Inżynier urządzeń do hydroterapii i innego sprzętu medycznego
Przedstawiciel Handlowy (Boston Scientific, Richard Wolf)
Bezpłatne praktyki w biurze handlowym
Pracownik biurowy w Wydziale Aparatury Medycznej
Specjalista ds. Zaopatrzenia w Wydziale Produkcji
Bezpłatne praktyki w Dziale Marketingu
Bezpłatne praktyki w dziale Handlu Zagranicznego