni laseroterapii MLS®, odnotowano postępującą poprawę krytycznych parametrów, takich jak:

  • saturacja tlenem, która wzrosła do 97 – 99%,
  • radiologiczna ocena obrzęku płuc (RALE), która zmniejszyła się z 8 do 2,
  • skala ciężkości oddechu Brescia-COVID (punktacja, która ocenia ciężkość zapalenia płuc i służy do zarządzania leczeniem pacjenta), która zmniejszyła się z 4 do 2,
  • SMART-COP (narzędzie do monitorowania nasilenia zapalenia płuc i przewidywania potrzeby podjęcia interwencji, np. przeniesienia pacjenta na oddział intensywnej terapii itp.), którego punktacja zmniejszyła się z 5 do 1,
  • spadek poziomu interleukiny 6, fernityny i białka C-reaktywnego.

Powyższe dane opublikowano w badaniu Adjunct low level laser therapy (LLLT) in a morbidly obese patient with severe COVID-19 pneumonia: A case report (Laseroterapia niskoenergetyczna (LLLT) u pacjentki z otyłością i ciężkim zapaleniem płuc wywołanym przez COVID-19): opis przypadku, którego wnioski wskazują, że zastosowanie laseroterapii MLS® w omawianym przypadku spowodowało znaczącą poprawę wskaźników oddechowych, wyników radiologicznych i markerów stanu zapalnego w zaledwie kilka dni. Osiągnięte rezultaty wskazują, że terapię MLS® można bezpiecznie łączyć z konwencjonalnym leczeniem pacjentów cierpiących na ciężką postać COVID-19 i chorobliwą otyłość.

Ocena stanu pacjenta przed terapią i po jej zakończeniu (laseroterapia niskopoziomowa)

Parametry

Przed terapią

Po terapii

Zakres prawidłowy lub kryteria oceny

SMART-COP, ocena nasilenia zapalenia płuc

5

1

0 punktów: bardzo niskie ryzyko potrzeby wdrożenia IRVS

1 punkt: Niskie ryzyko (1 do 20) potrzeby wdrożenia IRVS

2 punkty: Umiarkowane ryzyko (1 do 10) potrzeby wdrożenia IRVS

3 punkty: Wysokie ryzyko (1 do 6) potrzeby wdrożenia IRVS

>= 4 punkty: Bardzo wysokie ryzyko (1 do 3) potrzeby wdrożenia IRVS; Rozważyć przyjęcie na OIT.

Brescia-COVID skala ciężkości oddechu

4

0

0 – monitorować

1 – podać O2 i monitorować

2 – RTG klatki piersiowej, gazometria, terapia O2, monitorować

>2 – kaniule donosowe o wysokim przepływie i ponowna ocena. Jeśli nadal >2, intubować

Radiologiczna ocena obrzęku płuc (RALE)

8

2

Punktacja płuc zależy od stopnia zajęcia w oparciu o zagęszczenie tkanki płucnej wskutek nacieku lub zacienienia typu matowego szkła dla każdego płuca. Wynik całkowity jest sumą wyników dla płuc.: 0= brak zajęcia; 1= 75%

Interleukina-6

45.89

11.7

< 5pg/mL

Białko C-reaktywne

3.06

1.43

0-0.8 mg/dL

Zapotrzebowanie na O2

3-6 L/min

0-1 L/min

0 L/min

Saturacja tlenem

88%-93%

97%

>= 94%

Ferrytyna

359

175

11-307 ng/mL, u kobiet

Białe krwinki

4.4

4.9

4.5-11 K/uL

Hemoglobina

10.6

9.0

12.0-15.5 g/dL

Hematokryt

36

30

37%-48% u kobiet

Albuminy

3.7

3.3

3.4 – 5.4 g/dL

SMART-COP, ciśnienie skurczowe krwi, nacieki wielopłatowe, albuminy, częstość oddechów, tachykardia, splątanie, tlen i pH; IRVS, respiratoroterapia i/lub zastosowanie leków naczynioskurczowych.

Pozostałe artykuły


Zaktualizowano: 04-01-2021, 14:01