Terapia szynami CPM
Terapia szynami CPM

„Im wcześniejsza mobilizacja stawu, tym lepiej”
- R. Salter*

Geneza terapii CPM

Przeprowadzone w latach 70 XX wieku badania nad eksperymentalną wówczas terapią ciągłym ruchem biernym (CPM) dostarczyły naukowych podstaw dla współczesnej terapii CPM z zastosowaniem zmotoryzowanych urządzeń fizjoterapeutycznych. Pozytywne wyniki kliniczne osiągnięte dzięki obiecującej metodzie i uznanie z jakim przyjęli je lekarze, terapeuci i pacjenci zyskały dla tej metody szeroką akceptację. Wiele lat później, postęp technologiczny i kolejne wskazania do stosowania terapii CPM udowadniają, że ciągle odgrywa ona integralną i doniosłą rolę w rekonwalescencji po urazach i zabiegach ortopedycznych. Dla pacjentów jest to cenna i dobrze tolerowana metoda umożliwiająca szybkie przywrócenie funkcjonalności stawów, mobilności i niezależności.

Terapia CPM – Badania

Warto przyjrzeć się rezultatom klinicznym uzyskanym przez profesora Roberta Saltera w jego pionierskich badaniach przeprowadzonych na królikach z następującymi patologiami:

 • uszkodzenia na pełnej grubości chrząstki;
 • ostreseptyczne zapalenie stawu;
 • złamania śródstawowe;
 • częściowe rozdarcie ścięgna.

Króliki z uszkodzeniami na pełnej grubości chrząstki podzielono na 3 grupy terapeutyczne, w których wdrożono jedną z trzech poniższych metod leczniczych natychmiast po zabiegu:

 • opatrunek unieruchamiający;
 • przerywany ruch czynny (w klatce);
 • ciągły ruch bierny.

Wnioski terapii CPM

 • w grupie z opatrunkiem unieruchamiającym proces leczniczy charakteryzował się tworzeniem tkanki włóknistej i wielu zrostów stawowych;
 • w grupie z ruchem czynnym w klatce typowe w przebiegu leczenia okazało się tworzenie tkanki włóknistej i słabo zróżnicowanej tkanki chrzęstnej;
 • w grupie z CPM odnotowano przebieg leczenia z utworzeniem tkanki chrzęstnej szklistej w połowie przypadków uszkodzeń w ciągu 4 tygodni. Terapia CPM nie uszkadzała prawidłowej tkanki chrzęstnej.

Korzyści ze stosowania CPM w leczeniu tkanki chrzęstnej

 • wzmożone odżywianie i aktywność metaboliczna;
 • szybsze leczenie tkanek w obrębie stawów;
 • regeneracja tkanki chrzęstnej.

Korzyści ze stosowania CPM w leczeniu ścięgien

 • odbudowa powierzchni poślizgowej ścięgna;
 • większa średnia siła zerwania ścięgna;
 • nasilone leczenie poprzez dyfuzję z płynu maziowego;
 • zapobieganie tworzeniu zrostów.

Ponieważ terapia CPM…

 • zwiększa mobilność stawu i zakres ruchów;
 • pomaga przeciwdziałać powikłaniom, takim jak sztywność stawu i zrosty;
 • redukuje okres hospitalizacji pooperacyjnej;
 • odbuduje pewność siebie pacjenta, dobre samopoczucie i niezależność.

Wskazania dla CPM stawu kolanowego i biodrowego

 • zabieg wymiany stawu kolanowego;
 • złamania (np. rzepki, plateau piszczeli, kości udowej);
 • artroliza;
 • operacja stawu biodrowego, włącznie z wymianą stawu, zespolenie złamania szyjki kości udowej, osteotomia;
 • naprawa ścięgna;
 • zabieg artroskopowy (np. wycięcie łąkotki, wycięcie rzepki);
 • oparzenia, septyczne zakażenie stawu.

Wskazania dla CPM stawu barkowego

 • zabieg wymiany stawu barkowego;
 • powtórna dyslokacja kości ramiennej;
 • uszkodzenie stożka rotatorów;
 • złamania w górnym odcinku kości ramiennej;
 • złamania łopatki;
 • akromioplastyka;
 • kapsulotomia;
 • artroliza;
 • synowektomia w reumatoidalnym zapaleniu stawów;
 • wszystkie rodzaje sztywności stawu ramiennego.

CPM stawu łokciowego

Wskazania dla CPM stawu łokciowego

 • złamania śródstawowe z otwartą redukcją i zespoleniem wewnętrznym (ORIF);
 • przynasadowe złamania w okolicy stawu łokciowego z otwartą redukcją i zespoleniem wewnętrznym (ORIF);
 • artroliza w pourazowej sztywności z ograniczonym zakresem ruchów w stawie łokciowym;
 • uwalnianie zrostów pozastawowych;
 • endoprotezoplastyka stawu łokciowego;
 • synowektomia stawu łokciowego;
 • artrotomia i drenaż w ostrym septycznym zakażeniu stawu łokciowego.

Terapia CPM dłoni i nadgarstka

Wskazania dla CPM dłoni i nadgarstka

 • tenoliza ścięgna zginacza i prostownika;
 • aponeurektomia w chorobie Dupuytrena;
 • otwarta redukcja i zespolenie wewnętrzne złamań śródstawowych paliczków, trzonów paliczków oraz złamań przynasadowych i nasadowych paliczków;
 • artroliza stawów śródręczno-paliczkowych;
 • endoprotezoplastyka stawów śródręczno-paliczkowych, międzypaliczkowych bliższych oraz międzypaliczkowych dalszych;
 • sztywność reumatoidalna/neurologiczna lub pooparzeniowa;
 • kapsulotomia, artroliza i tenoliza w pourazowej sztywności stawów śródręczno-paliczkowych, międzypaliczkowych bliższych oraz międzypaliczkowych dalszych;
 • synowektomia.

Terapia CPM stawu skokowego

Wskazania dla CPM stawu skokowego

 • bierna mobilizacja po zespoleniu wewnętrznym złamań;
 • mobilizacja stawów stopy po operacyjnym lub zachowawczym leczeniu zmian i uszkodzeń w obrębie następujących struktur:
  • ścięgno Achillesa,
  • więzadło poboczne boczne,
  • więzadło poboczne środkowe.
 • operacyjne wydłużanie ścięgna Achillesa w sztywności pourazowej;
 • stopa końsko-szpotawa.

Terapia CPM jest efektywna kosztowo

*Salter, RB; Simmonds, DF; Malcom, BW; Rumble, EJ; MacMichael, D; Clements, ND. The biological effect of continuous passive motion on the healing of full-thickness defects in articular cartilages. An experimental investigation in the rabbit. J Bone Joint Surg. 1980; 62A: 1231-12151.