Meden-Inmed najlepszym dystrybutorem firmy Koelis w 2019 roku

hydroterapia wodoterapia
Hydroterapia
13.03.2020
Opieka nad seniorem
Opieka nad osobami starszymi
16.03.2020
  • Urologia

    Urologia

Zostaliśmy uhonorowani statuetką najlepszego dystrybutora roku 2019 firmy KOELIS. W Polsce już kilkanaście ośrodków korzysta z systemu Trinity do biopsji fuzyjnej prostaty.

Aparat Trinity jako jedyny na rynku kontroluje położenie prostaty podczas biopsji. Celem biopsji fuzyjnej jest pobranie wycinka z małych kilkumilimetrowych zmian, dlatego tak ważne jest precyzyjne namierzanie celu.

Dziękujemy bardzo za wyróżnienie.

Best Distributor Award 2019 Koelis

Pozostałe artykuły


Zaktualizowano: 11-08-2023, 10:40