Lokomat urządzenie do reedukacji chodu
Lokomat urządzenie do reedukacji chodu

„Czy Lokomat® jest odpowiedni dla pacjentów ze spastycznością?”

Tak, większość klinik wręcz używa Lokomatu jako narzędzia do zmniejszenia spastyczności. Jednakże pacjenci z wysokim poziomem spastyczności wymagają szczególnej uwagi podczas treningu z Lokomatem.

Aspekty, które należy rozważyć podczas treningu spastycznych pacjentów.

U pacjentów z wysoką spastycznością należy zwrócić szczególną uwagę na kilka kwestii. Jeśli którykolwiek z poniższych punktów występuje u Twojego pacjenta – odradzamy terapię z wykorzystaniem Lokomatu.

Lokomat w spastyczności

  • Pacjent ma przeciwwskazania wynikające z długo utrzymującej się spastyczności, np. silne przykurcze mięśni wynikające z usztywnienia stawów biodrowych, kolanowych, czy stawu kolanowego.
  • Poziom napięcia mięśniowego jest tak duży, że opór przekracza próg bezpieczeństwa ortezy (pomimo zmiany ustawień), co powoduje zatrzymanie urządzenia. Jeśli zdarza się to często, istnieje ryzyko, że pacjent się zniechęci i poczuje, że nie jest „wystarczająco dobry” do treningu z Lokomatem. Może to również negatywnie wpłynąć na jego ogólną motywację terapeutyczną.
  • Pacjent odczuwa dyskomfort i ból podczas chodzenia, nawet jeśli trenuje z mniejszą prędkością niż zalecana.

Wskazówki dotyczące regulacji spastycznej reakcji:

  • Chodzenie w powietrzu z mniejszą prędkością: kilka minut przed rozpoczęciem treningu (i opuszczeniem pacjenta na bieżnię), sesję można rozpocząć chodzeniem w powietrzu z mniejszą prędkością (≤ 1 km/h). Reakcja spastyczna zależy od prędkości i jest zazwyczaj wyższa podczas pierwszych ruchów, po kilku powtórzeniach reakcje zazwyczaj się normują.
  • Rehabilitacja bioder: zacznij od małego zakresu ruchu. Zbyt duży zakres ruchu bioder może wywołać spastyczną odpowiedź. Jeśli natomiast spastyczność pacjenta powoduje zatrzymanie urządzenia, nawet przy minimalnych ruchach, zalecamy ograniczenie zakresu ruchu bądź zmniejszenie stopnia pracy bioder, np. poprzez zwiększenie wartości korekcji biodra lub umieszczenie za miednicą pacjenta poduszki.
  • Kontakt z podłożem i obciążenie: kontakt z bieżnią może wywołać spastyczną reakcję – wartość obciążenia wpływa na zmianę napięcia mięśniowego. W przypadku kiedy pacjent znajduje się na bieżni, staraj się unikać kontaktu stóp z podłożem bez uprzedniego obciążenia kończyn. Zmniejszaj wartość obciążenia w miarę upływu sesji treningowej. Przyczyni się to do aktywowania reakcji mięśniowej i tym samym regulacji poziomu napięcia mięśniowego.
  • Łączenie z tradycyjnymi metodami rehabilitacji: przed treningiem z Lokomatem można zastosować ćwiczenia rozciągające lub wysiłkowe (w pozycji stojącej), które przygotują mięśnie pacjenta do treningu w zautomatyzowanej ortezie.

Powyższe zalecenia opierają się na opinii doświadczonych użytkowników Lokomatu.