Meden-Inmed Profesjonalna Inżynieria MedycznaDołącz do nas na Facebooku
Wanny do hydromasażu Stoły do masażu i rehabilitacji Redcord - wielofunkcyjny system podwieszek Aparaty do laseroterapii Aparaty do terapii radialną falą uderzeniową Aparaty do elektroterapii

Skorzystaj z drugiej tury dofinansowań PFRON
Sprawdź, jak możesz skorzystać z dofinansowania

Program podzielony jest na obszary od A do G. Jego realizacja przewidziana jest do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zakres dofinansowań obejmuje:

  • obszar A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) – część kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
  • obszar B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – część kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach powiatowych i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  • obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • obszar D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych,
  • obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny beneficjentów w projekty dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  • obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – część kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia),
  • obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – koszty wynikające z zadań, o których mowa w art.: 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

 
Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania środków z Funduszu PFRON »

Skontaktuj się z nami, pomożemy w doborze odpowiedniego sprzętu medycznego »

„Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda”
24-25.10.2014 r. Warszawa

Zapraszamy na IV Międzynarodową Konferencję pod tytułem  „Myśl  Rehabilitacyjna Prof.  Andrzeja  Seyfrieda”.  Tegoroczna  IV  edycja  połączona  z  Obchodami 30-lecia  powstania  Wydziału będzie  okazją  uhonorowania  Profesora  uroczystym  otwarciem  sali  wykładowej  Jego  imienia.

Program  konferencji  scala  teorię  z  praktyką  oferując  bogatą  tematykę  sesji  poświęconych  trendom  w  rehabilitacji  XXI  w.  oraz  warsztaty  prowadzone  przez  krajowych  i  międzynarodowych  specjalistów  fizjoterapii.

Serdecznie zapraszamy do udziału terapeutów, lekarzy, rehabilitantów i pracowników naukowych zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu rehabilitacji.

Więcej informacji na stronie meden.com.pl/aktualnosci

Redcord Gymna Uniphy Kinetec HocomaAirexASA