Combat BRS System do nieinwazyjnego leczenia raka pęcherza moczowego (metoda HIVEC)

Czytaj więcej
Combat BRS

Opis produktu

COMBAT BRS (COMBined Antineoplastic Thermotherapy Bladder Recirculation System) to innowacyjne urządzenie do recyrkulacji płynu terapeutycznego stosowanego przy leczeniu nieinwazyjnych nowotworów pęcherza moczowego (NMIBC).

Opatentowany system pozwala na efektywną wymianę ciepła przy stałej temperaturze (43 ±0,5°C), ciśnieniu i natężeniu przepływu przez cały okres zabiegu.

COMBAT BRS jest z powodzeniem stosowany w praktyce klinicznej od ponad 10 lat.

Chemiohipertermia

COMBAT BRS wykorzystuje dokładną i skuteczną kontrolę ciepła oraz udowodnione synergistyczne działanie chemioterapiihipertermii (chemiohipertermii) w zwalczaniu NMIBC.

Wzajemnie wzmacniające się działanie leków stosowanych w chemioterapiihipertermii jest dobrze udokumentowane. Ze względu na działanie cytotoksyczne jest szeroko stosowane w leczeniu różnych rodzajów raka, w tym raka pęcherza moczowego. Komórki rakowe stają się bardziej przepuszczalne, a ciepło dodatkowo wzmacnia naturalne reakcje odpornościowe organizmu.

Zalety

Innowacyjność

Opatentowany, aluminiowy wymiennik ciepła, w połączeniu z pomiarem temperatury bezpośrednio przed wejściem do ciała pacjenta, pozwala na stałą, precyzyjną kontrolę temperatury przy minimalnych wahaniach rzędu ±0,5 °C w trakcie trwania zabiegu. Gwarantuje to jednorodną dystrybucję leku i ciepła w całym pęcherzu, zapobiega punktowym, niepożądanym skokom temperatury na ścianie pęcherza i umożliwia bezkontaktowe, bezpieczne usuwanie leku.

Ergonomia

System Combat BRS jest przenośny, wytrzymały i intuicyjny. Nie wymaga skomplikowanej konfiguracji, ciągłego monitorowania czy zaangażowania dodatkowych zasobów fizycznych, logistycznych czy finansowych.

Zastosowanie systemu Combat BRS pozwala obniżyć całkowity koszt leczenia dzięki poprawie wyników i efektywności terapii.

Bezpieczeństwo

System Combat BRS monitoruje temperaturę i ciśnienie podczas całego zabiegu. Ostrzeżenia dźwiękowe i wizualne, a także automatyczne wyłączanie w przypadku przekroczenia lub spadku poniżej wartości progowych, zapewniają bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Po zakończeniu zabiegu system Combat BRS umożliwia łatwe usunięcie płynu terapeutycznego z ciała pacjenta w celu bezpiecznego zutylizowania.

Łatwa kontrola temperatury

Łatwa i dokładna regulacja temperatury, która nie wymaga ciągłego zaangażowania operatora, co pozwala na przeprowadzenie w placówce opieki zdrowotnej kilku zabiegów jednocześnie przez jednego pracownika służby zdrowia. System dostarcza ciepło automatycznie i w sposób ciągły.

Optymalne ciśnienie i objętość płynu

W trakcie leczenia natężenie przepływu i ciśnienie utrzymywane są na odpowiednim poziomie, w celu zmaksymalizowania tolerancji i komfortu pacjenta. Dzięki temu wskaźniki ukończonej terapii HIVEC są znacznie wyższe w porównaniu do standardowych wlewek dopęcherzowych w temperaturze pokojowej.

Równomierne ogrzewanie

Innowacyjny, opatentowany i aluminiowy wymiennik ciepła zapewnia maksymalną wydajność cieplną. Równomierne ogrzewanie gwarantuje jednolitą dystrybucję ciepła w całym pęcherzu bez gorących lub zimnych punktów, które mogą powodować problemy z tolerancją i nieefektywne ogrzewanie. COMBAT BRS wykorzystuje metodę recyrkulacji ogrzanego płynu.

Cewnik

Wąski cewnik zapewnia zdecydowanie wyższy komfort użytkowania i porównywalny profil skutków ubocznych ze standardowym leczeniem. Jest wyjątkowo miękki i posiada zagiętą końcówkę, która ułatwia wprowadzenie do cewki moczowej.

Badania

HIVEC-I,
HIVEC-II

Perspektywiczne, randomizowane, międzynarodowe i wieloośrodkowe badania kliniczne z udziałem 598 pacjentów z NMIBC o średnim ryzyku.

Czytaj więcej

HIVEC HR,
HIVEC-PREMITO

Badanie obejmujące 269 pacjentów, oceniające skuteczność HIVEc na róznych etapach ścieżki leczenia NMIBC.

Czytaj więcej

Opublikowane
dane

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi badaniami i publikacjami.

Czytaj więcej

Kontakt

Napisz do nas