06 grudzień 2021
finał Firma Dobrze Widziana 30.XI.2021 wszyscy uczestnicy

Z przyjemnością informujemy, iż firma Meden-Inmed uzyskała tytuł „Firma Dobrze Widziana“ w konkursie organizowanym przez Business Centre Club.

Elementami podlegającymi ocenie były m.in.:

  • polityka firmy wobec pracowników,
  • przestrzeganie zasad równouprawnienia,
  • narzędzia i procedury wewnętrzne sprzyjające wyrównywaniu szans zawodowych kobiet i mężczyzn,
  • skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy na temat jej społecznie odpowiedzialnych działań.

W uroczystości, obok laureatów, uczestniczyli członkowie Kapituły konkursu oraz osoby związane z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.