10 lipiec 2017

Pozaustrojowe leczenie falami uderzeniowymi (ang. extracorporeal shock wave therapy; ESWT) chronicznego zapalenia gruczołu krokowego oraz chronicznego bólu miednicy: kliniczne rezultaty naszych doświadczeń.

Piero Letizia, Giovanni Alei, Antonio Rossi

Cel

Chroniczne zapalenie gruczołu krokowego (ang. chronic prostatitis; CP) / chroniczny ból miednicy (ang chronic pelvic pain syndrome; CPPS) to często występujące u mężczyzn objawy kliniczne charakteryzujące się chronicznym bólem krocza, miednicy, obszarów nadłonowych lub zewnętrznych genitaliów, a także rozmaitym stopniem zaburzeń oddawania moczu i ejakulacji. Pozaustrojowe leczenie prostaty falami uderzeniowymi (prostatic extracorporeal shock wave therapy; PESWT), odznaczające się szczególną prostotą, może być stosowane jako uzupełnienie leczenia tradycyjnymi metodami lub w sytuacjach, gdy te metody nie przynoszą pożądanych skutków. Wiele badań wykazało, iż PESWT odnosi bardzo dobre efekty w leczeniu chronicznego zapalenia gruczołu krokowego, w szczególności w łagodzeniu bólu. Przedstawiamy wyniki naszych badań.

Metody

Od stycznia 2016 aż do chwili obecnej objęliśmy badaniami 41 pacjentów cierpiących na CP/CPPS przez > lub =2 miesiące. Sesje PESWT były przeprowadzane z wykorzystaniem podejścia kroczowego raz w tygodniu przez okres 6 tygodni. Przeprowadzono 3 badania kontrolne po upływie tygodnia, 6 tygodni i 12 tygodni od zakończenia terapii, aby ocenić poziom bólu, jakość życia i strukturę prostaty. W celu sprawdzenia bezpieczeństwa i skuteczności PESWT wykorzystano badania obrazujące oraz zmiany swoistego antygenu sterczowego (prostate-specific antigen; PSA).

Rezultaty

Jedynie dwóch pacjentów nie ukończyło protokołu badań. Ocenie poddano 39 pacjentów. W 12 tygodniu średnia bólu, oddawania moczu, jakości życia oraz wyniki ultrasonografii uległy znacznej poprawie. Szczególnemu złagodzeniu uległ ból, który znacznie się zmniejszył już po zastosowaniu 3/4 sesji PEWST u prawie wszystkich pacjentów. Nie zaobserwowano występowania żadnych efektów ubocznych.

Wnioski

Potwierdzono, iż PESWT stanowi prostą i skuteczną metodę leczenia CP i PCPPS, której nie towarzyszą żadne efekty uboczne. Badania wykazały zaskakującą redukcję bólu, a wyniki ultrasonografii wskazują na znaczną poprawę struktury prostaty.