Prace badawczo-rozwojowe – system mobilnej higieny pacjenta

Ciag_z_EFRR_poziom_kolor

W okresie styczeń 2021 r. – czerwiec 2023 r. w firmie Meden-Inmed Sp. z o.o. realizowany jest projekt

Prace badawczo-rozwojowe – system mobilnej higieny pacjenta

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie; Poddziałanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Celem projektu jest wdrożenie na rynek linii kompatybilnych ze sobą innowacyjnych urządzeń służących do mobilnej higieny pacjenta. Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne są nowatorskimi koncepcjami budowy urządzeń wpływającymi nie tylko na ich funkcjonalność i zwiększenie parametrów użytkowych, ale również na ergonomię i bezpieczeństwo pracy personelu medycznego.Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych i wdrożenie ich wyników do własnej działalności gospodarczej.

Mierzalnymi rezultatami projektu będą:

– liczba technologii, rozwiązań przetestowanych/gotowych do wdrożenia (4 technologie),

– liczba zgłoszeń wzorów użytkowych ( 4 zgłoszenia)

Wartość projektu: 2 553 499,29 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 230 262,99 PLN

 

 

Zapytania ofertowe dotyczące projektu:

Prace badawczo-rozwojowe – system mobilnej higieny pacjenta

 

Zapraszamy do składania ofert w zakresie:

brak aktualnych zapytań

 


Zaktualizowano: 25-06-2021, 09:52