mgr Maciej Zinka - Prezes Zarządu

mgr Maciej Zinka

Prezes Zarządu

Kariera zawodowa: Zawodowo związany z Meden-Inmed od 2010 r., kiedy to obejmując stanowisko Pełnomocnika Zarządu był odpowiedzialny za negocjacje handlowe oraz optymalizację kosztów.

Od 2011 r. objął stanowisko Dyrektora Handlowego zarządzającego Wydziałem Rehabilitacji. Od 2012 r. dodatkowo objął kierownictwo działu Marketingu i IT. Obecnie do jego obowiązków należy: tworzenie strategii sprzedaży, budowanie zespołu, budowanie marki oraz strategii marketingowej, zarządzenie polityką online marketingu, negocjacje handlowe oraz pozyskiwanie nowych marek. W swojej pracy stawia na tworzenie zgranego silnego zespołu oraz budowę dobrej atmosfery pracy.

Od 2010 r. zarządza przychodnią specjalistyczną, która posiada m.in. rozbudowaną bazę rehabilitacyjną.

W 2009 r. ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku Zarządzanie i Marketing, o specjalizacji: Strategia Przedsiębiorstwa oraz Finanse Przedsiębiorstwa.

W 2011 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, a tematem pracy magisterskiej była "Emisja obligacji przez sp. z o.o. na rynku kapitałowym". Dzięki dwutorowemu wykształceniu zyskał wiedzę niezbędną do powierzonych mu w Meden-Inmed zadań. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim oraz w stopniu komunikatywnym francuskim.

Hobby: jazda na nartach zimą (posiada stopień pomocnika instruktora PZN) oraz windsurfing latem, cross fit, squash, literatura fantastyczna, kino, podróże, nowości z zakresu sprzętu medycznego, metody optymalizacji kosztów, nauka języków obcych.

dr inż. Wiesław Zinka - Prezes Senior / Prokurent

dr inż. Wiesław Zinka

Prezes Senior / Prokurent

Kariera zawodowa: Do 1990 roku praca w Zakładach Techniki Medycznej, gdzie przez ostatnie trzy lata pełnił stanowisko dyrektora naczelnego. Wielokrotnie nagradzany za swoje zaangażowanie w rozwój techniki medycznej w regionie i kraju.

Od 1990 założyciel i prezes firmy działającej w dziedzinie techniki medycznej Meden-Inmed Sp. z o.o. w Koszalinie, przy ulicy Wenedów 2, produkującej sprzęt medyczny w oparciu o własne konstrukcje.

Oprócz zarządzania, aktywnie uczestniczy w opracowaniach konstrukcji - produkowanych przez firmę urządzeń medycznych. Zaangażowany w rozwój produkcji krajowej, jako skutecznego narzędzia podnoszenia prestiżu Polski na arenie międzynarodowej. Firma wielokrotnie nagradzana, wyróżniona m.in. Gazelą Biznesu 2006, 2007, nagrodą Przejrzysta Firma 2009, Diamenty miesięcznika Forbes 2009, Quality International 2010, Inwestycja Pomorza Zachodniego 2009, Ambasador Polskiej Gospodarki 2009.

Honorowa odznaka za zasługi dla rozwoju gospodarki RP

Hobby: turystyka piesza i rowerowa oraz narciarstwo zjazdowe, regularne spotkania z piosenką rajdową przy gitarze, rolnictwo.

mgr Jolanta Augustyn - V-ce Prezes

mgr Jolanta Augustyn

V-ce Prezes

Kariera zawodowa: Od 1972 roku przez 15 lat praca w pionie ekonomicznym Telekomunikacji Polskiej.

W 1987 roku podjęła zatrudnienie w Zakładach Techniki Medycznej na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomicznych.

W 1990 roku objęła stanowisko viceprezesa zarządzającego częścią ekonomiczno-finansową firmy MEDEN (obecnie Meden-Inmed).

Społecznie pełni funkcję Skarbnika Stowarzyszenia KARDIOPULS wspierającego Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.

Hobby: hodowla roślin ozdobnych ogrodowych oraz doniczkowych, jesienią spacery po lesie i grzybobranie.

mgr Kamilla Modzelewska - V-ce Prezes

mgr Kamilla Modzelewska

V-ce Prezes

Kariera zawodowa: Doświadczenie zawodowe budowane już od 1986 roku. Ukończyła kurs handlu zagranicznego w The Warsaw School of Commerce, kurs managerski w University of Valencia, jest trenerem kursu "Elementarz przedsiębiorczości" i "Moje Małe Przedsiębiorstwo" według programu Polsko-Amerykańskiego Instytutu Przedsiębiorczości, szkolącego w zakresie zarządzania, przedsiębiorczości i marketingu.

W 1995 roku rozpoczęła pracę w PCTM Meden na stanowisku dyrektora ds. handlowych.

Od 2008 roku pełni funkcję V-ce prezesa ds. eksportu oferując sprzęt produkcji firmy Meden-Inmed odbiorcom z całego świata.

Hobby: sport ( jogging, nordic-walking, jazda na rowerze), turystka, nauka języków obcych, muzyka klasyczna, film i kuchnia śródziemnomorska.

mgr Elżbieta Badowska - Główna Księgowa

mgr Elżbieta Badowska

Główna Księgowa

Kariera zawodowa: Dyplom magistra ekonomii uzyskała w 1988 r. na Uniwersytecie Gdańskim.

Pierwszą pracę podjęła w dziale technicznym eksploatacji przewozów w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Koszalinie.

W latach 1990-1992 pełniła funkcję dyrektora Oddziału Regionalnego Fundacji Gospodarczej w Gdańsku.

Ukończyła The Warsow School of Commerce oraz kursy z zakresu zarządzania organizowane przez Fundację Rozwoju Kultury Negocjacji w Warszawie.

W 1993 r. podjęła zatrudnienie w dziale finansowo-ekonomicznym MEDEN (obecnie Meden-Inmed Sp. z o.o.). Od roku 1996 zajmuje stanowisko Głównej Księgowej.

Aktywnie uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, kursów dla biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości oraz rachunku kosztów.

W roku 1999 ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości na Politechnice Koszalińskiej. W tym roku otrzymała świadectwo kwalifikacyjne nr 14575/99 potwierdzające spełnienie wymogów dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe.

W pracy szczególnie interesuje się analizą ekonomiczną oraz poszukiwaniem i wdrażaniem usprawnień procesowych w pionie finansowo-ekonomicznym.

Hobby: turystyka w Sudetach i Beskidach, florystyka i akwarystyka.

Z wielką przyjemnością opiekuje się osiemnastoletnim żółwiem wodnym przystosowanym do życia na lądzie.

mgr inż. Piotr Ryckiewicz - V-ce Prezes

mgr inż. Piotr Ryckiewicz

V-ce Prezes

Kariera zawodowa: Karierę zawodową rozpoczął w latach 1986-1989 w Zakładach Techniki Medycznej, zajmując się serwisem aparatów do znieczulenia i respiratorów – początkowo lokalnie, w krótkim czasie działalność została rozszerzona na cały kraj.

Jest jedną z dwóch pierwszych osób zatrudnionych w spółce Meden-Inmed, z którą związany jest już od 1990 roku.

Przyczynił się do szybkiego rozwoju firmy zajmując się sprzedażą i serwisem aparatów ultrasonograficznych w Wydziale Aparatury Medycznej.

W latach 1999–2009 oferta WAMu została poszerzona o sprzęt do urodynamiki, EMG/EEG, produkty firmy Richard Wolf i Dornier MedTech.

Od 2010 roku zajmuje stanowisko V-ce Prezesa ds. Aparatury Medycznej, kierując zespołem 25 osób.

Hobby: turystyka piesza i rowerowa, koszykówka, ogrodnictwo, majsterkowanie.