Primedic

Primedic jest niemieckim producentem defibrylatorów AED i defibrylatorów przeznaczonych do użytku przez personel medyczny. 

Pełna oferta