1. Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Meden-Inmed Sp. z o.o. informuje, iż otrzymał fundusze na przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu w zakresie Działania 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (Etap I).

ue1

Meden-Inmed Sp. z o.o. informuje, iż otrzymał fundusze na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w zakresie Działania 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (Etap II).

ue2

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacje o projekcie:

Anita Blaszczyk
tel.: +48 94 344 90 54
e-mail: ablaszczyk@meden.com.pl  

ważne linki:
https://poig.parp.gov.pl/
http://www.poig.2007-2013.gov.pl/Strony/default.aspx

 

  1. Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i druku materiałów promocyjnych na targi EXPOMED, Turcja, Istambuł, 2014 rok.

Zapytanie ofertowe dotyczące noclegów podczas targów EXPOMED, Turcja, Istambuł, 2014 rok.

Zapytanie ofertowe dotyczące przelotu na targi EXPOMED, Turcja, Istambuł, 2014 rok.

Zapytanie ofertowe dotyczące transportu i spedycji eksponatów na targi EXPOMED, Turcja, Istambuł, 2014 rok.