elektrody-kremy

Jak dbać o urządzenia do elektroterapii.

Co zrobić, żeby przedłużyć żywotność urządzenia do elektroterapii i uniknąć kosztownych napraw? Weź pod uwagę kilka prostych wskazówek. Dbaj o elektrody i przewody Zwracaj uwagę na stan elektrod oraz wszelkie uszkodzenia i pęknięcia przewodów. Nawet najmniejsza usterka może spowodować niezbyt przyjemne dla Pacjenta ‘kopnięcia’. Pamiętaj, że elektrody nie muszą być stare, żeby były zużyte. Najbardziej […]

więcej »

04 Lipiec 2017

Lokomat w terapii pacjentów spastycznych – FAQ

„Czy Lokomat® jest odpowiedni dla pacjentów ze spastycznością?” Tak, większość klinik wręcz używa Lokomatu jako narzędzia do zmniejszenia spastyczności. Jednakże pacjenci z wysokim poziomem spastyczności wymagają szczególnej uwagi podczas treningu z Lokomatem. Aspekty, które należy rozważyć podczas treningu spastycznych pacjentów. U pacjentów z wysoką spastycznością należy zwrócić szczególną uwagę na kilka kwestii. Jeśli którykolwiek z […]

więcej »

30 Maj 2017

Terapia CPM

„Im wcześniejsza mobilizacja stawu, tym lepiej”- R. Salter* Przeprowadzone w latach 70 XX wieku badania nad eksperymentalną wówczas terapią ciągłym ruchem biernym (CPM) dostarczyły naukowych podstaw dla współczesnej terapii CPM z zastosowaniem zmotoryzowanych urządzeń fizjoterapeutycznych. Pozytywne wyniki kliniczne osiągnięte dzięki obiecującej metodzie i uznanie z jakim przyjęli je lekarze, terapeuci i pacjenci zyskały dla tej metody szeroką […]

więcej »

21 Marzec 2017

Terapia obrzęków limfatycznych za pomocą kompresji dynamicznej.

Zmniejszony obrzęk – kompleksowe podejście – poprawa jakości życia  Obrzęk limfatyczny powstaje w wyniku naruszenia struktury naczyń limfatycznych. Opuchnięcie będące wynikiem upośledzenia krążenia w układzie limfatycznym może doprowadzić do deformacji, niepełnosprawności, zakażeń oraz innych powikłań. Skuteczne leczenie może ograniczyć objawy oraz zapobiec dalszym uszkodzeniom. Układ limfatyczny Układ limfatyczny stanowi istotną część układu krążenia. Jest on […]

więcej »

07 Listopad 2016

Współpraca z największymi szansą na rozwój biznesu

W Polsce na ochronę zdrowia wydaje się ponad 100 mld złotych rocznie. Z roku na rok wartość ta znacząco wzrasta. Pomimo tego, poziom zadowolenia Polaków ze służby zdrowia stoi na bardzo niskim poziomie, a sama kondycja systemu nie sprzyja poprawie bieżącego stanu. Szacuje się, że ponad 30% całej sumy wędruje do sektora prywatnego. Rynek prywatnej opieki zdrowotnej rozwija […]

więcej »

28 Wrzesień 2016

Ból i stan zapalny

Ból i stan zapalny Tło: W USA na zapalenie rozcięgna podeszwowego cierpi prawie milion osób. Leczenie zachowawcze jest skuteczne w 90% wszystkich przypadków; u pozostałych pacjentów konieczne jest zastosowanie metod inwazyjnych. Cel badania: Ocena efektywności LLLT (terapia laserem małej mocy) o długości fali promieniowania 635 nm i o średniej mocy promieniowania 17,0 mW w leczeniu przewlekłego zapalenia […]

więcej »

28 Wrzesień 2016

Leczenie przewlekłego zapalenia rozcięgna podeszwowego

Leczenie przewlekłego zapalenia rozcięgna podeszwowego Cel badania: Porównanie efektywności radialnej pozaustrojowej terapii falą uderzeniową (rSWET) i terapii ultradźwiękami (US) w leczeniu przewlekłego zapalenia rozcięgna podeszwowego. Testowany produkt: Aparat do terapii falą uderzeniową Plan badania i zastosowane metody: Randomizowane badanie z grupą kontrolną. Uczestnicy: 30 pacjentów ze zdiagnozowanym zapaleniem rozcięgna podeszwowego, leczonych przez co najmniej 3 […]

więcej »

28 Wrzesień 2016

Postępowanie przeciwbólowe

Postępowanie przeciwbólowe Tło: Chociaż mechanizm uśmierzania bólu w wyniku stosowania przezskórnej elektrostymulacji nerwów (TENS) nie został dokładnie poznany, uważa się, że impulsy TENS przerywają sygnały nocyceptywne w rogu tylnym rdzenia kręgowego. Cel badania: Ocena hipotezy zgodnie z którą: w czasie odczuwania bólu powodowanego przez bodźce nocyceptywne odpowiedź mózgu, sumacja czasowa oraz połączenia synaptyczne w mózgu są […]

więcej »

28 Wrzesień 2016

Schorzenia mięśniowo-szkieletowe

Schorzenia mięśniowo-szkieletowe Tło: Znane są doniesienia o stosowaniu przezskórnej elektrostymulacji nerwów (TENS) do uśmierzania bólu i poprawy funkcjonalności u pacjentów z osteoartrozą kolana. (zapalenie kostno-stawowe stawu kolanowego / choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych). Cel badania: Ocena efektywności TENS w postępowaniu w osteoartrozie kolana. Plan badania i zastosowane metody: Przegląd systematyczny i metaanaliza. Badania: 18 randomizowanych badań […]

więcej »

27 Wrzesień 2016

Inne wskazania

Inne wskazania Tło: U pacjentów z cukrzycą typu 2 (T2DM) zalecana aktywność fizyczna służy poprawie kontroli glikemii. Elektrostymulacja mięśni szkieletowych jest nową metodą stosowaną w celu zwiększenia sprawności fizycznej pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Cel badania: Ocena wpływu elektrostymulacji mięśni w przebiegu cukrzycy typu 2 na metabolizm glukozy, skład ciała i sprawność fizyczną przy zastosowaniu […]

więcej »

27 Wrzesień 2016

Elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa

Elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa Tło: Dotychczas przeprowadzone badania wykazały, że zwłaszcza trening o wysokiej intensywności (High Intensity Training – HIT) indukuje nasiloną odpowiedź hormonalną, o której wiadomo, że jest niezwykle istotna dla procesów adaptacyjnych oraz że trening typu HIT pozwala na szybką poprawę wytrzymałości. Z uwagi jednak na bardzo wysokie wymagania stawiane przez HIT różnym tkankom i […]

więcej »

27 Wrzesień 2016

Zespół sercowo-płucny

Zespół sercowo-płucny Tło: U pacjentów ze znaczną niepełnosprawnością, uniemożliwiającą prowadzenie standardowej rehabilitacji płucnej i tolerowanie znacznej intensywności ćwiczeń, elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa (NMES) została z powodzeniem zastosowana jako miejscowa metoda treningowa. Cel badania: Porównanie efektywności elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej (NMES) i ćwiczeń wytrzymałościowych na wynikającą ze stanu zdrowia jakość życia, zdolność do wykonywania ćwiczeń, siłę mięśni, duszność, stan psychiczny […]

więcej »

27 Wrzesień 2016

Gojenie ran

Gojenie ran Tło: U pacjentów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (SCI) dochodzi do wielu wtórnych powikłań w ciągu całego życia, a jednym z najczęstszych są odleżyny. Cel badania: Przeprowadzenie przeglądu systematycznego i metaanalizy efektów elektrostymulacji (EST) na leczenie odleżyn u chorych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (SCI). Testowany produkt: Plan badania i zastosowane metody: Przegląd systematyczny i metaanaliza. […]

więcej »

27 Wrzesień 2016

Układ krążenia i obrzęk

Układ krążenia i obrzęk Tło: Cel badania: Ustalenie czy 45-minutowa przezskórna elektrostymulacja nerwów przed wysiłkiem fizycznym opóźnia pojawienie się bólu i umożliwia zwiększenie pokonanego pieszo dystansu w przebiegu choroby tętnic obwodowych. Testowany produkt: Cefar Primo Pro Plan badania i zastosowane metody: Uczestnicy: 15 pacjentów z chorobą tętnic obwodowych Metody: po badaniu wyjściowym z ustaleniem prędkości chodu, […]

więcej »

16 Sierpień 2016

10 urządzeń niezbędnych dla Terapeuty

Przegląd najczęściej stosowanych urządzeń elektromagnetycznych. Od łatwości stosowania do satysfakcji pacjenta Medycyna fizykalna i rehabilitacja to dynamicznie rozwijające się działy medycyny, szczególnie ekscytujące dla tych z nas, którzy są bezpośrednio zaangażowani w opiekę nad pacjentami. Swą atrakcyjność dla przyszłych studentów/specjalistów zawdzięczają one między innymi nowym, ciągle doskonalonym technologiom, otwierającym nieznane dotąd możliwości terapeutyczne. Niniejszy artykuł […]

więcej »