Indego

System Indego oferuje pacjentom urozmaiconą rehabilitację chodu, opartą na zasadach nauki funkcji motorycznych, skierowaną głównie do osób cierpiących z powodu urazów rdzenia kręgowego.

Pełna oferta