Rehabilitacja pacjenta w śpiączce - Sprzęt do rehabilitacji
Rehabilitacja pacjenta w śpiączce - Sprzęt do rehabilitacji

Co to jest śpiączka

Śpiączka to stan głębokiej i długotrwałej utraty przytomności. Diagnozuje się ją najczęściej u osób z uszkodzeniem śródmózgowia  i mostu lub przyśrodkowego podwzgórza. W śpiączkę zapadają osoby po ciężkich urazach głowy, z zaburzeniami powodującymi rozlane uszkodzenie systemu nerwowego lub po ostrych zatruciach. Śpiączka może też pojawić się w przebiegu licznych chorób oraz zaburzeń psychicznych. Wyjątkiem jest śpiączka farmakologiczna, w którą pacjent zostaje wprowadzony celowo.

Podczas śpiączki chorego nie można obudzić żadnym bodźcem dźwiękowym lub czuciowym. Z powodu braku kontaktu słowno-logicznego terapia pacjenta w śpiączce jest jedną z najtrudniejszych w praktyce fizjoterapeutycznej. Terapeuta musi być zdany na własną intuicję, ponieważ pacjent nie może przekazać własnych odczuć. Ogromne znaczenie ma w tym przypadku doświadczenie oraz wyczucie specjalisty.

Na czym polega rehabilitacja pacjenta w śpiączce

Rehabilitacja pacjenta w śpiączce polega na stosowaniu stymulacji polisensorycznej – celowym kształtowaniu bodźców w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć. Stymulacja poprzez bodźce słuchowe, węchowe, wzrokowe, smakowe i dotykowe umożliwia tworzenie globalnego i wielozmysłowego obrazu danego pojęcia. Bodźce pobudzają neurony do utworzenia nowych dróg neuronalnych, dzięki czemu stymulacja może przyczynić się do przywrócenia utraconych czynności a nawet wybudzenia pacjenta.

Do termoterapii szczególnie polecamy urządzenie Kinetec Cooler, które posiada 20 poziomów temperatury, pozwalając na dokładne ustawienie parametrów terapii i co się z tym wiąże – uzyskania jak najlepszych wyników.

Oprócz tego rehabilitacja osób w śpiączce obejmuje wykorzystanie odruchów przy pomocy terapii NDT Bobath oraz metody P.N.F. (takie jak torowanie ruchu, praca językiem czy zmiana pozycji ciała). W terapii niezwykle pomocny może okazać się stół do pionizacji pacjenta, który umożliwia obciążenie i ruch nóg oraz przeciwdziała negatywnym efektom długotrwałego leżenia a także urządzenia do pasywnej terapii ruchowej  rąk i nóg dla pacjentów leżących. Na rynku dostępne są też szyny CPM do ćwiczeń biernych i aktywnych, dedykowane do stawu: skokowego, biodrowego, łokciowego, kolanowego, barkowego oraz ręki i nadgarstka. Nie powinno się również zapominać o przeszkoleniu rodziny chorego pod kątem przeprowadzania samodzielnych ćwiczeń.

28 września Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Zmiany polegają na wyodrębnieniu dwóch grup rozliczeniowych JGP w rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej dla pacjentów z wybranymi chorobami demielinizacyjnymi i reumatoidalnymi.

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie http://www.nfz.gov.pl/.