Motek

Motekforce Link B.V. jest wiodącym producentem sprzętu, który wykorzystywany jest do treningów podczas rehabilitacji wczesnointerwencyjnej.

Pełna oferta