Regulamin

Regulamin sklepu internetowego meden.com.pl/oferta

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego meden.com.pl/oferta („Sklep”) oraz zawierania umów sprzedaży, ich warunki oraz obowiązki i uprawnienia stron umowy.
 2. Sklep jest prowadzony przez Meden-Inmed spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Wenedów 2, 75–847 Koszalin, numer NIP 669-22-55-563, numer REGON 331039951, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047240, kapitał własny w wysokości 9 574 623,81 zł, zwaną w dalszej części Regulaminu "Meden".

 1. Produkty
 1. Produkty aktualnie sprzedawane w Sklepie mają status "dostępny". Towary wykonywane na indywidualne zamówienie Kupującego są wytwarzane po złożeniu i opłaceniu przez Kupującego zamówienia.
 2. Meden zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty bez uprzedzenia.
 3. Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze nie zawierają w sobie kosztów przesyłki.
 4. Zdjęcia przy produktach są poglądowe, mogą stanowić wizualizację lub przedstawienie zestawu przedmiotów. Dokonując zakupów należy sugerować się nazwą produktu podaną w podsumowaniu zamówienia.

 1. Składanie zamówień
 1. Meden realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Przeglądanie towarów dostępnych w Sklepie nie wymaga rejestracji.
 3. Złożenie zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.
 4. W przypadku dokonania przez Kupującego rejestracji w Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. w przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie towaru do koszyka, wypełnienie w wyświetlonym formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje.
 5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail.
 6. Modyfikacja złożonego zamówienia jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Sklepu, w celu dokonania modyfikacji zamówienia należy skontaktować się z Meden podając numer zamówienia.
 7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu oznacza złożenie Meden oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.
 8. W celu złożenia zamówienia na towary bez wyświetlonej ceny należy skontaktować się z Meden przez formularz „Zapytaj o produkt”, telefonicznie pod numerem tel.: +48 94 347 10 50 lub wysyłając fax.: +48 94 347 10 41.

 1. Formy płatności
 1. Płatność za zamówiony w Sklepie może nastąpić:
 2. za pobraniem przy odbiorze towaru,
 3. przelewem na konto Meden przy składaniu zamówienia,
 4. przez płatności elektroniczne przy składaniu zamówienia:
  1. przelew elektroniczny i płatność kartą kredytową za pośrednictwem systemu PayU
  2. przelew elektroniczny i płatność kartą kredytową za pośrednictwem systemu PayPal
 5. gotówką przy odbiorze osobistym towaru.
 6. Każda zawarta umowa potwierdzana jest przez Meden wystawieniem faktury VAT dołączonej do zamówionego towaru i przesyłanej wraz z zamówieniem.
 7. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w polskich złotych i zawierają należny podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 8. Produkty dostępne w Sklepie mające cenę 0 zł oznaczają towary, które wyceniane są indywidualnie.
 9. Meden zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przed dokonaną zmianą cen.

 1. Promocje i rabaty
 1. Kupujący może skorzystać z następujących ofert specjalnych obowiązujących w Sklepie:
  1. Promocje – przy produktach objętych promocją widoczne są nowe, promocyjne ceny, które obowiązują w momencie zakupu.
  2. Kupon rabatowy – kod rabatowy obniżający wartość zamówienia, naliczany w koszyku po użyciu przez Kupującego, wedle wcześniej wskazanych Kupującemu zasad.
  3. Rabat za punkty lojalnościowe – zakupy w Sklepie są premiowane punktami, które mogą zostać przekształcone przez Kupującego w kupon rabatowy dostępny dla kolejnych zamówień.
  4. Punkty lojalnościowe nie mogą być wykorzystane przy zakupach, w których drugi produkt jest dodawany za kwotę 1 zł + VAT.
  5. Oferty specjalne nie łączą się ze sobą.

 1. Koszty transportu
 1. Koszt transportu zamówionych towarów o wartości nie przekraczającej 199 zł brutto wynosi od 19 zł brutto, zależnie od wybranego przewoźnika.
 2. Zamówienia o łącznej wartości towarów powyżej 199 zł brutto dostarczane są bezpłatnie.
 3. Darmowa dostawa dotyczy wyłącznie zakupów zrealizowanych przez stronę meden.com.pl/oferta.

 1. Realizacja zamówień
 1. Towary zamówione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej lub serwisu Meden.
 2. Usługa dostawy zamówionych towarów dotyczy dostarczenia paczki "do drzwi" lokalu Klienta, jeżeli waga przesyłki nie przekracza 30 kg. Obowiązek wniesienia przesyłki do lokalu spoczywa na Odbiorcy. W przypadku gdy towar wymaga montażu, podłączenia bądź przeszkolenia Klienta - sposób dostawy zostanie uzgodniony indywidualnie, bezpośrednio z Klientem.
 3. Odbiór towarów w siedzibie Meden jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem terminu i godziny odbioru.
 4. Towary znajdujące się na magazynie są dostarczane w terminie 3-7 dni roboczych od daty opłacenia zamówienia w przypadku zapłaty przy składaniu zamówienia, lub 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności przy odbiorze.
 5. Towary wykonywane na indywidualne zamówienie Kupującego i towary bez dostępności magazynowej dostarczane są w terminie uzgodnionym przez Meden z Kupującym.
 6. W przypadku, gdy braku dostępności magazynowej zamówionego towaru Meden poinformuje o tym fakcie Kupującego w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, a także o przybliżonym terminie dostawy. Kupujący ma prawo anulowania złożonego zamówienia, jeśli wskazany termin dostawy nie jest dla niego odpowiedni. w razie anulacji zamówienia z ww. powodu Meden niezwłocznie zwróci Kupującemu wpłaconą cenę produktu.
 7. Meden ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku braku dostępności zamówionych towarów. O zaistniałej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany przez Meden w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.
 8. W przypadku zamówienia przez Kupującego towarów o różnej dostępności, na wniosek Kupującego możliwe jest zrealizowanie dostawy częściowej towarów. Warunki i zgoda na realizację dostawy częściowej leżą w kompetencjach Sklepu.
 9. Meden zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w szczególnych przypadkach, lub gdy kontakt z Kupującym będzie niemożliwy.

 1. Zwrot towaru – odstąpienie od umowy
 1. Kupujący, będący osobą fizyczną nabywającą towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”) ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Meden–Inmed z siedzibą w Koszalinie, ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, adres e-mail: sklep@meden.com.pl, telefonicznie pod numerem tel.: +48 94 347 10 50, fax: +48 94 347 10 40, wypełniając formularz kontaktowy na stronie Meden lub wysyłając je na adres: Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75 - 847 Koszalin, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Podczas zgłaszania zwrotu towaru należy bezwzględnie podać numer zamówienia, podlegającego odstąpieniu od umowy.
 4. Konsument może skorzystać z wzorca odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Meden zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Meden) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Meden został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Meden przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Meden może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia Meden dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, proszę odesłać towar na adres Meden-Inmed sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75 - 847 Koszalin niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Meden o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem 14 dni.
 10. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (faktura).
 11. Meden zwróci Konsumentowi koszt zwrotu rzeczy, jeśli konsument wyśle ją na adres Meden w ten sam sposób jak towar został wysłany Konsumentowi. w przeciwnym razie konsument będzie ponosił koszty zwrotu rzeczy. Meden nie odbiera kierowanych do spółki przesyłek odesłanych za pobraniem, a także nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione w związku z takimi paczkami.
 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Meden nie przysługuje w przypadku umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  6. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  8. zawartej w drodze aukcji publicznej.

 1. Reklamacje
 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu i szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym Kupującemu na bezpośrednie żądanie.
 2. Meden zobowiązany jest dostarczyć rzecz wolną od wad.
 3. Meden odpowiada za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zgłoszenie można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając e-mail o tytule „Reklamacja [nr zamówienia] na adres: sklep@meden.com.pl, telefonicznie pod numerem +48 94 347 10 50, wypełniając formularz kontaktowy na stronie Meden lub wysyłając je na adres: Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75 - 847 Koszalin.
 5. W zgłoszeniu niezgodności towaru z umową Kupujący powinien podać swoje dane (imię, nazwisko, adres do korespondencji) numer dowodu zakupu (faktury VAT) z oznaczeniem numeru zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Meden niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Meden albo Meden nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 7. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Meden. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 9. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Meden w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do zgłoszonych żądań Kupującego i poinformuje go o sposobie dalszego postępowania w sprawie zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli Meden nie ustosunkuje się do zgłoszonego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 11. Zwrot kosztów wysyłki towaru do Kupującego i jego odesłania przez Kupującego w pokrywa Meden.
 12. Meden odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 13. Kupujący niebędący Konsumentem ma prawo do zgłoszenia reklamacji zakupionego towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.
 14. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Ochrona danych osobowych
 1. Meden zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.). Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Meden oraz podmioty, którym Meden zleca czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy zawartej z Kupującym.
 2. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich zmiany lub poprawiania oraz do zgłoszenia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 3. Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz, że są jego danymi osobowymi.
 4. Meden przetwarza udostępnione przez Kupującego dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania umów zawartych z Kupującym poprzez Sklep.
 5. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Kupującego może uniemożliwić dokonanie przez Kupującego zakupów w Sklepie.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się na stronie internetowej meden.com.pl/oferta w zakładce Polityka Prywatności.
 7. Meden stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików „cookies” określa akapit Cookies zamieszczony na stronie internetowej meden.com.pl/oferta w zakładce "Polityka Prywatności".

 1. Dane kontaktowe
 1. Klienci mogą kontaktować się z Meden za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie meden.com.pl/oferta, telefonicznie pod numerem +48 94 347 10 50, fax: +48 94 347 10 40 lub za pośrednictwem poczty e-mail: sklep@meden.com.pl.
 2. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się także na stronie internetowej meden.com.pl/oferta w zakładce "Kontakt".

 1. Postanowienia końcowe
 1. Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy z Meden.
 2. Zaznaczenie opcji […] oznacza, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu, a także rozumie i akceptuje postanowienia Regulaminu i umowy zawartej z Meden. Brak zaznaczenia opcji […] powoduje niemożliwość dokonywania zakupów w sklepie internetowym Meden.
 3. Na żądanie Kupującego Meden jest zobowiązany do wyjaśnienia znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu lub umowy.
 4. Meden zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z przyczyn prawnych, organizacyjnych czy technicznych. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania. Zamówienia złożone przed datą opublikowania zmienionego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień jego poprzedniej wersji.
 5. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej meden.com.pl/oferta są własnością Meden i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (tj. 17 maja 2006 roku) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku (tj. 17 września 2013 roku) prawo własności przemysłowej. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 6. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 7. Wszelkie spory wynikające z pomiędzy Meden a Kupującym będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe zgodnie z przepisami o właściwości miejscowej.
 8. Kupujący będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do pozasądowego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tj, www.uokik.gov.pl, w zakładce Konsumenci / Instytucje Konsumenckie/ Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
 9. Niniejszy Regulamin został opublikowany dnia 25.12.2014 r.
 10. Niniejszy Regulamin został zaktualizowany dnia 02.03.2018 r. (Rozdział VI).

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

Pobierz formularz PDF

Pobierz formularz DOC

Pobierz formularz PDF

Pobierz formularz DOC


Kontakt

Aby otrzymać 2x większy rabat na zakupy zarejestruj konto klienta lub zaloguj się do istniejącego [więcej]

Przejdź do góry