27 czerwiec 2014

Ważne informacje z mazowieckiego oddziału NFZ

W związku z unieważnieniem wszystkich postępowań konkursowych w rodzaju Neurologia lecznicza informujemy, że w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ podjął działania zmierzające do przedłużenia do dnia 31.12.2014 r. wszystkich obowiązujących do 30.06.2014 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

więcej »