Aparat do elektrostymulacji TENS
Aparat do elektrostymulacji TENS

Schorzenia mięśniowo-szkieletowe

Tło:

Znane są doniesienia o stosowaniu przezskórnej elektrostymulacji nerwów (TENS) do uśmierzania bólu i poprawy funkcjonalności u pacjentów z osteoartrozą kolana. (zapalenie kostno-stawowe stawu kolanowego / choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych).

Cel badania:

Ocena efektywności TENS w postępowaniu w osteoartrozie kolana.

Plan badania i zastosowane metody:

Przegląd systematyczny i metaanaliza.

Badania: 18 randomizowanych badań klinicznych z grupą kontrolną oceniających efekty stosowania TENS w osteoartrozie kolana. Metaanaliza objęła 14 badań klinicznych.

Wyniki:

  • zbiorcza ocena wyników 12 badań, w której poddano analizie 13 parametrów wynikowych pozwala stwierdzić, że zastosowanie TENS znacząco zmniejszyło dolegliwości bólowe (p
  • zbiorcza ocena wyników 6 badań wskazuje na brak istotnej różnicy co do indeksów WOMAC między grupami z TENS i grupami kontrolnymi,/li>
  • metaanaliza wyników 5 badań wskazuje na brak istotnej różnicy co do częstości dyskontynuacji, pomijając jej przyczynę, między grupami z TENS i grupami kontrolnymi,/li>
  • nie odnotowano istotnej różnicy co do ograniczonego bólem zakresu ruchów (ROM) ani co do całkowitego biernego zakresu ruchów między grupą TENS i grupami kontrolnymi. Test TUG (wstań i siądź) również nie wykazał różnic między grupą TENS i grupami kontrolnymi,/li>
  • terapia TENS może znacząco poprawić maksymalny zakres ruchów w stawie kolanowym w 10. dniu oraz po opuszczeniu szpitala w porównaniu z grupą kontrolną.

Wnioski:

Przezskórna elektrostymulacja nerwów (TENS) może uśmierzać ból wywołany osteoartrozą stawu kolanowego. Dalsze randomizowane badania kliniczne z grupą kontrolną powinny objąć dużą liczbę uczestników a katamneza powinna obejmować dłuższą perspektywę czasową.

Konkluzja:

Przezskórna elektrostymulacja nerwów (TENS) może być efektywną formą terapii uśmierzającej ból u pacjentów z osteoartrozą stawu kolanowego.

Pubmed Pubmed link
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation in Patients with Knee Osteoarthritis: Evidence from Randomized Controlled Trials.

Link do artykułu źródłowego – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25803757