Richard Wolf GmbH

Richard Wolf jest jednym z przodujących producentów sprzętu do diagnostyki i terapii endoskopowej. Oferuje kompletne wyposażenie endoskopowe dla urologii, chirurgii, ortopedii, ginekologii i laryngologii. Firma wyposaża szpitale w zintegrowane sale operacyjne oparte na najnowszych technologiach przesyłania danych.

Pełna oferta