26 maj 2017

Leczenie kamicy nerkowej falą uderzeniową

Powstawanie złogów w drogach moczowych jest schorzeniem które dotyczy nawet do 10% mieszkańców Europy i Ameryki – głównie mężczyzn rasy białej w średnim wieku. Przyczyny tego typu problemów nie są do końca znane. Wiadomo jednak jak łatwo, a przede wszystkim bezinwazyjnie można leczyć pacjentów z tej dolegliwości.

Fala uderzeniowa – o co chodzi?

Aby pozbyć się kamieni z dróg moczowych musimy je najpierw skruszyć. Metody laserowe bądź mechaniczne wymagają mniejszej lub większe ingerencji w nasze ciało. W ESWL kruszącym kamień czynnikiem jest jest fala uderzeniowa czyli zaburzenie ciśnienia rozprzestrzeniające się w ośrodku, w tym wypadku w ciele pacjenta. Fala jest generowana na zewnątrz ciała pacjenta i penetruje je bez najmniejszej potrzeby ingerencji chirurgicznej. Źródłem fali jest generator, który pozwala również na jej koncentrację w niewielkim obszarze zwanym ogniskiem. Cały zabieg polega na poddaniu kamienia działaniu impulsów fali uderzeniowej. Czas trwania impulsu zazwyczaj nie przekracza 10 mikrosekund, a pacjent otrzymuje kilka tysięcy uderzeń w czasie zabiegu. Optymalnym tempem zabiegu jest 60 impulsów na minutę, a długość zabiegu jest zależna od wielu zmiennych związanych zarówno z typem aparatu jak i złogu oraz powinna być dostosowywana indywidualnie. Impuls składa się z fazy sprężania oraz rozprężania – ciśnienie w ognisku wzrasta, a następnie gwałtownie spada. Takie dzianie fali pozwala na stopniową dezintegrację złogu.

Podział ESWL

Metodę ESWL możemy podzielić ze względu na typ używanego generatora. Wyróżniamy 3 rodzaje.

Parametr \ Typ

Elekromagnetyczny

Elektrohydrauliczny

Piezoelektryczny

Wytwarzanie fali

Drgania metalowej membrany lub cylindra w odpowiedzi na działanie pola elektromagnetycznego

Wyładowania elektryczne między elektrodami w środowisku wodnym

Pobudzenie ceramicznych elementów piezoelektrycznych rozmieszczonych sferycznie

Ogniskowanie fali

Wynik działania soczewki akustycznej lub reflektora

Wynik odbicia od elipsoidalnego reflektora

Stała charakterystyka – fala silnie skoncentrowana z mniejszą energią

Bolesność

Zabieg jest mniej bolesny od elektrohydraulicznego, ale jednak

Zabieg jest bolesny

Zabieg jest bezbolesny

Skuteczność

Wysoka skuteczność

Większy odsetek niepowodzeń i powikłań

Wysoka skuteczność

Tab. 1. Podział metody ESWL ze względu na typ używanego aparatu

Metodę ESWL można podzielić również ze względu na sposób obrazowania. Obecnie używa się do tego fluoroskopii rentgenowskiej oraz ultrasonografii. Częściej wykorzystywana jest pierwsza metoda. Pozwala ona na bardzo dokładne zlokalizowanie złogu (w przypadku kamicy niecieniującej może być nieskuteczna). Metoda ta naraża jednak zarówno pacjenta jak i personel na promieniowanie. Lokalizowanie za pomocą ultrasonografu jest dużo trudniejsze i wymaga doświadczenia.

Nieliczne przeciwwskazania

ESWL jest techniką nieinwazyjną i bezpieczną dla większości pacjentów. Bezwzględnymi przeciwskazaniami są:

  • tętniak aorty brzusznej lub tętnicy nerkowej,
  • ciąża,
  • zakażenie układu moczowego,
  • brak możliwości ułożenia pacjenta na stole ze względu na inne dolegliwości.

Nie zaleca się również wykonywania zabiegów w przypadku:

  • skazy krwotocznej,
  • zażywania przez pacjenta leków krwotocznych,
  • występowania przeszkody dystalnie od złogu.

Oferta dla Państwa

Aparaty do przeprowadzania zabiegów ESWL dostępne w ofercie Meden-Inmed to Compact Sigma oraz Compact Delta od firmy Dornier MedTech. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z nimi.