28 Czerwiec 2017

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U z 2015 poz. 1994 ze zm.) nakłada na wszystkich fizjoterapeutów  obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu do 31 maja 2018. Do wyznaczonego okresu przejściowego fizjoterapeuci mogą pracować na dotychczasowych zasadach. Po upływie wyznaczonego terminu osoby, które nie potwierdzą swoich kwalifikacji zawodowych – nie będą mogły udzielać świadczeń w charakterze fizjoterapeuty ani też prowadzić własnej działalności fizjoterapeutycznej. Co więcej, wykonywanie zawodu bez stosownych uprawnień jest przestępstwem zagrożonym grzywną (art.136). Przypominamy również, że zgodnie z ustawą, a dokładnie art.139, również podmiot dopuszczający do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii przez osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielania tych świadczeń, popełnia wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny.

fizjoterapeuta"

Więcej informacji na temat znajdą Państwo na stronie www.kif.info.pl.