Kategoria: Staw Kolanowy

Staw Kolanowy

Staw kolanowy jest największym stawem ciała ludzkiego i jednocześnie jednym z najbardziej skomplikowanych stawów pod względem budowy anatomicznej, jak i mechaniki.

Kolano jest narażone na przenoszenie w różnych pozycjach obciążeń statycznych ciała, jak i obciążeń znacznie ją przekraczających oraz powtarzających się obciążeń dynamicznych.

Uszkodzenia stawu kolanowego stanowią 10 - 25% wszystkich uszkodzeń ciała i występują u osób w różnym wieku, jednak najczęściej wśród osób młodych i uprawiających różnego rodzaju sporty.

Najczęściej stosowanymi w diagnostyce i w leczeniu schorzeń stawu kolanowego są małoinwazyjne techniki endoskopowe (artroskopowe). Wprowadzenie i stały rozwój technik artroskopowych w znaczny sposób minimalizuje śródoperacyjne uszkodzenia tkanek miękkich oraz zwiększa precyzję i poprawność wykonania zabiegu operacyjnego. Zabieg operacyjny przeprowadzany techniką artroskopową znacznie skraca czas pobytu pacjenta w szpitalu który od pierwszych dni może przystąpić do rehabilitacji co znacznie przyspiesza jego powrót do pełnej aktywności sprzed urazu.

Podkategorie

Uszkodzenia i Rekonstrukcja ACL

Uszkodzenia i Rekonstrukcja ACL

Uszkodzenie ACL to jeden z najczęściej spotykanych urazów więzadłowych stawu kolanowego w każdym wieku. Więzadło może być uszkodzone samodzielnie lub razem z innymi strukturami stawu kolanowego np: więzadłem krzyżowym tylnym (PCL), więzadłem pobocznym piszczelowym (MCL), więzadłem pobocznym strzałkowym (FCL), łąkotką przyśrodkową, łąkotką boczną, torebką stawową, chrząstka stawową

Do uszkodzenia ACL najczęściej dochodzi w wyniku urazów sportowych ale również w czasie codziennych aktywności fizycznych czy wypadków komunikacyjnych.

Jak dotąd w nomenklaturze specjalistycznej opisano ponad 400 technik operacyjnych rekonstrukcji ACL. Każda technika operacyjna jest dobra, jeżeli pozwala na osiągnięcie dobrego wyniku klinicznego przy możliwie najmniejszej inwazyjności zabiegu. Operacja rekonstrukcyjna ACL polega na odtworzeniu ciągłości i właściwego napięcia przeszczepu ACL. W tym celu operator wierci kanały kostne w kości piszczelowej i udowej o średnicy średnio 8 mm (od 7 do 9 mm) i przewleka przez kanały przeszczep więzadła. Bardzo kluczowym parametrem  jest pozycja wywierconych kanałów kostnych, tak aby anatomicznie odtworzyć ciągłość więzadła. Istnieje kilka rozwiązań zastąpienia zerwanego ACL. Można do tego celu zastosować przeszczep z tkanek pobranych od pacjenta, banku tkanek (przeszczepy biologiczne) lub przeszczepu sztucznego „LARS” (przeszczepy syntetyczne).

Uszkodzenia i Rekonstrukcja PCL

Uszkodzenia i Rekonstrukcja PCL

Uszkodzenie PCL powoduje niestabilność tylną stawu kolanowego, czyli nadmierne przemieszczanie piszczeli w kierunku tylnym względem kości udowej. Izolowany uraz tego więzadła występuje rzadko i zazwyczaj współistnieje z innymi uszkodzeniami. Niewydolność PCL, szczególnie w początkowym etapie, często jest niezauważana przez osoby kontuzjowane. Wynika to z bardzo rzadkiego tzw. uciekania kolana. Przy zaniedbaniu tego urazu po kilku latach często dochodzi do artrozy (choroby zwyrodnieniowej) stawu rzepkowo-udowego. W przypadku uszkodzenia PCL rzepka zaczyna przeciwdziałać tylnemu przemieszczeniu piszczeli, co po kilku latach najczęściej doprowadza do przewlekłego bólu przyśrodkowego i przedniego przedziału kolana.

W przypadku rekonstrukcji materiał biologiczny pobierany jest od Pacjenta. Zabieg operacyjny wygląda bardzo podobnie jak przy rekonstrukcji więzadła ACL.

Uszkodzenia i Leczenie Chrząstki Stawowej

Uszkodzenia i Leczenie Chrząstki Stawowej

Uszkodzenia chrząstki stawowej można podzielić na działanie bezpośrednie (przy stłuczeniu, złamaniach końców stawowych) lub pośrednie (przy nieprawidłowym nadmiernym obciążaniu jak to ma miejsce w kolanie niestabilnym np. po uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego (ACL), po uszkodzeniu łąkotki (kiedy wolny koniec łąkotki przeskakuje w stawie). Chrząstka stawowa niszczona jest także przy zapaleniach stawu (np. reumatycznym lub ropnym zapaleniu kolana).

Do leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej wykorzystuje się różne techniki operacyjne takie jak mikrozłamania (microfracturing), techniki OATS (przeszczepy kostno-chrzęstne), chondroplastyki (surfing, debridement).

Uszkodzenia i Leczenie Łąkotki

Uszkodzenia i Leczenie Łąkotki

Uszkodzenia łąkotek mogą zdarzyć się w czasie uprawiania praktycznie każdego sportu. Uszkodzenia łąkotki występują zazwyczaj w wyniku gwałtownego prostowania stawu kolanowego, znajdującego się w częściowym zgięciu i rotacji lub też w czasie przeprostu. Do uszkodzeń dochodzi, gdy przekroczone zostają biologiczne granice fizycznej wytrzymałości łąkotek lub przekroczone biologiczne zakresy ruchomości w stawach.

W nomenklaturze naukowej opisuje się, iż łąkotka przyśrodkowa uszkadzana jest kilkukrotnie częściej niż boczna.

W przypadku leczenia chirurgicznego najczęściej zaleca się zszycie uszkodzonej łąkotki, a jeśli konieczna jest częściowa resekcja (menisektomia) łąkotki to należy ją ograniczyć tylko uszkodzonej części.

Na rynku jest wiele systemów szycia łąkotki (All-Inside, Out-side-in, Inside-out). Firma Richard Wolf zaprojektowała system wielokrotnego użytku Inside-Out do szycia łąkotki tzw. „dwu-rurka”. Przewagą oferowanego systemu szycia łąkotki przez firmę Richard Wolf jest możliwość wielokrotnego użytku, łatwość szycia, oraz bardzo solidne wykonanie.

Kontakt

Aby otrzymać 2x większy rabat na zakupy zarejestruj konto klienta lub zaloguj się do istniejącego [więcej]

Przejdź do góry