16 Kwiecień 2015

Dofinansowanie ASOS 2014 – 2020

Z przyjemnością informujemy o wystartowaniu drugiej edycji dofinansowań ASOS (z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych). To przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych, umożliwiając im aktywizację społeczną i godne starzenie się.

Program skupia się wokół czterech, podstawowych priorytetów, jednakże w ich ramach istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na zakup specjalistycznego sprzętu.

Starzenie się społeczeństw Unii Europejskiej niejako wymusza poszukiwanie rozwiązań i urządzeń dostosowanych specjalnie do poprawy jakości życia osób starszych. Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować Państwu najlepsze urządzenia na rynku, a nasi Przedstawiciele z chęcią pomogą w doborze sprzętu objętego dofinansowaniem. Każda specjalistyczna placówka geriatryczna może dzięki temu ubiegać się o wyposażenie i inwestycje w nowe urządzenia.

Kierunki działań:

 

Priorytet I

Edukacja osób starszych

 1. Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin (m.in. prawo, gospodarka, zdrowie, w tym profilaktyka zdrowotna, sport, turystyka, edukacja, wizyty studyjne, języki obce, umiejętności interpersonalne, nowe technologie), programy edukacyjne i warsztaty o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu.
 2. Zajęcia przygotowujące do usług wolontariackich.
 3. Kształcenie opiekunów.
 4. Promowanie wolontariatu kompetencji.
 5. Promocja oferty edukacyjnej wśród osób starszych.

 

Priorytet II

Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową

 1. Aktywność społeczna, w tym wolontariat osób starszych.
 2. Aktywność fizyczna osób starszych, aktywność turystyczno-rekreacyjna osób starszych.
 3. Zajęcia w obszarze kultury i sztuki, w tym angażujące różne pokolenia.
 4. Budowanie sieci społecznych, w tym wolontariat wewnątrzi międzypokoleniowy.
 5. Przeciwdziałanie e-wykluczeniu.

 

Priorytet III

Partycypacja społeczna osób starszych

 1. Formy aktywności osób starszych wobec społeczności lokalnych (rozwój społeczeństwa obywatelskiego).
 2. Aktywność wspierająca uczestnictwo i integrację w życiu społecznym/publicznym.
 3. Sieć pomocowo-informacyjna (budowanie pozytywnego wizerunku starości, pomoc obywatelska).
 4. Aktywna obecność w procesie tworzenia i funkcjonowania grup obywatelskich oraz organizacji pożytku publicznego.

 

Priorytet IV

Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)

 1. Szkolenia dla wolontariuszy i opiekunów (z zakresu pomocy osobom starszym).
 2. Wspieranie różnych form samopomocy.
 3. Wspieranie rodzin w opiece nad osobą starszą poprzez rozwój usług opartych na działalności wolontariuszy.
 4. Rozszerzanie dostępności do usług społecznych m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, poradniczodoradczych, sportowych i turystycznych.

 

Sprzęt objęty dofinansowaniem dla placówek geriatrycznych:

Nowoczesna neurorehabilitacja 

Lokomat

Vertimo Hi-Lo Step

Kinevia i Kinevia Duo

Terapia kończyny górnej

Armeo Power z Manovo Power

Armeo Spring z Manovo Spring

Gloreha

YouGrabber+

Hydroterapia

Wirówki rehabilitacyjne do hydroterapii

Wanny do hydroterapii

Wanny balneologiczne

Kąpiele CO2

Urządzenia do suchego masażu wodnego

Pozostały sprzęt do hydroterapii – katedry i agregaty

Akcesoria do hydroterapii

Podnośniki pacjenta

Baseny rehabilitacyjne i terapeutyczne

 

Obiektywna ocena pacjenta:

SimiAktisys

SimiMotion

ME 6000

 

Nowoczesna rehabilitacja kardiologiczna:

Faros

różne aparaty

Aktywizacja ruchowa:

FysioGaming Doctor Kinetic

W-Move

Redcord + Axis

WaveMotion

Terapia kręgosłupa

Ergo-Fit PowerLine 4000 z systemem VitalitySystem

Trakcja DTS

eMotion EMG

Szczegółowe informacje, wymagania oraz procedura aplikacji opisana została w Uchwale Rady Ministrów nr 237