27 czerwiec 2017

Badanie liczby sesji w leczeniu falami uderzeniowymi o niskim natężeniu ( ang. low-intensity shock wave therapy; Li-ESWT) koniecznej w przypadku pacjentów cierpiących na naczyniowe zaburzenia erekcji (ang erectile disfunction; ED): 6 vs 12 sesji w okresie 6 tygodni.

Dimitrios Kalyvianakis, Ioannis Mykoniatis, Dimitrios Hatzichristou

Cel

Pomimo kilku raportów dotyczących skuteczności Li-ESWT w leczeniu naczyniowego ED, nie istnieją żadne dane, na podstawie których można stworzyć idealny protokół leczenia. Celem naszego badania było porównanie skuteczności i bezpieczeństwa dwóch protokołów leczenia.

Metody

Jest to losowe, dwubiegunowe badanie kliniczne obejmujące pacjentów cierpiących na IIEF ED w przedziale 7-24 oraz naczyniowe ED, wykazujących dobrą reakcję na inhibitory PDE-5. Po czterotygodniowym odstawieniu, pacjenci zostali losowo podzieleni na dwie grupy. Grupa A była poddawana jednej sesji tygodniowo przez 6 tygodni, podczas gdy grupa B była poddawana dwóm sesjom tygodniowo przez 6 tygodni (12 sesji w ciągu 6 tygodni). Wszyscy pacjenci byli leczeni przy użyciu urządzenia ARIES® (Dornier MedTech, Niemcy). IIEF oraz SEP zbadano na początku i po upływie miesiąca, 3 miesięcy i 6 miesięcy podczas badań kontrolnych. Dwukrotnie przeprowadzono ultrasonografię, w każdym przypadku przez tego samego operatora, na początku i po upływie 3 miesięcy podczas badania kontrolnego.

Rezultaty

Zbadano czterdziestu dwóch pacjentów (średnia wieku 59±1.5). Przedział punktacji IIEF-ED dla grupy A (n=21) wyniósł 16.19, 19.54, 19.0, 19.33, a dla grupy B (n=21) 15.38, 20.57, 20.61 and 20.52 odpowiednio na początku i po upływie 6 miesięcy (p<0.001). Średnia maksymalna prędkość skurczowa wyniosła dla grupy A 30.52 i 34.45 cm/s, a dla grupy B 30.57 i 35.91 odpowiednio na początku i po upływie 3 miesięcy (p<0.001). W grupie B zaobserwowano poprawę czynności erekcji (punktacja IIEF oraz parametry pozyskane podczas ultrasonografii Triplex. SEP3 odpowiedzi „tak”, niemniej jednak zaobserwowano dodatkowe korzyści przy zastosowaniu 12 sesji (dla grupy A 36.84%, 52%,46% i 50%, a dla grupy B 41.71%, 70.24%, 68.42% i 65.14% odpowiednio na początku, po upływie miesiąca, 3 miesięcy i 6 miesięcy podczas badań kontrolnych. W żadnej grupie nie odnotowano występowania efektów ubocznych.

Wnioski

Li-ESWT może przyczynić się do poprawy czynności erekcji w zależności od liczby zastosowanych sesji. Sesje lecznicze można stosować raz lub dwa razy w tygodniu bez przerw. Przyszłe badania określą potencjalny efekt saturacji.